Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Elmarknad
 • Allt regnande för inte bara tråkigheter med sig. Välfyllda vattenmagasin gör att elpriserna påverkas nedåt. Samtidigt är kärnkraftsproduktionen bättre än på länge.

  Det har gjort att elpriset är 25 procent lägre än motsvarande tid förra året, skriver Energimarknadsinspektionen i sitt senaste veckobrev, något som också uppmärksammas av TT.

  Vinnarna är de som har elavtal med rörligt pris, kan jag konstatera.

  Andra bloggar om: ,

 • Elpriserna fortsätter att sjunka. Under andra kvartalet var elpriserna de lägsta sedan 2007, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande som också refereras av TT.

  Det gäller rörliga och tidsbundna avtal. För de dyraste avtalen, tillsvidareavtal, var motsvarande nivå under 2010.

  Rörligt elpris är fortfarande lägst. Därnäst kommer tidsbundna ettårsavtal.

  Skälet till fortsatt sjunkande priser är främst att vattenkraftens magasin är välfyllda. Även under 2013 väntas låga priser då förbrukningen förväntas vara låg, enligt ett pressmeddelande från Energimarknadsinspektionen.

  Det finns fortfarande all anledning att teckna elavtal aktivt. Har du det avtal du får om du inte gör något, tillsvidareavtal, får du sota för det.

  Andra bloggar om: ,

 • Det blir billigare att använda el, visar den senaste veckorapporten från Energimarknadsinspektionen (EI).

  Att priserna faller beror på att fyllnadsgraden i de nordiska vattenmagasinen är bättre än normalt och att väderprognoserna för den närmaste tiden tyder på mer nederbörd och mildare väder än normalt. Dessutom minskar förbrukningen på grund av den ekonomiska instabiliteten i världsekonomin. Men problemen med driften i svenska kärnkraftverk, med framskjutna återstartsdatum för Ringhals 2 och Oskarshamn 1, medför att prissignalerna till marknaden är blandade, skriver EI i sitt pressmeddelande.

  Det ser ut som om ingen får den elprischock som förekom förra året, men jag kan fortfarande inte begripa varför kärnkraften ger så stora problem

  Andra bloggar om: , ,

 • Villaägarna konstaterar att svensk el är dyrast i Norden. Billigast el hittar man i Finland och prisskillnaden beror på skatter och avgifter, konstaterar organisationen i ett pressmeddelande som också uppmärksammas av TT.

  – Prisskillnaderna är stora. En svensk småhusägare får betala 35 öre mer per kWh än en finländsk, vilket blir över 7 000 kronor om året vid en årlig användning om 20 000 kWh, säger Jakob Eliasson, energipolitisk expert på Villaägarnas Riksförbund i pressmeddelandet.

  Den största delen av prisskillnaden beror på elskatten. I Sverige betalar hushållskunder 29 öre per kWh i skatt, medan Finland har ungefär en tredjedel så hög elskatt, skriver Villaägarna.

  Andra bloggar om: ,

 • Elhandlarna gör som bankerna. Trots att elpriserna i grossistledet har sjunkit den senaste tiden har inte motsvarande prissänkningar kommit kunderna till del. Enligt Energimarknadsinspektionens analyschef Tommy Johansson beror det på att elhandelns marginaler ökat, berättar Ekot.

  – Påslaget har ökat på grund av att elhandlarna inte vill ta samma risk som tidigare. De har lagt över risken på kunden i stället, säger han till Ekot.

  Energimarknadsinspektionen håller för tillfället på att granska elbolagens påslag. Inte minst eftersom företagen fått kritik för att de varit särskilt höga i Sydsverige efter att landet delades upp i fyra elområden.

  Vad ska man säga? Jag blir allt mer benägen att tycka att elmarknaden borde regleras helt och hållet, men det lär knappast vara möjligt.

  Andra bloggar om: , ,

 • Tack vare en mild vinter och välfyllda vattenmagasin har vi fått det lägsta elpriset på 5 år, rapporterar Ekot. Myndigheten med det långa namnet, Energimarknadsinspektionen (EI), konstaterar i sin veckorapport att under förra veckan på ungefär hälften av priset för samma vecka förra året.

  Enligt Ekot var vinter-elen för en eluppvärmd villa i södra Sverige 3000 kronor lägre i år än förra året. I norra delen av landet var besparingen naturligtvis ännu större.

  Detta trots att kärnkraftsproducenterna inte kunde få ordning på sina reaktorer. Under förra veckan var tillgängligheten under 80 procent.

  Andra bloggar om: , ,

 • Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att omedelbart avskaffa de dyra tills-vidareavtalen för el, läser jag i Riksdag & Departement.

  Äntligen, tänker jag. Det är fråga om de avtal man får automatiskt om man inte väljer någon annan avtalsform, till exempel rörligt. Tills-vidareavtalen är i nästan alltid dyrare än någon annan avtalsform. Som ett exempel fick abonnenter med sådant avtal i somras betala dubbelt så mycket för sin el, jämfört med kunder med rörligt avtal.

  Riksdagen uppmanar regeringen att avskaffa avtalen i dess nuvarande form omedelbart. Men Regeringen stretar emot. Den vill först utreda frågan och sedan besluta om ett eventuellt avskaffande. Varför, kan man undra.

  Vad som skulle ersätta avtalsformen framgår inte av artikeln. Själv tycker jag det vore naturligt att ersätta med rörliga avtal, som ofta är billigast. Det skulle ge bolagen ett incitament att ge kunderna ett bättre besltsunderlag. Så länge som tills-vidareavtalen finns är de passiva.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Jag har länge funderat på hur exporten av el påverkar vårt elpris. Vi exporterar el till flera andra länder och elpriset är generellt högre på kontinenten. Mina tankar är då att de övriga länderna är beredda att betala ett högre pris vilket borde innebära att priset här hemma drivs upp.

  Mot bakgrund av det kraftigt högre elpriset i södra Sverige väcks nu en debatt kring elexporten, berättar Ekot.

  – När norska och svenska elföretag exporterar el till Polen, Tyskland och Danmark höjs priserna för konsumenter med tusentals kronor, för företag med miljonbelopp. Det är ett felaktigt system, säger den riksdagsledamoten Hans Hoff (S) till Ekot.

  Eftersom elledningarna från Norrland ner mot elområde fyra inte är tillräckligt stora så uppstår flaskhalsar innan strömmen når Skåne, Blekinge och delar av Halland och Kalmar län. Då drivs priset i området upp, enligt Ekot.

  Energiminister Anna-Karin Hatt är inte beredd att göra något åt uppdelningen i elområden eftersom det är ett krav från EU, enligt henne, och gränsen till Danmark måste vara öppen. Hennes recept är att bygga ut överföringskapaciteten inom landet och att satsa på förnyelsebar produktion.

  Om jag inte missminner mig har Regeringen drivit på för en kabel till Baltikum. Det lär väl öka exporten ytterligare.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Elmarknad 15.11.2011 1 Kommentar

  Från den första november gäller det nya systemet med fyra elprisområden. Prisskillnaderna i de olika områdena är tänkta att ge signaler om var det behövs investeringar och stimulera till byggandet av nya kraftverk i områden där det är underskott på el. Prisdifferensen mellan norr och söder är helt enkelt en flaskhalsavgift som läggs på elpriset, och som tillfaller statliga Svenska Kraftnät.

  Tidigare har det talats om ett påslag på mellan tre och fem öre per kilowattimme, plus skatter. Men i praktiken har variationen blivit ännu större, avslöjar Ekot

  Just nu att ligger det rörliga elpriset omkring 30 öre högre per kilowattimme i södra Götaland, jämfört med i Norrland. Anledningen är att produktionen av vindkraft i Danmark varit dålig, på grund av dåliga vindar.

  Det var väl inte så det var tänkt, eller?

  Andra bloggar om: , ,

 • Efter två vintrar med rusande elpriser väljer fler att binda sina elavtal i år, berättar Ekot. Efter en rundringning menar Ekot att elbolagen sett en tydlig trend att allt fler nu inför den kommande vintern vill binda elpriset.

  Det tycker Lars Lagerkvist på Eon är klokt nu när elpriset är förhållandevis lågt, men elen kan ju bli ännu billigare.

  – Men nu är vi nere på sådana nivåer, menar jag, att man kan tjäna på att ligga rörligt och att priset går ner ytterligare om det blir riktigt varmt, den förtjänsten är väsentligt mycket mindre än vad man riskerar om det skulle bli väldigt kallt och det skulle bli något problem med elproduktionen, säger han till Ekot.

  Det är svårt att veta hur man ska göra. Vattenmagasinen är välfyllda i år men fortfarande står en stor del av kärnkraftens reaktorer stilla.

  Å andra sidan lär elbolagen göra mer i år för att få igång kärnkraften. En tredje vinter med låg tillgänglighet lär öka risken för ingripanden från politikerna, något som bolagen absolut inte önskar sig.

  Själv tänker jag, med min relativt låga förbrukning, fortsätta med rörligt elavtal.

  Andra bloggar om: , , , ,