Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Vård & Omsorg
 • plåsterSveriges kommuner och landsting, SKL, har för första gången publicerat siffror om antalet överbeläggningar. Siffrorna visar att Landstinget i Gävleborg toppar tabellerna med flest överbeläggningar, under januari-februari, följt av Västerbotten och Västmanland. Dalarna och Jönköping har det lägsta antalet, enligt Ekot. Vissa sjukhus har överbeläggningar varje dag.

  – Det är ett patientsäkerhetsproblem och ett arbetsmiljöproblem, säger Göran Stiernstedt, chef för vård och omsorg på SKL, till Ekot.

  Jag tycker att siffrorna visar att landstingspolitikernas spariver har gått för långt. Resultat blir dålig patientsäkerhet och utsliten personal. Det kanske borde bli obligatoriskt för dessa politiker att jobba i vården ett tag. Då fick de se vilken verklighet de skapar.

  Uppdatering: Småningom kommer DN med en artikel på samma tema.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Det är självklart att du ska kunna få ett glas vin eller en sup till maten, även om du bor inom omsorgen. Men hittills har det behövts serveringstillstånd för att personalen ska kunna servera de boende alkohol. Men det ska ändras från och med den 1 juni, berättar Riksdag & Departement. Regeringen föreslår i en proposition att det blir tillåtet att servera öl, vin och sprit på ålderdomshem och särskilda boenden som har måltidsservice.

  Regeringen räknar inte med att serveringen ska få några negativa effekter på folkhälsan. ”Det är fråga om människor som i allmänhet inte kan antas vara några storkonsumenter eller tillhöra någon riskgrupp”, skriver regeringen i propositionen, enligt R&D.

  Men det finns remissinstanser som är negativa. IOGT-NTO och Vilhelmina kommun avstyrkte förslaget med hänsyn till de alkoholpolitiska konsekvenserna. De tycker tydligen att boende inom omsorgen ska sättas under förmyndare.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Av dem som beviljats äldreboende på grund av sjukdom eller ålderdom i år har över 3 000 inte fått en plats inom rimlig tid, berättar Ekot som hänvisar till Socialstyrelsen.

  Detta trots den ökade tillgänglighet och valfrihet som utlovades när privata bolag släpptes in inom äldreomsorgen. Den valfriheten är bara en chimär, berättar Ekot i ett annat inslag.

  Enligt professorn Mats Thorslund som jobbat med äldrefrågor i många år så går det egentligen inte att tala om någon valfrihet i de här sammanhangen, skriver Ekot.

  – För att det ska vara en ordentlig valmöjlighet så måste det finnas fler än en plats att välja på. Personer som är aktuella för särskilda boenden har ofta så stora och svåra behov att det inte är tal om att sätta sig på en väntelista. Det handlar om ett akut behov att få flytta in. I sådana lägen är det oftast så att det inte finns fler än ett alternativ. Då existerar ingen valfrihet.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Vår regering har en närmast religiös tro på fördelarna med avregleringar och privatisering.

  DN har i en serie artiklar granskat det privata vårdbolaget Carema, där vinst har gått före vård. Tidningen har berättat om en patient som lämnats att dö med tv:n som enda sällskap, att sexbrott aldrig polisanmäls och att patienter som har fått ligga i nedkissade sängar. För att få ned förbrukningen uppmanas personalen att väga patienternas blöjor och ett speciellt larm ska se till att blöjorna utnyttjas maximalt. Socialstyrelsen arbetar med fler än 150 tillsynsärenden mot vårdenheter som drivs av Carema, berättar TT.

  Företaget är mycket lönsamt men genom olika skattetrick slussas vinsterna utomlands till skatteparadis.

  Regeringen blev tagna på sängen av nyheterna och till en början pekade äldreminister Maria Larsson (KD) på att de anställda borde ta sitt ansvar. ”De måste våga visa civilkurage”, sa hon bland annat. Senare pekade hon på kommunerna, ”De måste ta ett mycket större ansvar för uppföljning, jag tror att de tar för lättvindigt på detta i dag”. Varför ministern först väljer att peka på andra kan jag inte begripa.

  Till slut, när situationen blivit ohållbar, kom nyheten att regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag reda ut om det finns några skillnader i kvalitet mellan privat och offentlig omsorg.

  Resultatet lär dröja, men slutsatserna ska bli intressanta. Vi kanske rent av får kvitto på att allt inte blir bättre i privat regi, som Carema-skandalen visar.

  Uppdatering: Nu dementerar DN uppgiften om att en man dog ensam framför tv:n. Dessutom kommer SvD med en artikel om skandalen.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Det är stora skillnader i avgifterna för hemtjänst, visar en kartläggning som Ekot gjort. I en kommun kan avgiften vara 4 gånger så stor per timme som i en annan.

  kronor
  Billigast är det i Göteborg med en taxa på 86 kronor i timmen, medan de flesta kommuner tar mellan 250 och 400 kronor för en timmes hemtjänst. Dyrast är det i Vingåker där taxan är 395 kronor i timmen.

  Det är orimligt dyrt, anser Pensionärernas riksorganisation PRO. De tror att kostnaden gör att många avstår från att skaffa sig hjälp hemma.

  – Kommunens avgift ska inte vara så hög att det avskräcker. Att få hjälp är en rättighet och man ska bara behöva betala en låg avgift. Som det är idag leder det till att människor avstår från en tjänst som de enligt lagen har rätt att få, säger ombudsmannen Guy Lööv på PRO till Ekot.

  Det finns dock en maxtaxa för hemtjänst, som gör att ingen får betala mer än 1712 kronor i månaden. Den som har mycket hemtjänst tjänar på det.

  Andra bloggar om: , , ,

 • I flera kommuner i Stockholms län har pensionärer på särskilda äldreboenden eller sjukhem tvingats betala för katetrar och hjälpmedel som egentligen ska vara gratis, avslöjar DN. Entreprenörer som har avtal med en kommun eller landstinget har helt enkelt vältrat över kostnader på de äldre eller på staten.

  Det var i Solna kommun som man först fick uppgifter om att äldre som var inskrivna i särskilda boenden tvingades betala för exempelvis spolvätskor, katetrar, stomipåsar och i vissa fall även näringsdrycker. Detta trots att den sortens förbrukningsartiklar enligt lagen ska vara gratis för äldre som lider av exempelvis en inkontinenssjukdom. I avtalet med kommunen eller landstinget har entreprenören nästan alltid redan förhandlat sig till betalning för att tillhandahålla dessa hjälpmedel utan kostnad för de äldre.

  Det var i Solna kommun som man först fick uppgifter om att äldre som var inskrivna i särskilda boenden tvingades betala för exempelvis spolvätskor, katetrar, stomipåsar och i vissa fall även näringsdrycker. Detta trots att den sortens förbrukningsartiklar enligt lagen ska vara gratis för äldre som lider av exempelvis en inkontinenssjukdom. I avtalet med kommunen eller landstinget har entreprenören nästan alltid redan förhandlat sig till betalning för att tillhandahålla dessa hjälpmedel utan kostnad för de äldre, skriver DN.

  Nu är det slut med gratis lakan, handdukar, täcken och kuddar på Fäladshöjdens äldreboende, berättar Sydsvenskan. I stället erbjuder sig personalen att åka till Ikea och handla. Men kostnaden – 2 000 kronor – får de äldre stå för utan att avgiften sänks.

  I höstas tog det privata vårdbolaget Carema över driften av bland annat Fäladshöjden. Nu är det tidigare avtalet med Tvättbolaget uppsagt och från första mars gäller det att ha egna sängkläder.

  Caremas regionchef Carina Pihlwret förklarar att boendet på Fäladshöjden är ett eget boende.

  – Det är ett eget hem och då är det naturligt att man har sina egna saker där. Så är det inte bara hos oss utan på många boenden, privata och kommunala, säger hon till tidningen.

  Sådana här exempel gör mig bekymrad och får mig att undra var andra besparingar sker. De privata vårdgivarna ska ju tjäna så mycket pengar som möjligt, det är därför de bedriver sin verksamhet. Är verkligen vård och omsorg lämpliga områden att privatisera?

  Andra bloggar om: , ,

 • Finns det gott om personal? Vad har de för utbildning? Får man välja mat? Socialstyrelsens nya Äldreguiden har satt omdömen på 2 100 äldreboenden i Sverige, skriver DN.

  Målet är att främst de äldre själva och deras anhöriga ska kunna jämföra kvaliteten på vård och omsorg på olika äldreboenden och i olika delar av Sverige. I denna första version som öppnade på Socialstyrelsens webbplats på måndagen har områden som delaktighet, personaltäthet, personalens kompetens, ledning, mat och kontinuitet i omsorgen på olika boenden fått omdömen mellan ett och fem. Överdirektör Håkan Ceder säger i ett pressmeddelande att läsningen kan bli smärtsam.

  – Alla äldreboenden är inte bäst på allt. Men vi anser att Äldreguiden innehåller uppgifter som är bra för personal, chefer och politiker att känna till. Förhoppningsvis tar man till sig informationen och använder den i arbetet med att förbättra verksamheten, säger han till DN.

  Själv konstaterar jag att för min del är valet klart om det skulle göras i dag. Bara ett äldreboende i min närhet har högsta betyg både för delaktighet och mat. Det skulle jag välja! Jag noterar dessutom att många privatiserade äldreboenden har låg personaltäthet. Där kan man få vänta länge på hjälp!

  Även TT och Sydsvenskan har artiklar om den nya guiden.

  Andra bloggar om: , ,