Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » 2013 » september
 • Transfetter, enkelt uttryckt fetter som härdats i industriella processer, har diskuterats genom åren. De flesta tycks vara överens om att de inte är några hälsoprodukter, att de ökar risken för hjärt/kärlsjukdomar och cancer. Redan för två år sedan tog riksdagen ett majoritetsbeslut om att snarast införa ett förbud mot transfetter efter dansk modell, men ännu har inget hänt. Livsmedelsverket och Regeringen hävdar att en minskning skett på frivillig väg.

  Det är SvD som tar upp frågan igen, med hänvisning till en dansk undersökning som visar att Sverige ligger i europatoppen när det gäller förekomst av transfetter i livsmedelshandelns produkter. Transfett används för att ge en fastare, smörliknande konsistens åt vegetabiliska oljor, men även för att öka hållbarhetstiden, skriver SvD.

  Den danska forskargruppen har tagit fram rapporter som är tänkta som underlag inför ett EU-beslut om transfetter.

  Förekomsten av transfett sjönk inom EU mellan 2006 och 2009 men nya provtagningar under 2012 visade att transfettet fortfarande är vanligt i östra EU och balkanländerna där stora tillverkare använder det i en del produkter som sedan sprids över EU, enligt SvD.

  Den minskning som västeuropeiska tillverkare genomfört kan alltså vara en chimär. Transfetterna når våra butiker ändå.

  0Andra bloggar om: , ,

 • Det är inte alla i Sverige som har tillgång till konsumentvägledare. I 84 av landets kommuner finns ingen eller mycket knapphändig konsumentvägledning. Bor du i ”fel” kommun har du ingenstans att vända dig. Det är nämligen inte obligatoriskt för en kommun att ha konsumentrådgivning, det är upp till lokalpolitikerna.

  Nu vill konsumentminister Birgitta Ohlsson (FP) bättra på situationen genom att anordna en central konsumentrådgivning, som kan nås via telefon eller webb. Regeringen satsar nu 60 miljoner kronor på en central konsumentvägledning enligt samma modell som Sjukvårdsupplysningen, skriver ministern på DN debatt. Inlägget uppmärksammades även av Ekot.

  Men Sveriges konsumenter är kritiska till satsningen. De ser risker med modellen, att kommunerna rustar ned, och menar att de borde få en annan form.

  – Vi välkomnar att regeringen satsar men det finns stora risker med förslaget att skapa en central upplysningstjänst. Pengarna borde gått till lokala förstärkningar, säger Örjan Brinkman, ordförande i Sveriges Konsumenter, i ett pressmeddelande.

  Jag har tidigare skrivit att det borde vara obligatoriskt för kommunerna att ha konsumentrådgivning. Det står jag fast vid och håller med Sveriges konsumenter. Det finns en risk att kommuner rustar ned sin verksamhet, med hänvisning till att det finns en central instans. Birgitta Ohlsons fromma förhoppning ”att denna reform även kommer att leda till att kommuner i ökad utsträckning värnar sin konsumentvägledning” kan mycket väl komma på skam.

  En rådgivning via telefon eller webb kan inte heller ersätta det personliga mötet, dialogen blir sämre. Det är förvisso en resurs för de konsumenter som idag saknar rådgivning, men jag vidhåller att det borde vara obligatoriskt för kommunerna att ha en sådan.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Roaming, det vill säga när din mobiltelefon ansluter via andra nät än det egna, har hittills varit en kassako för operatörerna. Har du använt mobilen utomlands kan det bli ohyggligt dyrt.

  EU-kommissionen har velat begränsa roaming-avgifterna och har nu presenterat ett förslag. Operatörerna måste då erbjuda samma priser för samtal och mobil surfning i utlandet som de gör i abonnentens hemland. Det ska göras stegvis under en övergångsperiod fram till slutet av 2016, berättar TT i artiklar i många tidningar. DN har också en egen artikel om förslaget.

  Men förslaget har mött hårt motstånd – dels från telekomindustrin, dels från vissa tunga EU-politiker. Slutresultatet blir nu inte ett förbud mot roamingavgifter, men däremot att EU ska försöka få branschen att på mer frivillig väg överge roaming på några års sikt, berättar Ekot.

  Förslaget ska nu godkännas av EU-parlamentet. Vi får väl se vad slutresultatet blir.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • saltkristallerDet finns mer än dubbelt så mycket salt i vissa livsmedelsprodukter jämfört med andra produkter av samma slag. Det konstaterar Konsumentföreningen Stockholm (KfS) efter att ha granskat salthalten i 294 livsmedel i de svenska butikshyllorna.

  Det skriver föreningen i ett pressmeddelande som även uppmärksammas av TT. Föreningens rapport, ” Salt II – Granskning av saltmängd i våra livsmedel”, uppmärksammas också i en SvD-artikel.

  – Fem gånger mer salt i Lidls potatismos än i Icas. Tre gånger så mycket salt i Coops Branflakes som i Willys Garant. Nästan dubbelt så mycket salt i rökt Lönnebergaskinka som i ICAs och Coops skinka. Dubbelt så mycket salt i Citygross pytt i panna som i Coops. Det är stor skillnad på hur mycket salt det är i olika varumärken, säger Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö på KfS.

  Enligt hälso- och livsmedelsmyndigheter i Sverige och internationellt bör vi inte äta mer än 5-6 gram salt per dag, men vi äter i genomsnitt dubbelt så mycket. Nästan 80 procent av det salt vi får i oss kommer med maten vi köper i butik och äter på restaurang, skriver Kfs.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Det utbrott av hepatit A som pågått i de nordiska länderna sedan oktober 2012 är ännu inte över. Den tidigare varningen för frysta jordgubbar kvarstår, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande som också uppmärksammas av TT. Det är bär från Egypten och Marocko som är huvudmisstänkta, men smittkällan, producenten, har ännu inte spårats.

  Det är nu totalt 68 bekräftade fall som smittats med samma stam av hepatit A, 40 i Danmark, 15 i Sverige, 6 i Norge och 7 i Finland. Av de 68 fallen rapporterades alltså 5 mellan juni och augusti, enligt Livsmedelsverket.

  Rådet att koka frysta jordgubbar innan de äts gäller alltså fortfarande.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Jag har tjatat om det flera gånger, den dyraste elen får du om du inte gör något. Då får du automatiskt det elavtal som ger tillsvidare-pris som är det dyraste alternativet. Ett enkelt samtal med din elleverantör kan råda bot på det, du kan få rörligt elpris som är ett betydligt billigare alternativ.

  Antalet kunder som valt rörligt elpris har ökat rekordmycket, berättar Energimyndigheten i ett pressmeddelande. I norra halvan av Sverige har antalet rörliga elavtal ökat med 6,6 procent under det senaste året, skriver myndigheten.

  Det finns all anledning att välja rörligt elpris i stället för tillsvidare-avtal, även om du bor i lägenhet och har mindre elförbrukning. Varför skänka pengar till elbolagen?

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Det finns luckor i konsumentskyddet, exempelvis då man handlar något vid ”tillfälliga” försäljningsställen, som utanför en butik eller på gatan. Det brukar kallas canvas- eller eventförsäljning. Då gäller inte det normala konsumentskyddet, man har till exempel ingen ångerrätt, något jag skrivit om tidigare. KO har påtalat luckan för regeringen, redan år 2008, men hittills har inget gjorts.

  Nu aviserar regeringen, på SvD debatt, att luckan ska täppas till. Dessutom skriver justitieminister Beatrice Ask (M) och konsumentminister Birgitta Ohlsson (FP) att konsumentskyddet ska stärkas vid e-handel. Regeringen tillsätter också en utredning som ska komma med förslag om bättre konsumentskydd vid telefonförsäljning. Utspelet uppmärksammas av TT i en rad tidningar. GP tar även upp utspelet på ledarplats.

  Näringsidkares informationsplikt ska förtydligas, skriver ministrarna. Konsumenten ska få mer information om varans eller tjänstens pris. Dessutom ska samtliga kostnader framgå av informationen. Om det inte finns information om kostnader för till exempel leverans, ska konsumenten inte behöva betala den kostnaden. Informationen ska vara lättillgänglig och anpassad till hur avtalet ingås, till exempel på nätet.

  Framför allt är det bra att konsumentskyddet även ska gälla då man ingår avtal på ”tillfälliga” försäljningsställen, en lucka som ofta påtalats. Att informationsskyldigheten förtydligas är också bra. Däremot är jag undrande om varför en utredning ska behövas för att komma tillrätta med konstigheter när det gäller telefonförsäljning. Att till exempel införa krav på skriftlig bekräftelse vore lätt.

  Andra bloggar om: , , , , , ,

 • Pensionär_blommaSamtidigt som den beryktade bromsen i pensionssystemet slår till igen försöker alliansregeringen flörta med pensionärerna inför valet.

  Pensionärerna är nog en av de grupper som är mest besvikna på regeringen. Högre skatt än de som arbetar och det svajiga pensionssystemet är saker som upprör.

  Bromsen beräknas sänka pensionerna med i snitt 200 kronor per månad, efter skatt, nästa år. Inför valet vill regeringen sänka pensionärernas skatt med en hundralapp per månad. Nettot blir alltså en sänkning med 100 kronor, enligt uppgifter i en DN-artikel. Uppgifter om skattesänkningen finns också i en TT-artikel.

  – Dagens besked gör att fokus inför valet nästa år hamnar på pensionärerna och debatten om klyftan mellan löntagare och pensionärer, säger Ekots inrikespolitiska kommentator Tomas Ramberg.

  – Man kan inte laga hålen i pensionssystemet med skattesänkningar. De flesta får ändå sänkta pensioner nästa år. Alliansen får nog springa hela valrörelsen med pensionsfrågan bitande i baken, kommenterar SvD:s Joel Dahlberg.

  Uppgifterna kommenteras naturligtvis även av pensionärsorganisationen PRO.

  – Olikheten i beskattning mellan lön och pension kommer att kvarstå. Vårt främsta krav är att ta bort gapet. Det ska vara lika, säger Curt Persson, ordförande för PRO, till SvD.

  Regeringens grepp verkar inte vara någon valvinnare, åtminstone inte bland pensionärerna.För det fordras nog lika beskattning och en revision av pensionssystemet.

  Andra bloggar om: , , ,