Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Konsumentverket/KO
 • JAK Medlemsbank marknadsför sig med argument som ”Bli medlem i den räntefria banken” och ”JAK bedriver räntefri verksamhet”. Men bankens verksamhet är inte räntefri, menar KO som stämmer banken inför Patent- och marknadsdomstolen. Det skriver KoV i ett pressmeddelande.

  Det handlar om det som JAK kallar för ”lånekostnad” och tar ut i stället för ränta används till att täcka kostnader för bland annat kreditrisk och administration. KO menar att ”avgiften” i själva verket är ränta och vill att domstolen förbjuder JAK:s marknadsföring.

  Uppdatering: Domstolens utslag kom snabbt. Domstolen konstaterar också att det banken kallar lånekostnad är detsamma som ränta och att banken därför vilselett konsumenterna. I och med domen måste banken använda ordet ränta när lånen inte är räntefria. Om JAK inte skulle följa domstolens beslut hotar ett vite på sammanlagt två miljoner kronor. Det skriver KoV i ett pressmeddelande.

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • Det är efter nästan ett års fruktlösa förhandlingar som Konsumentverket (KoV) nu säger upp branschöverenskommelsen med föreningen för NIX-Telefon. Det skriver verket i ett pressmeddelande.

  Verket anser att reglerna kring spärregistret har så många luckor och undantag att tjänsten inte ger ett fullgott skydd mot oönskad telefonförsäljning. Därför vänder sig KoV nu till regeringen och trycker på behovet av nya regler, något som även uppmärksammas av Ekot.

  Enligt verket är det vanligt att konsumenter förleds att bli kontaktade när de deltar i tävlingar, enkäter eller kundundersökningar på nätet. Det är också vanligt att konsumenten lämnar sitt samtycke i samband med att man köper eller beställer något på internet.

  Verket uppmanar regeringen att lägga fram ett lagförslag som kräver skriftlig bekräftelse efter en uppgörelse träffad per telefon. Man vill också att telefonförsäljning bara ska vara tillåten till konsumenter som uttryckligen samtyckt till det, skriver Ekot.

  När det gäller samtycke har KoV och föreningen bakom NIX telefon motsatta uppfattningar. KoV anser att kontakt bara ska vara tillåten för företag som konsumenten själv angett medan föreningen anser att konsumenten ska ange vilka företag man inte vill bli kontaktad av.

  Föreningen bakom registret håller naturligtvis inte med KoV. NIX-Telefon en välkänd och välfungerande spärrtjänst, skriver de i ett pressmeddelande.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • telemarketingKonsumentverket (KoV) har låtit genomföra en undersökning om konsumenters inställning till telefonförsäljare. Drygt tusen personer har svarat på frågorna. Resultaten sammanfattas i ett pressmeddelande rubricerat ” Massivt missnöje med telefonförsäljning”.

  KoV sammanfattar resultaten:
  • Endast en procent av konsumenterna är positiva till att bli kontaktade av telefonförsäljare från företag där de inte är kund.
  • En majoritet (58 procent) upplever att det är lätt att bli vilseledd eller lurad av telefonförsäljare.
  • Mer än var tionde konsument (11 procent) upplever att de har tackat nej till ett erbjudande över telefon men ändå fått en leverans.

  Undersökningen är en uppföljning av en undersökning tre år tidigare, med liknande resultat. För att komma tillrätta med många av problemen har Konsumentverket tidigare föreslagit fram att en skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning. En utredare la fram samma förslag till regeringen i maj 2015. Nu anser Konsumentverket att det är hög tid för politikerna att ta problemen på allvar.

  Jag kan inte annat än instämma med Konsumentverkets förslag. En skriftlig bekräftelse skulle lösa flera problem. Det är obegripligt att lagstiftarna inte tagit tag i detta.

  Uppdatering: Tidigare har KO stämt teleoperatören Fastcom för att få ett förbud mot operatörens kritiserade marknadsföring. Patent- och marknadsdomstolen gav KO rätt och utfärdade ett förbud. Nu går KO vidare och stämmer även Fastcoms callcenterbolag, Telework, för medverkan. Det berättar KoV i ett pressmeddelande.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Konsumentombudsmannen (KO) stämmer PPM-förvaltningsbolaget Prognosia och kräver att ett vite på en halv miljon kronor döms ut, skriver KO i ett pressmeddelande. Enligt KO har bolaget brutit mot ett tidigare föreläggande om att sluta ringa säljsamtal till konsumenter på deras mobiltelefoner, utan att de gett sitt samtycke till det. KO:s stämning uppmärksammas av TT i en rad tidningar.

  Tillsammans med två andra PPM-förvaltare hade Prognosia samlat mer än 300 anmälningar när KO utfärdade sitt föreläggande. Prognosia godkände föreläggandet och lovade upphöra med försäljning på det kritiserade viset. Men bolaget fortsatte att ringa, enligt en rad anmälningar.

  Jag undrar om inte KO har en biavsikt med stämningen, att få säljsamtal till mobiltelefoner prövade. Sådana säljsamtal har varit förbjudna, enligt en branschöverenskommelse. Men telemarketing-branschen har försökt öppna den möjligheten, genom att NIX:a mobiltelefoner, något som KO starkt kritiserat.

  Andra bloggar om: , , , , , ,

 • TelemarketingI samband med att Konsumentverket (KoV) överlämnade årets konsumentrapport till Konsumentministern kom KO också med förslag som kan göra det tuffare för telemarketing-branschen.

  Förslagen är två; Aktivt medgivande för att bli uppringd av en säljare (så kallad Opt-in) och skriftligt medgivande för att bli bunden till ett avtal. Det skriver KoV i ett pressmeddelande som också uppmärksammas av Ekot.

  Den senaste Konsumentrapporten, som grundar sig på svar från 20 000 tillfrågade personer, visar att 96 procent av dessa inte vill bli uppringda av säljare. Dessutom rör många av de klagomål som kommer in till KoV just telefonförsäljning.

  KO hoppas att förslagen ska inkluderas i den utredning om försäljning via telefon som ska läggas fram 2015.

  Att branschen reagerat negativt på förslagen är väl knappast förvånande.

  – I dag har vi ett nix-system som alla företag som säljer per telefon behöver ta hänsyn till. Tar vi bort NIX då är det Opt-In som gäller och då måste alla företag, alla föreningar, alla organisationer ta hänsyn till. Och det kommer få konsekvenser för svenskt näringsliv, svenskt föreningsliv, organisationer, välgörenhetsorganisationer med flera, säger Tina Wahlroth, vd för Kontakta, branschorganisationen för telefonförsäljning och kundservice, till Ekot,

  Andra bloggar om: , , , ,

 • EU-kommissionen har tillsammans med representanter för medlemsländerna haft ett möte med Apple och Google. Mötet gällde köp inuti appar, så kallade in-app-köp. Under mötet riktade EU-kommissionen kritik mot hanteringen, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande.

  Enligt pressmeddelandet kan kritiken sammanfattas i fyrapunkter:

   Spel som marknadsförs som gratis ska inte vilseleda konsumenterna om de verkliga kostnaderna.
   Spel ska inte direkt uppmana barn att köpa föremål i ett spel eller övertala vuxna att köpa föremål åt dem.
   Konsumenterna ska få tydlig och lättbegriplig information om hur betalning görs och ska aktivt godkänna köp.
   Näringsidkare ska ha en e-postadress så att konsumenterna kan kontakta dem med frågor eller klagomål.

  Vad Apple och Google tyckte om detta framgår inte av pressmeddelandet.

  ”Min förhoppning vi slipper se fler fall där barn köper tillbehör till appar utan föräldrarnas medgivande”, skriver KO Gunnar Larsson i en separat kommentar.

  KO har tidigare uppmärksammat barns köp inuti dataspel eller appar och dragit en leverantör inför Marknadsdomstolen. KO tyckte att det inte var ok att barnen kunde köpa utan föräldrars samtycke. Men domstolen tyckte annorlunda, i en enligt min uppfattning märklig dom. Jag får väl hoppas att samtalen med app-leverantörerna kan leda till något. Jag tycker inte att det är ok att barn genom oförstånd ska kunna sätta sprätt på en väldig massa pengar!

  Andra bloggar om: , , , , , , , ,

 • Konsumentombudsmannen (KO) vill få möjligheter att snabbare ingripa mot oseriös marknadsföring som bryter mot marknadsföringslagen. I dag kan KO utfärda förbud men då måste företaget godkänna föreläggandet. Annars måste KO dra företaget inför rätta, vilket kan ta lång tid.

  Nu har KO, Gunnar Larsson, skrivit till Regeringen och begärt förändringar i lagstiftningen, skriver KO i ett pressmeddelande som också uppmärksammas av Ekot.

  Varje år anmäler omkring 6000 personer att de känt sig lurade av företag. Det kan handla om företag som marknadsför ”gratis provpaket”, men där kunder mot sin vilja blir abonnenter, skriver Ekot.

  KO vill kunna utfärda ett bindande förbud direkt. Det skulle innebära att oseriösa företag inte kan fortsätta lura kunder under lång tid.

  – Det skulle underlätta för oss om det var vi på Konsumentverket, och jag som konsumentombudsman, som kan förbjuda viss marknadsföring och därefter får man pröva i domstol om vi gjort rätt, säger Gunnar Larsson till Ekot.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Under 2012 kritiserade Konsumentombudsmannen teleoperatören Svea Telecom för att ringa säljsamtal till nummer som spärrats i NIX-registret. KO utfärdade ett förbudsföreläggande som godkändes av företaget. Ett vite på en halv miljon kopplades till föreläggandet.

  Men Svea Telecom trotsade föreläggandet och fortsatte med oskicket. Nu har tingsrätten fastställt att bolaget ska betala vitet, skriver KO i ett pressmeddelande som också uppmärksammas av Ekot.

  Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

 • Med hänvisning till gällande EU-rätt stoppar KO reklam från två företag som marknadsför bantningspreparat. Det berättar KoV i ett pressmeddelande.

  Shops of Sweden AB i Luleå marknadsför via Internet preparatet ”Raspberry Ketone Lean” som påstås göra underverk för fettförbränning.

  Det andra företaget heter Sweet Wellness AB och här handlar det om preparatet ”xantan” som även det, enligt reklamen, ”ska vara perfekt om man vill gå ned i vikt”.

  I båda fallen handlar det om otillåtna hälsopåståenden. KO har nu utfärdat förbudsförelägganden som innebär att företagen tvingas upphöra med reklamen.

  Sweet Wellness kritiseras även av KO för sin telefonförsäljning där många konsumenter känt sig lurade av löften om gratiserbjudanden.

  Båda föreläggandena är förenade med vite, skriver KoV.

  Andra bloggar om: , , , , , , , ,

 • Konsumentverket (KoV) har granskat tio resesajter, ingen klarar sig utan kritik. De brister i informationen till konsumenterna och avtalsvillkoren kan vara oklara. Dessutom tar flera sajter ut en olaglig avgift för kortbetalningar, berättar SvD i en artikel. DN har en egen artikel i ämnet.

  Det visar sig dessutom att sju av sajterna, Travelfinder, Travelpartner, Seat 24, Travelstart, Flygvaruhuset, Supersavertravel och Budjet, alla har Svenska Resegruppen som paraplybolag.

  – Vi ser allvarligt på det och vill att bolaget ska förtydliga att det står bakom alla de olika varumärkena, säger Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket, till SvD.

  Sju sajter under samma paraplybolag får mig att undra hur konkurrensen fungerar. Sajterna lär knappast sluta avtal med flygbolag, hotellförmedlingar och researrangörer var för sig. Det vore intressant med en prisjämförelse, dem emellan.

  Andra bloggar om: , , ,