Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Regeringen
 • Det handlar om tillsvidare-avtal, den avtalsform du automatiskt får om du inte väljer annat. Det är den dyraste avtalsformen, den kostar 35-50 öre mer per kilowattimme. En halv miljon hushåll har avtalsformen, ofta av ointresse eller ren okunnighet.

  Men nu har regeringen tappat tålamodet med elbolagen och de dyra tillsvidare-avtalen. Nu tvingas bolagen tydligt redovisa på fakturorna vad det handlar om, annars hotar prisreglering. Det skriver TT i en artikel, som publiceras i flera tidningar. Även Ekot har ett inslag om detta.

  – Att man utnyttjar konsumenternas ointresse, eller ibland okunskap om hur det här förhåller sig, det är inte acceptabelt, säger energiminister Ibrahim Baylan till Ekot.

  Regeringen beslutar nu om ett lagförslag, som innebär att alla elbolag tydligt måste informera sina kunder om hur dyra de anvisade avtalen är. Dessutom måste det tydligt framgå att man kan byta avtal, samt att uppsägningstiden inte får vara längre än två veckor, skriver Ekot.

  Om detta inte bidrar att minska antalet anvisningsavtal ska regeringen få möjlighet att prisreglera dem.

  – Tanken är att sätta tryck på branschen och få den att ta tag i det. Sker det inte får regeringen gå vidare, säger Baylan till TT.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Det är ingen nyhet att jag anser snabblåneföretagen ägnar sig åt ocker. Det tycker tydligen regeringen också, de har tillsatt en utredning som ska se över regelverket. Det skriver justitieminister Morgan Johansson (S) och finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) i en debattartikel i Expressen. Artikeln uppmärksammas i en TT-notis som publiceras av några tidningar. Men Ekot var först med nyheten, innan debattartikeln publicerades.

  Bland annat vill ministrarna utreda ett kostnadstak. Räntor och avgifter ska inte överstiga det lånade beloppet. Dessutom föreslår de ett tak för räntan samt ett skriftligt undertecknande av avtalet.

  Dessutom flaggar ministrarna för en strategi mot överskuldsättning, som ska komma i år, samt förändrade regler för skuldsanering så att fler kan bli skuldfria.

  Jag kan inte annat än hoppas att utredningen ska sätta stopp för det värsta ockret.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • byggkranBostadsbristen, framför allt i storstadsområdena, diskuteras allt mer. Den hänger naturligtvis ihop med att det byggts alltför få bostäder under de senaste decennierna. En mycket stor del av det som ändå byggts har varit bostadsrätter.

  När alliansregeringen tillträdde år 2006 var en av dess första åtgärder att avskaffa investeringsbidragen- och räntebidragen till hyresrätter. Enligt den dåvarande ansvariga ministern Mats Odell (KD) skulle åtgärden resultera i att det byggdes mer. Hur det blev med den saken vet vi nu.

  Många hyresrätter har omvandlats till bostadsrätter, något som drivits av ideologiskt styrda politiker. Bristen på bostäder har också drivit upp priserna, mot överhettning.

  När regeringen ”avskaffade” fastighetsskatten blev följden att villaägare i rika Stockholmskommuner fick kraftiga skattesänkningar. Många fler fick en höjning när den nya skatten infördes, som döptes om till avgift. Villaägare i landsorten fick stå för notan. ”Avskaffandet” medförde också nya bromsar för rörligheten på bostadsmarknaden. Flyttskatten, reavinstbeskattningen vid försäljning, och avgiften för uppskov, höjdes.

  ”Avskaffandet” drevs av KD och Göran Hägglund talade, med darr på rösten, om den gamla tanten som inte kunde bo kvar eftersom hon fick betala hög fastighetsskatt. Jag vet flera redaktioner som letade efter en sådan tant, det hade blivit bra reportage, men inte lyckades hitta henne.

  Regeringen talar om att förenklingar i tillståndsprocessen är en lösning. Men hittills har det varit mycket snack och lite verkstad. I stället har regeringen gjort det dyrare att hyra i andra hand.

  KD har kommit med ett nytt förslag i valrörelsen. I en DN-intervju säger Göran Hägglund att marknadshyror för nyproduktion ”vore intressant att pröva”. Han förväntar sig tydligen att det skulle öka produktionen. KD förlitar sig återigen på den heliga marknaden.

  Att rörligheten på bostadsmarknaden måste öka konstaterar den så kallade Bokriskommittén som tillsattes i höstas av Fastighetsägarna Sverige och tre handelskammare. I en ny rapport föreslår den bland annat ändrad hyresreglering, där hyror långsamt marknadsanpassas med en höjning på högst 5 procent per år. Samtidigt ska det bli billigare att flytta genom att reavinstskatten och skatten på uppskov sänks för den som säljer sin bostad.

  Det är lätt att konstatera att det byggts alldeles för lite i Sverige under senare år. Men vi väntar fortfarande på skarpa och heltäckande förslag från politikerna. Kan det bli en valfråga?

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • Jag kunde inte låta bli att dra på munnen när DN avslöjade att regeringens ministrar inte sjukanmäler sig och får löneavdrag när de är sjuka. Lagen kräver att statsråd ska få löneavdrag när de är sjuka och missar sina uppdrag. Ändå har Fredrik Reinfeldt, Annie Lööf, Birgitta Ohlsson och 14 andra ministrar varit borta från jobbet, utan att sjukanmäla sig, skrev DN.

  I en uppföljande artikel förklarar statsrådsberedningens rättschef Christina Weihe att ministrar är alltid i tjänst även när de är sjuka. Därför behöver de inte sjukanmäla sig.

  Avslöjandet fick uppmärksamhet i media. SvD hade en chatt om sjukskrivningarna och radions Studio 1 tog upp saken.

  Jag är också alltid i tjänst. Som frilansare och småföretagare får jag vackert ta alla uppdrag, oavsett om jag är sjuk eller inte. Dessutom har politikerna bestämt att de första 14 sjukdagarna ska ersättas av arbetsgivaren, det vill säga av mig själv. Om jag inte jobbar får jag alltså inga pengar, till skillnad från regeringen blir mitt löneavdrag 100 procent. Och jag är knappast ensam om det.

  De uteblivna kommentarerna från ministrar, och rättschefens förklaring, visar snarast att regeringen saknar kontakt med den verklighet de själva varit med om att skapa.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Tom fickaSkatteskillnanden mellan löntagare och pensionärer kan inte jämnas ut under de kommande fyra åren. Den bedömningen gör Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson, enligt en artikel i DN.

  Det är alltså det beskedet som partiet vill ge landets drygt två miljoner pensionärer, samtidigt som man lovat att inte riva upp de jobbskatteavdrag som alliansregeringen drivit igenom.

  Pensionärerna är den numerärt största grupp som drabbats av alliansregeringens orättvisa skattepolitik. Fackliga och pensionärsorganisationer (och jag) påpekar att pension inte är annat än uppskjuten lön och borde därför beskattas som sådan. Många pensionärer har redan idag svårt att klara sig.

  Dessutom riskerar S att Sverigedemokraternas populistiska budskap, där invandring och flyktingar ställs mot pensionärer, får ökat genomslag. Att SD-budskapet är för enkelt för att vara sant missar många. Man kunde lika gärna ställa partibidraget till SD mot pensionärerna.

  Det vore ganska enkelt att ge pensionärerna en anständig tillvaro – riv upp jobbskatteavdrag!

  Andra bloggar om: , , , , , , ,

 • Apotek_SymbolNär apoteken avreglerades, och marknaden släpptes fri, utropade Göran Hägglund (KD) att det skulle bli en succé. Vi blev lovade lägre priser, bättre service och ökad tillgänglighet till läkemedel.

  Jodå, här i storstan finns det apotek i varje gathörn och numera kan vi köpa receptfria läkemedel i livsmedelsaffären och på macken. Däremot har priserna höjts och det kan vara svårt att få tag på receptbelagda läkemedel.

  Nu visar det sig dessutom att prisskillnaderna på receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen, och därför subventioneras, är stora mellan olika apotekskedjor. Patienten har heller inte rätt att byta till den billigaste varianten av ett läkemedel, enligt en debattartikel av tre läkare på SvD:s debattsida. Inlägget uppmärksammas också av TT och av Ekot.

  Läkarna efterlyser lättillgängliga prisjämförelser och att apoteken ska vara skyldiga att informera om det finns billigare varianter.

  Vi får väl se om KD, som arkitekter bakom ”reformen”, får något förtroende i nästa val.

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • Det finns luckor i konsumentskyddet, exempelvis då man handlar något vid ”tillfälliga” försäljningsställen, som utanför en butik eller på gatan. Det brukar kallas canvas- eller eventförsäljning. Då gäller inte det normala konsumentskyddet, man har till exempel ingen ångerrätt, något jag skrivit om tidigare. KO har påtalat luckan för regeringen, redan år 2008, men hittills har inget gjorts.

  Nu aviserar regeringen, på SvD debatt, att luckan ska täppas till. Dessutom skriver justitieminister Beatrice Ask (M) och konsumentminister Birgitta Ohlsson (FP) att konsumentskyddet ska stärkas vid e-handel. Regeringen tillsätter också en utredning som ska komma med förslag om bättre konsumentskydd vid telefonförsäljning. Utspelet uppmärksammas av TT i en rad tidningar. GP tar även upp utspelet på ledarplats.

  Näringsidkares informationsplikt ska förtydligas, skriver ministrarna. Konsumenten ska få mer information om varans eller tjänstens pris. Dessutom ska samtliga kostnader framgå av informationen. Om det inte finns information om kostnader för till exempel leverans, ska konsumenten inte behöva betala den kostnaden. Informationen ska vara lättillgänglig och anpassad till hur avtalet ingås, till exempel på nätet.

  Framför allt är det bra att konsumentskyddet även ska gälla då man ingår avtal på ”tillfälliga” försäljningsställen, en lucka som ofta påtalats. Att informationsskyldigheten förtydligas är också bra. Däremot är jag undrande om varför en utredning ska behövas för att komma tillrätta med konstigheter när det gäller telefonförsäljning. Att till exempel införa krav på skriftlig bekräftelse vore lätt.

  Andra bloggar om: , , , , , ,

 • Pensionär_blommaSamtidigt som den beryktade bromsen i pensionssystemet slår till igen försöker alliansregeringen flörta med pensionärerna inför valet.

  Pensionärerna är nog en av de grupper som är mest besvikna på regeringen. Högre skatt än de som arbetar och det svajiga pensionssystemet är saker som upprör.

  Bromsen beräknas sänka pensionerna med i snitt 200 kronor per månad, efter skatt, nästa år. Inför valet vill regeringen sänka pensionärernas skatt med en hundralapp per månad. Nettot blir alltså en sänkning med 100 kronor, enligt uppgifter i en DN-artikel. Uppgifter om skattesänkningen finns också i en TT-artikel.

  – Dagens besked gör att fokus inför valet nästa år hamnar på pensionärerna och debatten om klyftan mellan löntagare och pensionärer, säger Ekots inrikespolitiska kommentator Tomas Ramberg.

  – Man kan inte laga hålen i pensionssystemet med skattesänkningar. De flesta får ändå sänkta pensioner nästa år. Alliansen får nog springa hela valrörelsen med pensionsfrågan bitande i baken, kommenterar SvD:s Joel Dahlberg.

  Uppgifterna kommenteras naturligtvis även av pensionärsorganisationen PRO.

  – Olikheten i beskattning mellan lön och pension kommer att kvarstå. Vårt främsta krav är att ta bort gapet. Det ska vara lika, säger Curt Persson, ordförande för PRO, till SvD.

  Regeringens grepp verkar inte vara någon valvinnare, åtminstone inte bland pensionärerna.För det fordras nog lika beskattning och en revision av pensionssystemet.

  Andra bloggar om: , , ,

 • TelemarketingAlliansregeringen vill införa ett krav att den som per telefon köpt vissa pensionstjänster efteråt skriftligt ska bekräfta sitt köp för att det ska gälla. Det räcker inte, menar en del kritiker. Andra vill inte ha denna förändring alls, enligt ett inslag i Ekot.

  Förslaget har varit ute på remiss. I stort alla som företräder näringslivsintressen, inte minst företag verksamma med telefonförsäljning, är helt emot. Men de remissinstanser som vill gå längre än regeringen dominerar. De menar att oseriös telefonförsäljning finns inom många områden.

  I en fråga enas kritikerna, enligt Ekot. Risken är påtaglig att konsumenterna inte förstår att kravet på skriftlig bekräftelse enbart gäller mycket begränsade finansiella tjänster och inget annat.

  Oseriös telefonförsäljning förekommer inom alla områden, och klagomål finns i tusental. Jag kan inte annat än hålla med de som vill utvidga förslaget. Varför ska skriftlig bekräftelse bara gälla vissa pensionstjänster? Det borde gälla all telefonförsäljning!

  Andra bloggar om: , , ,

 • Staten ska ta reda på om det är möjligt att få siffror på hur mycket hyresgäster betalar för sina bostäder. Boverket ska därför genomföra en kartläggning, som ska redovisas i slutet av december. Socialdepartementet ska sedan ta ställning till utredningens slutsatser under nästa vår. Bostadsminister Stefan Attefall (KD) utesluter inte att resultaten kan leda till att hyrorna regleras, skriver SvD i en artikel.

  Hittills är det ingen som vet hur det ligger till. Det närmaste man kan komma är den kartläggning som SvD gjort i sin så kallade ”Hyreskollen”. Där har tidningen fått uppgifter från personer som hyr i andra hand.

  ”Enkätsvar från tusentals läsare visar att en person som bor i andrahand eller inneboende i snitt betalar 55 procent mer i hyra än de som bor i förstahand. Siffror från annonssajten Blocket har dessutom pekat på att andrahandshyrorna i Stockholms län ökade med 10 procent under årets tre första månader”, skriver tidningen.

  Det verkar märkligt att Regeringen inte har läget klart för sig. Ändå ändrade man så sent som i februari reglerna för andrahandsuthyrning av bostadsrätter och andra ägda bostäder. Reglerna medger högre hyror och bestämmelserna vid överklagande i Hyresnämnden begränsades.

  Det byggs fortfarande allt färre hyreslägenheter. Gör om och gör rätt!

  Andra bloggar om: , , , ,