Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » EU
 • Från och med den 15 juni 2017 ska de så kallade roamingavgifterna inom EU-länderna vara borta. Roamingavgift är den avgift man får betala när man använder mobilnät i andra länder än det egna.

  Du kan alltså resa och använda mobilen men betalar samma avgifter som om du använder den här hemma.

  Men vad innebär det? Själv har jag en fast månadsavgift med fria samtal och SMS samt en gräns för mobildata. Eftersom jag ofta vistas på Åland ringde jag min operatör och frågade.

  Enligt kundtjänst kan jag ringa fria lokala samtal där samt ringa och ta emot samtal till och från svenska nummer. För mobildata gäller samma regler som i Sverige.

  Men det finns ett antal tilläggsregler, läser jag i ett pressmeddelande från PTS. Några punkter:

  • Operatörer har ingen laglig skyldighet att erbjuda roaming i andra länder. Kontrollera därför med din operatör om du kan använda röstsamtal, sms och data utomlands.
  • Om merparten av din mobiltelefonanvändning under en fyramånadersperiod används i ett annat EU-land och om du vistas där under större delen av denna period samt använder ditt nationella abonnemang har operatören möjlighet att ta ut en tilläggsavgift.
  • Operatörerna har rätt att sätta en gräns för hur mycket data som får förbrukas utomlands till samma pris som hemma.
   En operatör kan också få tillstånd att ta ut en tilläggsavgift för roamingtjänster om operatören gör en förlust på grund av roaming.

  Om du är tveksam, kontakta din operatör.

  Uppdatering: Mobiloperatörerna Tele 2, Telia TELIA -0.44%, Telenor TELo -0.82% och Tre har sett en dramatisk ökning av surfandet inom EU sedan de nya reglerna började gälla den 15 juni. Det rapporteras i en låst artikel i DN, som i sin tur referens av TT. Det är en följd av den lagändring som rapporteras ivan.

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • Tidigare har det meddelats att roamingavgifterna, de som du får betala när du använder andra operatörers nät i andra länder, ska tas bort från sommaren 2017. Det verkade som om roamingavgifterna skulle tas bort helt.

  Men nu kommer andra signaler. Enligt en talesperson för kommissionen har EU-kommissionen förslagit att mobiloperatörer ska införa en minimigräns på 90 dagar för avgiftsfri roaming inom EU. Det läser jag i SvD.

  Söker jag på EU:s officiella webbplats kan jag läsa att från den 15 juni 2017 gäller ” Inga roamingavgifter längre när du tillfälligt använder mobilen utomlands. Operatörerna kan fortfarande ta ut en avgift om du permanent använder ditt SIM-kort i ett annat land”.

  Hur det i realiteten ska tolkas är oklart, vi får avvakta ett definitivt beslut.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Från och med 30 april 2016 sänks pristaken för mobiltrafik vid resor inom EU. Det handlar om de så kallade roamingavgifterna, de som du får betala när du använder andra operatörers nät i andra länder.

  Jag har skrivit om det tidigare, de nya takpriserna framgår av ett pressmeddelande från PTS och uppmärksammas bland andra av Ekot.

  De nya takpriserna är:
  Ringa samtal: 58 öre per minut
  Ta emot samtal: 13 öre per minut
  Skicka sms: 23 öre
  Datatrafik: 58 öre per megabyte

  Om knappt ett år, 15 juni 2017, ska extrakostnaden tas bort helt. Då ska du alltså kunna använda telefonen med samma avtal som hemma utan några extra kostnader när du reser inom EU.

  Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

 • mobil_pa_strandRoamingavgifter, de som du får betala när du använder andra operatörers nät i andra länder, ska vara avskaffade inom EU om två år, men redan nästa år ska det bli billigare. Det har EU-parlamentet och medlemsländerna har kommit överens om, rapporterar Ekot.

  Hittills har EU infört pristak för samtal och sms inom unionen, men något liknande har inte funnits för datatrafik, det man brukar kalla mobilsurf. Eftersom datatrafik är operatörernas nya kassako har det i vissa EU-länder kunnat bli rejält dyrt att mobilsurfa. Det har jag varnat för tidigare.

  Men nu är det alltså dags. Från och med april nästa år ska operatörerna bara få ta ut en bråkdel av vad det idag kan kosta att ringa, surfa och skicka sms när man är på resa inom EU. Och sedan, från den 15 juni 2017 ska roamingavgifterna vara helt borttagna, skriver Ekot.

  Det är egentligen obegripligt varför det ska kosta så mycket att använda mobilen utomlands. Tekniskt sett är det mycket enkelt att koppla ihop näten, via internet. EU-beslutet är alltså logiskt.

  Uppdatering: Nu har borttagandet kommit ett steg närmare. Detta sedan sedan en preliminär EU-uppgörelse slutits i frågan om grossistpriserna – hur mycket telefonbolagen betalar varandra. Det rapporterar TT.

  Andra bloggar om: , , , , , ,

 • Från 1 april 2015 måste kött från gris, får, get och fågel märkas med vilket land djuret är uppfött och slaktat i. Däremot måste det inte stå i vilket land djuret föddes. Det skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande som även uppmärksammas av Ekot och lantbrukstidningen ATL.

  Om köttet märkts med ”ursprung Sverige” eller ”svenskt kött” innebär det, precis som för nötkött, att djuret måste ha levt hela sitt liv och slaktats i Sverige. Märkning med en svensk flagga betyder samma sak.

  Sverige kämpade även för ett krav på märkning om var djuret är fött, men lyckades inte. Det blev inte heller något krav på att rätter där kött ingår som en ingrediens, som till exempel korv, köttbullar eller färdigrätter, ska märkas med köttets ursprung. Detta trots att EU-parlamentet vill se ett sådant krav. Orsaken är att EU-kommissionen anser att ett sådant krav skulle höja priserna för mycket, enligt Ekot.

  De nya reglerna om ursprungsmärkning på kött ingår i det stora paket av regler för märkning och information till konsumenter som införs i hela EU under 2011-2016.

  Andra bloggar om: , ,

 • EU-kommissionen har tillsammans med representanter för medlemsländerna haft ett möte med Apple och Google. Mötet gällde köp inuti appar, så kallade in-app-köp. Under mötet riktade EU-kommissionen kritik mot hanteringen, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande.

  Enligt pressmeddelandet kan kritiken sammanfattas i fyrapunkter:

   Spel som marknadsförs som gratis ska inte vilseleda konsumenterna om de verkliga kostnaderna.
   Spel ska inte direkt uppmana barn att köpa föremål i ett spel eller övertala vuxna att köpa föremål åt dem.
   Konsumenterna ska få tydlig och lättbegriplig information om hur betalning görs och ska aktivt godkänna köp.
   Näringsidkare ska ha en e-postadress så att konsumenterna kan kontakta dem med frågor eller klagomål.

  Vad Apple och Google tyckte om detta framgår inte av pressmeddelandet.

  ”Min förhoppning vi slipper se fler fall där barn köper tillbehör till appar utan föräldrarnas medgivande”, skriver KO Gunnar Larsson i en separat kommentar.

  KO har tidigare uppmärksammat barns köp inuti dataspel eller appar och dragit en leverantör inför Marknadsdomstolen. KO tyckte att det inte var ok att barnen kunde köpa utan föräldrars samtycke. Men domstolen tyckte annorlunda, i en enligt min uppfattning märklig dom. Jag får väl hoppas att samtalen med app-leverantörerna kan leda till något. Jag tycker inte att det är ok att barn genom oförstånd ska kunna sätta sprätt på en väldig massa pengar!

  Andra bloggar om: , , , , , , , ,

 • EU 15.01.2014 Ingen kommentar än

  slantarJag har tidigare kritiserat EU;s regelverk för offentlig upphandling. Reglerna har hittills varit helt inriktat på lägsta pris, medan klimat- och miljöhänsyn har fått stå tillbaka.

  Men nu ska EU-parlamentet rösta om förändringar, berättar Ekot och DN. Miljö- och kollektivavtal ska spela större roll när till exempel svenska kommuner köper upp olika varor och tjänster.

  Vid framtida upphandlingar ska kontrakten också kunna gå till företag som främjar innovationer, bidrar till att bekämpa klimatförändringar, stärker sysselsättningen och folkhälsan, skriver DN.

  Men förslaget kritiseras för otydlighet. Det är upplagt för nya konflikter, hävdar kritiker.

  Jag ser de nya reglerna som ett framsteg. EU kan inte bara vara ett näringslivsprojekt med stora företag i fokus, det finns andra aspekter som är viktiga. De nya reglerna kan vara bra för mindre företag, inte minst i glesbygd. Och kan reglerna minska vettlös transport av mat är det bara bra.

  Uppdatering: Även Riksdag & Departement har en artikel om förslaget.

  Andra bloggar om: , ,

 • Banker kan vägra en person att öppna ett bankkonto, utan motivering. Inom EU beräknas 25 miljoner personer sakna bankkonto trots att de skulle vilja ha ett och problemet existerar även i Sverige. Jag har tidigare berättat om ett EU-förslag för att rätta till problemet.

  Nu har förslaget klubbats i EU-parlamentet, läser jag i DN. Alla europeiska konsumenter ska ha rätt att öppna och använda ett grundläggande bankkonto som täcker de vanligaste vardagstjänsterna. Bankerna ska bara kunna säga nej om de misstänker att kontot ska användas till kriminella aktiviteter, enligt DN.

  Som vanligt tar det tid i EU-byråkratin, det lär dröja innan förslaget blir gällande. Förslaget går nu vidare för diskussion med rådet och kommissionen. Vi får väl hoppas att behandlingen inte tar alltför lång tid, att sakna bankkonto innebär ett oerhört handikapp.

  Andra bloggar om: , ,

 • Plastpåsar som hamnar i naturen är ett stort miljöproblem, i Europa och globalt. Över 8 miljarder plastpåsar blir varje år skräp i den europeiska naturen. Nu vill EU-kommissionen ta tag i problemet och föreslår avgifter eller förbud mot ”unna plastpåsar, rapporterar Ekot. Även TT uppmärksammar initiativet.

  – Plastpåsar är en symbol för vårt slit-och-släng-samhälle. De är gjorda av material som består i hundratals år, men vi använder dem bara i några minuter, säger Janez Potočnik, EU:s miljökommissionär, till Ekot.

  Kom missionen vill minska användandet av påsar som är tunnare än 0,05 millimeter, eftersom de oftare än andra påsar kastas som skräp snarare än återanvänds, enligt TT.

  Det ska ske genom att medlemsstaterna inför avgifter eller förbud.

  Vad åtgärderna skulle innebära för oss i Sverige har jag svårt att se. Vanliga matkassar är oftast av en tjockare plast och de återanvänder vi ofta, kanske som soppåsar. Möjligtvis kan det gälla de småpåsar vi hittar vid frukt- och grönsaksdiskarna eller de fullständigt värdelösa fryspåsarna.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Många svenska konsumenter vill veta hur djuret haft det innan dess kött hamnar på tallriken. Var är det fött och uppfött? Var är det slaktat och hur gick transporten till. Förhållandena och regelverken är väldigt olika i olika länder.

  Just nu är EU på väg att ta fram nya regler för hur köttet ska märkas och förslag ska läggas i december. Men de tänkta alternativen möter kritik. I stället för att lyssna på konsumenterna väljer EU-kommissionen att gå den europeiska köttindustrins väg, hävdar företrädare för den svenska köttbranschen på SvD:s debattsida. De ser märkningen som en ödesfråga för den svenska branschen.

  Frågan om märkning uppmärksammas även av Ekot.

  – Ja vi har ju jobbat för en ursprungsmärkning, därför att det ligger i både i svenska bönders intresse och svenska konsumenters intresse och allt däremellan. Vi är besvikna därför att några av de alternativ EU föreslår är egentligen inte en ursprungsmärkning, utan snarare att man döljer ursprung, eller gör det mer oklart, säger LRF:s ordförande Helena Jonsson till Ekot.

  Enligt förslaget ska visserligen stå var djuret är uppfött och slaktat, men med så få detaljer att det är möjligt att föda upp djur i ett land och sedan transportera det till ett annat för slakt, skriver Ekot.

  Jag kan inte annat än instämma i kritiken. Några gemensamma och heltäckande regler för djurhållning lär vi knappast få. Då är det viktigt med en heltäckande märkning.

  Uppdatering: Centerpartiet kräver fullständig ursprungsmärkning av gris, får, get och fjäderfä och har kravet som en profilfråga, skriver SvD i en artikel som även uppmärksammas av TT.

  Andra bloggar om: , , , , ,