Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Konsumentpolitik
 • Antalet kommuner som erbjuder konsumentvägledning fortsätter att minska. I dag saknar invånarna i 42 kommuner möjlighet att få lokal konsumentvägledning. Det är en minskning med elva kommuner jämfört med i fjol. Det skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande.

  Av landets 290 kommuner erbjuder de flesta, 248 stycken, konsumentvägledning i någon utsträckning. I fjorton kommuner har vägledningen lagts ner. Men samtidigt har tre kommuner, Finspång, Gotland och Vallentuna startat vägledning.

  Vad vi ser är nog delvis en effekt av att alla i landet numera kan använda sig av en central tjänst, Hallå Konsument. Då tycke nog en del kommuner, som vill spara pengar, att det räcker.

  Men vad de kommuner som lägger ned inte inser är att de olika alternativen – kommunal vägledning, Hallå konsument och Konsument Europa – kompletterar varandra. Utan något av dessa haltar möjligheterna. Dessutom är vägledningen lönsam, för alla.

  Andra bloggar om: , ,

 • telemarketingKonsumentverket (KoV) har låtit genomföra en undersökning om konsumenters inställning till telefonförsäljare. Drygt tusen personer har svarat på frågorna. Resultaten sammanfattas i ett pressmeddelande rubricerat ” Massivt missnöje med telefonförsäljning”.

  KoV sammanfattar resultaten:
  • Endast en procent av konsumenterna är positiva till att bli kontaktade av telefonförsäljare från företag där de inte är kund.
  • En majoritet (58 procent) upplever att det är lätt att bli vilseledd eller lurad av telefonförsäljare.
  • Mer än var tionde konsument (11 procent) upplever att de har tackat nej till ett erbjudande över telefon men ändå fått en leverans.

  Undersökningen är en uppföljning av en undersökning tre år tidigare, med liknande resultat. För att komma tillrätta med många av problemen har Konsumentverket tidigare föreslagit fram att en skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning. En utredare la fram samma förslag till regeringen i maj 2015. Nu anser Konsumentverket att det är hög tid för politikerna att ta problemen på allvar.

  Jag kan inte annat än instämma med Konsumentverkets förslag. En skriftlig bekräftelse skulle lösa flera problem. Det är obegripligt att lagstiftarna inte tagit tag i detta.

  Uppdatering: Tidigare har KO stämt teleoperatören Fastcom för att få ett förbud mot operatörens kritiserade marknadsföring. Patent- och marknadsdomstolen gav KO rätt och utfärdade ett förbud. Nu går KO vidare och stämmer även Fastcoms callcenterbolag, Telework, för medverkan. Det berättar KoV i ett pressmeddelande.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • TelemarketingKonsumentminister Birgitta Ohlsson har tillsatt en utredning som ska granska konsumentskyddet vid försäljning via telefon. Det skriver Regeringen i ett pressmeddelande som också uppmärksammas av Ekot.

  – Idag rör nästan var femte anmälan till Konsumentverket telefonförsäljning och anmälningarna till konsumentvägledarna ökar. Även om många företag i branschen är seriösa finns det tyvärr oseriösa aktörer som riskerar att drabba konsumenter. Vi ser att äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med bristande språkkunskaper drabbas särskilt. Det är viktigt att lösa dessa problem, säger konsumentministern i pressmeddelandet.

  Äntligen, tänker jag. Det förekommer ett omfattande skojeri vid telefonförsäljning. Folk tvingas in i avtal de inte tror sig ha gjort och kan känna sig tvingade att betala.

  En sak som jag hoppas på är att det ska krävas skriftlig bekräftelse innan ett avtal som ingåtts via telefon ska vara giltigt.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Det är inte alla i Sverige som har tillgång till konsumentvägledare. I 84 av landets kommuner finns ingen eller mycket knapphändig konsumentvägledning. Bor du i ”fel” kommun har du ingenstans att vända dig. Det är nämligen inte obligatoriskt för en kommun att ha konsumentrådgivning, det är upp till lokalpolitikerna.

  Nu vill konsumentminister Birgitta Ohlsson (FP) bättra på situationen genom att anordna en central konsumentrådgivning, som kan nås via telefon eller webb. Regeringen satsar nu 60 miljoner kronor på en central konsumentvägledning enligt samma modell som Sjukvårdsupplysningen, skriver ministern på DN debatt. Inlägget uppmärksammades även av Ekot.

  Men Sveriges konsumenter är kritiska till satsningen. De ser risker med modellen, att kommunerna rustar ned, och menar att de borde få en annan form.

  – Vi välkomnar att regeringen satsar men det finns stora risker med förslaget att skapa en central upplysningstjänst. Pengarna borde gått till lokala förstärkningar, säger Örjan Brinkman, ordförande i Sveriges Konsumenter, i ett pressmeddelande.

  Jag har tidigare skrivit att det borde vara obligatoriskt för kommunerna att ha konsumentrådgivning. Det står jag fast vid och håller med Sveriges konsumenter. Det finns en risk att kommuner rustar ned sin verksamhet, med hänvisning till att det finns en central instans. Birgitta Ohlsons fromma förhoppning ”att denna reform även kommer att leda till att kommuner i ökad utsträckning värnar sin konsumentvägledning” kan mycket väl komma på skam.

  En rådgivning via telefon eller webb kan inte heller ersätta det personliga mötet, dialogen blir sämre. Det är förvisso en resurs för de konsumenter som idag saknar rådgivning, men jag vidhåller att det borde vara obligatoriskt för kommunerna att ha en sådan.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Det finns luckor i konsumentskyddet, exempelvis då man handlar något vid ”tillfälliga” försäljningsställen, som utanför en butik eller på gatan. Det brukar kallas canvas- eller eventförsäljning. Då gäller inte det normala konsumentskyddet, man har till exempel ingen ångerrätt, något jag skrivit om tidigare. KO har påtalat luckan för regeringen, redan år 2008, men hittills har inget gjorts.

  Nu aviserar regeringen, på SvD debatt, att luckan ska täppas till. Dessutom skriver justitieminister Beatrice Ask (M) och konsumentminister Birgitta Ohlsson (FP) att konsumentskyddet ska stärkas vid e-handel. Regeringen tillsätter också en utredning som ska komma med förslag om bättre konsumentskydd vid telefonförsäljning. Utspelet uppmärksammas av TT i en rad tidningar. GP tar även upp utspelet på ledarplats.

  Näringsidkares informationsplikt ska förtydligas, skriver ministrarna. Konsumenten ska få mer information om varans eller tjänstens pris. Dessutom ska samtliga kostnader framgå av informationen. Om det inte finns information om kostnader för till exempel leverans, ska konsumenten inte behöva betala den kostnaden. Informationen ska vara lättillgänglig och anpassad till hur avtalet ingås, till exempel på nätet.

  Framför allt är det bra att konsumentskyddet även ska gälla då man ingår avtal på ”tillfälliga” försäljningsställen, en lucka som ofta påtalats. Att informationsskyldigheten förtydligas är också bra. Däremot är jag undrande om varför en utredning ska behövas för att komma tillrätta med konstigheter när det gäller telefonförsäljning. Att till exempel införa krav på skriftlig bekräftelse vore lätt.

  Andra bloggar om: , , , , , ,

 • Regeringen vill förkorta uppsägningstiderna för mobil-, bredbands- och tv-tjänster. De senaste åren har uppsägningstiderna blivit allt längre, numer är tre månader standard. Men regeringen vill förkorta uppsägningstiden till maximalt en månad, utöver eventuell bindningstid, berättar Ekot.

  Dessutom föreslår regeringen en begränsning av låsningen av så kallade SIM-kort, som innebär att bara en operatör kan användas. Låsningen ska upphöra samtidigt som bindningstiden går ut och då ska konsumenten kunna använda vilken operatör som helst, skriver Ekot.

  Regeringen motiverar förslaget med att de ska vara lättare att byta operatör.

  Förslaget är bra. Det kan inte vara rimligt att uppsägningstiden ska vara så lång som tre månader när ett nytt abonnemang kan fixas på någon timme.

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, avgör tvister mellan konsumenter och företag som gäller varor eller tjänster. Men nämndens utslag är bara en rekommendation, inte bindande.

  Under 2012 kom det in 11 531 ärenden till Allmänna reklamationsnämnden. Det är en ökning med 23 procent jämfört med föregående år. Ökningen förklaras med att anmälningar numera kan lämnas via webben.

  Under 2012 sjönk andelen ärenden som fick bifall. I 38 procent av besluten fick konsumenten helt eller delvis rätt, att jämföra med 43 procent år 2011.

  De flesta utslag följs av företagen. Statistik från nämnden visar att följsamheten av nämndens rekommendationer de senaste åren har legat mellan 71 och 76 procent.

  Men det innebär att företagen struntar i nämndens beslut i ungefär vart fjärde fall. Det kan de göra eftersom besluten inte är bindande, de riskerar bara att hamna på Råd&Röns svarta lista.

  Nu har Regeringen beslutat tillsätta en utredning som bland annat ska titta på hur man kan öka följsamheten, skriver Konsumentminister Birgitta Ohlson (FP) på DN Debatt, vilket också uppmärksammas av TT samt av Ekot. Utslagen kan bli bindande.

  Utredningen ska också titta på andra förändringar som kan vara nödvändiga genom nya varor och handelsmönster. Vi handlar exempelvis allt mer via webben.

  Initiativet är bra men jag har också en fundering i samband med utredningen. Skulle det inte vara möjligt att de båda parterna fick framträda inför nämnden, för frågor och klarlägganden. I dag grundas nämndens beslut enbart på skriftliga uttalanden. Det är ytterst få, konsumenter eller företag, som kan uttrycka sig i skrift.

  Andra bloggar om: , ,

 • Allmänna reklamationsnämnden, ARN, saknar muskler. Deras utslag är nämligen en rekommendation. Om ett företag inte följer ett beslut där konsumenten fått rätt är det värsta som kan hända att företaget hamnar på Råd & Röns ”Svarta lista”.

  Men andelen företag som följer ARN:s beslut minskar. Det framgår av statistik från nämnden. Under 2008 och 2009 följdes 75 procent av besluten av företagen, under2010 sjönk siffran till 71 procent.

  Att utslagen inte följs i närmare tre av tio fall är inte bra. Det finns all anledsning att fundera på hur man kan stärka ARN:s muskler.

  När jag söker i arkiven finner jag att även Svt Rapport uppmärksammar statistiken. Men då ser jag också att vår Konsumentminister Birgitta Olhsson (FP) knappast verkar vilja göra något åt saken.

  -Jag tycker faktiskt att det funkar bra idag. Med tanke på att det är kostnadsfritt, att det går relativt snabbt, att det är tydligt och öppet och både företagen och konsumenterna är med så tycker jag att den här modellen är bra att behålla, säger hon till Rapport.

  Men något måste göras. Fortsätter utvecklingen så får konsumenterna snart bara upprättelse i två av tre fall. Det är för lite.

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • I dag är det kommunernas ansvar att ordna konsumentvägledning för sina innevånare. Vissa kommuner har en sådan med god tillgänglighet, andra ingen alls. Den stora skillnaden gör att Konsumentminister Birgitta Ohlsson (FP) inte är främmande för att förstatliga verksamheten, skriver GP.

  Till skillnad från sin företrädare, Nyamko Sabuni, har Birgitta Ohlsson visat en del aktivitet i ministerrollen, inte minst när det gäller konsumentvägledningen. Innan sommaren tillsatte hon en utredning som ska granska frågan. Där finns företrädare från konsumentorganisationer, myndigheter och näringsliv.

  – Utredningen om konsumentstöd ska vara klar i slutet av mars. Där diskuteras många av de heta frågorna och man studerar andra länders metoder. Jag tycker exempelvis att det är spännande med call-center, säger hon till GP.

  Det vore på tiden att alla landets innevånare får tillgång till konsumentvägledning på lika villkor. Tillgången får inte bero på kommunalpolitikers intresse för frågan.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Slagordet i budgetpropositionen är Ansvar. Organisationen Sveriges Konsumenter är besviken när det gäller resurser och prioriteringar i budgeten när det gäller konsumentpolitiken och kräver att regeringen tar ansvar, skriver de i ett pressmeddelande.

  – Inget är viktigare än konsumentpolitik för att öka individens möjlighet att ta ansvar – framför allt i tider av finansiell oro. Men det saknas lösningar och satsningar för att leva upp till regeringens åtaganden. Generellt kan sägas att konsumentperspektivet i budgetpropositionen varierar mycket och ibland saknas det helt, säger Örjan Brinkman, ordförande för organisationen.

  Organisationen vill se satsningar på konsumentvägledning och information om konsumenters rättigheter. Dessutom saknar de satsningar på konsumentforskning, hållbar konsumtion och minskning av smitta via till exempel Ehec. Dessutom står det att inspektionerna av livsmedel skiljer stort runt om i landet och att det råder brist på livsmedelsinspektörer.

  – För att fortsätta att upprätthålla förtroendet för livsmedel i Sverige krävs det bättre livsmedelsinspektioner, vilket regeringen medger. Men i budgeten satsas varken pengar eller presenteras konkreta lösningar på hur man kan komma till rätta med detta problem, säger Örjan Brinkman.

  Själv saknar jag fortfarande en konsumentpolitik från regeringen.

  Andra bloggar om: , , ,