Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Infrastruktur
 • kraftledningRegeringens bristande styrning har försenat utbyggnaden av elnätet och skapat brist på överföringskapacitet. Den salvan avlossar riksrevisor Claes Norgren i en debattartikel i SvD, efter en granskning. Regeringen får svidande kritik på en rad punkter.

  Riksrevisionens granskning är inriktad på överföringen av el, från kraftverk till konsumtion, och främst det så kallade stomnätet som statliga Svenska kraftnät ansvarar för.

  – Vi tycker att investeringarna i stamnätet, anpassningen och utvecklingen av det, har varit försenade i förhållande till behoven. Det får effekter på elpriser i slutändan, säger riksrevisor Claes Norgren till Ekot.

  Riksrevisionen anser att en mer aktiv styrning från regeringen kunde lett till att nödvändiga investeringar för överföring av el till södra Sverige kommit i gång tidigare. I kombination med indelningen i fyra elområden har detta lett till högre elpriser i delar av landet, skriver TT med anledning av rapporten.

  – Framför allt har prisområde fyra, det vill säga Skåne, Blekinge och södra Småland, påverkats. Det är där som priset har varit högre, säger Claes Norgren till Ekot.

  Också Energimarknadsinspektionen (EI), som har tillsyn över tillståndsprocessen för elnät och över kvaliteten i elöverföringen, får sig en släng av sleven, skriver TT. Myndigheten bör arbeta mer förebyggande och identifiera särskilt utsatta delar i systemet, tycker Riksrevisionen.

  Jag kan inte förstå Regeringens ovilja till investeringar i infrastruktur. Tågen står stilla och skåningar får betala högre elpris. Förutom jobb ger investeringar bestående värden, till skillnad mot sänkt restaurangmoms.

  Som vanligt skyller energiminister Anna-Karin Hatt på den förra regeringen, Då kanske det är dags att visa framfötterna, det behövs mer verkstad när det gäller infrastruktur.

  Andra bloggar om: , ,

 • Den senaste tiden har jag sett åtskilliga klagomål på dålig postservice, framför allt i glesbygd. Men problemet gäller även i storstäder som Stockholm.

  Det senaste exemplet gäller Stockholms södra förorter. SvD:s ekonomisajt E24 har gjort ett test efter kontakt med en drabbad. Varje dag undert en veckas tid skickades ett brev till honom.

  Resultatet var att de flesta breven inte kom fram dagen efter. Det kunde dröja fyra dagar innan brev kom fram. Posten skyller förseningarna på högt sjukläge bland brevbärarna i området.

  Jag har tidigare uppmärksammat att förseningar hos posten kan innebära juridiska problem. I första hand måste posten förbättra sin service, men olika regelverk måste också anpassas till att det ibland förekommer förseningar. I dag är de väldigt strikta på den punkten.

  Andra bloggar om: , ,

 • SJ har som mål att 85 procent av tågen ska komma i tid. Trots bättre förhållanden denna vinter – mindre snö och högre temperaturer – når SJ inte målet, berättar DN.

  Under januari nåddes 94 procents punktlighet för fjärrtågen och 91 procent för regionaltågen. I februari försämrades punktligheten och nådde inte mer än 91 procent för fjärrtågen och 88 procent för regionaltågen.

  Som resenär skulle man önska att alla tåg kom i tid. Men det lär knappast vara möjligt. Till exempel har banunderhållet varit eftersatt under många år, staten har inte velat satsa pengar.

  -100 procent går inte att nå som förhållandena är i Sverige. Men om Trafikverket gör sina förbättringar och vi våra har jag goda förhoppningar om att vi når målet om 95 procents punktlighet i slutet av året, säger Jan Forsberg, SJ:s vd, till DN.

  Andra bloggar om: , ,

 • Det är all avstängd kärnkraft som ställer till det. Trots fulla vattenmagasin hotar elbrist i vinter, i varje fall i södra Sverige, berättar Rapport och inslaget refereras av TT i flera tidningar.

  Vattenkraften produceras i norra delen av landet och överföringskapaciteten till södra Sverige räcker inte till. Svenska kraftnät, som är ansvarigt för elförsörjningen, har redan tvingats använda sig av ett reservkraftverk i Karlshamn för att förse södra Sverige med el, enligt SVT:s Rapport.

  Vi får väl se om kärnkraftsreaktorerna kommer i gång. Men det ligger väl i farans riktning att det blir mer trassel, reaktorunderhåll brukar bli försenat.

  Andra bloggar om: , ,

 • Den svenska posten fungerar och breven kommer fram dagen efter de avsänts. Det finns det domstolsutslag på och det utslaget används i olika juridiska sammanhang. Jag har tidigare bloggat om att försenad post kan ge tråkiga effekter och nu läser jag att problemen med försenad post fortsätter.

  Anledningen är att posten omorganiserat och slagit ihop utbärningskontor, den här gången i södra Stockholm. Målet är som vanligt att spara pengar.

  Men som sagt, det kan innebära problem, till exempel i inkassoärenden. Får du ett inkassokrav är sista betalningsdatum ofta satt till åtta dagar från utskriftsdatum. Det är minimigränsen enligt det regelverk som finns.

  Men det finns en regel till. Den som tar emot ett inkassokrav ska ha minst sex dagar på sig från mottagningsdatum. Får du försenad post ska du därför ta kontakt med inkassobolaget och berätta det, det måste de ta hänsyn till.

  Samma sak gäller naturligtvis allt där datum är väsentliga, ta kontakt och berätta att posten blivit försenad.

  Andra bloggar om: , ,

 • flygpost I olika sammanhang brukar man räkna med att posten fungerar och att ett brev kommer fram dagen efter att det postats. Det gäller till exempel i regelverket kring inkasso.

  Men nu är det struligt hos Posten, berättar DN, vars artikel refereras av TT. En krånglande sorteringsmaskin och nya stora distrikt för brevbärarna sinkar utdelningen i hela landet. Julkort har kommit fram i januari och på flera orter tar det tre dagar för posten att komma fram, skriver tidningen.

  Förseningarna beror på strul när postens nya sparplan, som ska minska antalet brevbärare, genomförs. Brevbärarna ska sortera färre brev för hand och i stället dela ut fler brev. Och de har inga fasta distrikt längre, utan roterar på tre olika och större postområden. Men den automatiska sorteringen har krånglat och brevbärarna har tvingats att fortsätta sortera mycket post för hand på postkontoren, enligt DN.

  Posten hävdar att de kommit till rätta med nästan alla problem. Facket tycker att bemanningen är för låg. Frågan är om problemen kommer att fortgå. En god postbefordran är en viktig del av vår infrastruktur. Strul kan ge oväntade problem för samhälle, företag och inte minst den enskilde.

  Andra bloggar om: ,

 • Regeringen minskar anslagen till underhåll av landets järnvägar. Trafikverket, som i och för sig talar i egen sak, befarar att det kommer att medföra större risk för störningar i tågtrafiken, läser jag i en TT-artikel.

  Under 2011 får verket 700 miljoner kronor mindre än vad verket bett om. Myndighetens styrelse varnade i ett brev i juni regeringen för följderna.

  ”Trafikverket ser allvarligt på de för låga anslagsnivåerna för drift och underhåll av järnväg”, skrev generaldirektören Gunnar Malm bland annat.

  – Problem med att vi inte klarar underhåll gör att vi får problem ute med växlar som krånglar och så vidare. Klarar man inte av att underhålla är det risk att det går sönder, krånglar och blir stopp i trafiken, säger ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon till TT.

  Jag förstår fortfarande inte hur regeringen resonerar när det gäller järnvägen. Ska vi satsa ett miljövänligt resande eller inte?

  Andra bloggar om: , , ,

 • järnvagsspår Allt skulle bli bättre när tågtrafiken avreglerades, lovade regeringen. Men det verkar snarare ha blivit sämre, enligt en granskning som DN gjort. Konkurser, trasiga, inställda och försenade tåg och utebliven service har följt i avregleringens spår, enligt tidningen.

  Slutsatserna i artikeln bygger framför allt på en intervju med Bo-Lennart Nelldal, professor i tågtrafikplanering på KTH, så mycket till granskning är det inte. Men han pekar ut några viktiga problem. Det gäller framför allt på bristande underhåll av tåg och spår samt kapacitetsbrist.

  – De här frågorna har ramlat mellan stolarna i och med avregleringen. Man har ofta glömt vad som händer i extrema situationer med snöskottning och evakuering av tåg. Avreglering behöver inte vara fel, men den måste göras på rätt sätt, säger Nelldal.

  – Det är väldigt trångt på spåren och mycket svårt att få tåglägen. Det är nästan omöjligt att öka trafiken i högtrafik och på de linjer där det är kommersiellt intressant, säger han till DN.

  Avregleringens kritiker verkar ha fått rätt, de pekade inte minst på kapacitetsbristen. Ändå fortsätter regeringen med avregleringens andra steg, i stället för att lösa de grundläggande problemen, de tycks vara fångar i tron att avregleringar löser alla problem.

  Andra bloggar om: , , ,

 • För första gången överstiger nu mängden digital information i världen lagringskapaciteten, berättar TT.

  Enligt informationshanteringsföretaget EMC handlar det om 281 miljarder gigabyte eller 45 gigabyte per person i världen. 2011 beräknas mängden stiga till 1800 miljarder gigabyte vilket i den gamla tekniken motsvaras av 20 ton böcker per invånare.

  ”I och med att informationsmängden ökar snabbare än beräknat blir en effektivisering i informationshanteringen både brådskande och nödvändig för att framtidssäkra verksamheten”, säger Max Leissner på EMC i ett pressmeddelande.

  Över hälften av all digital information genereras i dag inte av aktiva användare utan av passiva system som övervakningskameror, betalkort och passersystem, enligt TT.

  Andra bloggar om: ,

 • Regeringen ger Post- och Telestyrelsen uppdrag att utreda möjligheterna att dela upp Telia Sonera i två delar, där det fysiska telenätet läggs i ett bolag och tjänsterna till abonnenter i ett annat. Det berättas i en TT-artikel som publiceras i både DN och SvD.

  Det kan vara ett sätt för regeringen att komma runt de problem jag bloggat om tidigare.

  Andra bloggar om: , , , , , ,