Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Lån
 • I en debattartikel i DN föreslår regeringen skärpa krav på snabblåneföretagen. Det verkar vara en ganska snabb reaktion på de senaste siffrorna från Kronofogden, som visar på en kraftig ökning bland deras ärenden.

  Regeringen vill att det ska krävas tillstånd att bedriva snabblåneverksamhet hos Finansinspektionen (FI). Det skulle betyda att FI till exempel kan återkalla tillstånd för oseriösa företag. Konsumentverket ska dessutom få rätt att ta ut straffavgifter av snabblåneföretag som slarvar med sina kreditprövningar. Förslaget uppmärksammas också av Ekot och i en artikel från TT. GP tar också upp förslaget på ledarplats.

  Det är på tiden att det händer något handfast, det finns alldeles för många oseriösa snabblåneföretag.

  Frågan är bara hur det slutliga förslaget kommer att se ut, och när det kan införas.

  Uppdatering: Nu kommer regeringen med ett förslag, skriver de i ett pressmeddelande som även uppmärksammas av TT. Färre personer ska riskera att fastna i en skuldspiral. För att åstadkomma detta föreslår regeringen bland annat att det införs ett räntetak och ett kostnadstak.

  I lagrådsremissen föreslår regeringen därför att kredit- och dröjsmålsräntor för högkostnadskrediter maximalt får vara 40 procentenheter högre än referensräntan (f.n. -0,5 procent). För en högkostnadskredit ska kostnaderna, till exempel räntor, avgifter och inkassokostnader, aldrig få överstiga ett belopp som motsvarar kreditbeloppet. Vid ett lån på 1 000 kr ska man som konsument alltså inte behöva betala mer än totalt 2 000 kr, skriver de.

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • Efter en tid med minskning, ökar nu antalet obetalda sms-lån hos Kronofogden – kraftigt. Under 2012 var ökningen hela 62 procent, jämfört med 2011. Under 2012 kom nästan 54.000 ärenden in till Kronofogden. Allt enligt fogdens statistik, som uppmärksammas av TT i flera tidningar och SR har ett inslag.

  För mig är det fullständigt självklart att en effektiv ränta på flera tusen procent är ocker. Men den svenska lagstiftningen om ocker är uråldrig, luddig och svår att tillämpa. Det går tydligen inte att komma åt snabblånen den vägen.

  Regeringen borde ta krafttag för att komma åt fenomenet. Att 54.000 ärenden hamnar hos fogden under ett år är ett samhällsproblem.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Vi var nog många som trodde att antalet sms-lån, som också kallas snabblån eller mikrolån, skulle minska genom den lagändring som trädde i kraft vid förra årsskiftet. Vid den här tiden förra året meddelade Kronofogden att antalet ärenden hade minskat.

  Men nu är trenden bruten, enligt Kronofogdens statistik för första halvåret, som refereras av TT i många medier. Ökningen är så stor som 70 procent jämfört med samma tid förra året.

  – Det är faktiskt all time high. Det är oerhört skrämmande, säger Janne Åkerlund, kommunikatör på Kronofogden, till TT.

  Janne Åkerlund skyller ökningen bland annat på aggressiv marknadsföring, men också på dålig kreditprövning. I en stickprovskontroll var det till exempel 70 procent av de unga som hade skulder hos Kronofogden redan innan de fick sms-lån, skriver TT.

  Nu ska Finansinspektionen (FI) ta över ansvaret för att granska sms-låneföretagen. Det ska rensa ut oseriösa aktörer, skriver TT i en annan artikel.

  Finansmarknadsminister Peter Norman säger att regeringen stramat upp regelverket för sms-lån fler gånger.

  – Men vad vi gör nu i budgeten är att sms-låneföretagen ska komma in under Finansinspektionens (FI) tillsyn, säger han till TT.

  Själv tror jag att vad som skulle behövas är en uppdatering av lagstiftningen om ocker. Den är väldigt gammal, och luddig. Om lagstiftningen skulle innebära att årsräntor på flera hundra procent, som sms-lånen har, anses som ocker skulle branschen inte vara så intressant.

  Uppdatering: Mängden SMS-långivare har ökat. Framför allt är det företag från Finland och Östeuropa som har etablerat sig på den svenska marknaden, uppger Riksdag & Departement som också tar upp skaen.

  Uppdatering: 23 707 procent har sms-låneföretaget Kredit 365, som ägs av lånebolaget Folkia, i effektiv ränta på ett av sina lån. Kredit 365 lånar dessutom ut pengar till de som redan har betalningsanmärkningar, enligt en TT-artikel. Hur det över huvud taget kan vara tillåtet begriper jag inte. Lagstiftningen måste uppdateras!

  Andra bloggar om: , , , , , ,

 • När den nya Konsumentkreditlagen trädde i kraft vid förra årsskiftet fick Konsumentverket tillsammans med Finansinspektionen tillsynsansvaret. Nu använder KoV för första gången sina nya muskler och varnar fem snabblåneföretag för bristande kreditprövning, berättar Svt. Deras avslöjande har uppmärksammats av TT i flera tidningar och Ekot samt i en GP-artikel.

  En varning som inte följs kan innebära förbud för fortsatt verksamhet. De företag som varnats är:

  Adacta Investment Group, med varumärkena Pengos och Smskontakter
  Risicum Capital AB, som driver sin verksamhet under varumärket OK Money.
  Meddelandelån Sverige AB.
  Nano Invest & Finans AB.
  Ferratum Sweden AB.

  Det är ingen hemlighet att jag anser att snabb- och sms-lån är en modern form av ocker. Därför hoppas jag att branschen dör, förhoppningsvis genom att kunderna uteblir.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Häromdagen refererade jag ett fall där Swedbank tagit ut för hög ränta. Det par som det gällde har fått rättelse hos banken men nu vill parets ombud att Finansinspektionen granskar om det finns fler fall, berättar SvD.

  Men FI anser att saken bör drivas av de enskilda låntagarna.

  -I första hand ska man vända sig till banken och om inte det fungerar kan man gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden eller till domstol. Om inte bankerna följer deras rekommendationer tittar vi på varför, säger Lars Malmström chef för konsumentenheten på Finansinspektionen.

  FI:s inställning tycker jag är märklig. Det kan vara mycket svårt för en konsument att tolka snåriga avtal. Det måste expertis, som finns hos FI, göra. Gäller det många bör nog FI ta upp frågan, det gäller bankernas agerande.

  Möjligtvis kan Konsumentverket hjälpa till, och kanske driva en grupptalan mot Swedbank eller i varje fall få fram ett prejudikat.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Att betala den nya tv:n eller diskmaskinen över en längre tid kan verka lockande, speciellt om avbetalningen sker räntefritt. Trots att det tillkommer en del avgifter, som uppläggnings- och aviseringsavgift, kan man undra vad långivarna tjänar pengar på.

  Som konsument riskerar du att hamna i en lånefälla, det är där långivarna tjänar pengar. När du köper en dator för, säg, 8 000 kronor och väljer räntefri avbetalning, beviljas du ofta en högre kredit, kanske på 15 000 kronor.

  Ett sätt som både kreditgivare och butiker utnyttjar för att knyta kunderna till sig och få dem att fortsätta konsumera. Då tjänar både butiken och långivaren pengar, det blir inte lika billigt.

  Det är lätt för konsumenter att falla i den fällan, följden kan bli att dina lån, för det är ett sådant, tillsammans gör att du hamnar i en skuldfälla.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Många avtal för bostadslån är konstruerade så att de utgår från Riksbankens reporänta med ett fast tillägg, ofta mellan en halv till en procent. Men på sistone har många banker och låneinstitut passat på att höja räntan lite extra, kanske i strid mot låneavtalet. De extra höjningarna har motiverats med ”ökade” kostnader.

  Men som sagt, höjningen kan strida mot låneavtalet, så det gäller att vara uppmärksam. SvD berättar om ett sådant fall, där Swdbank lagt på lite extra.

  Enligt låneavtalet skulle räntan uppgå till reporäntan plus 0,6 procent. Swedbank hade lagt på ytterligare 0,15 procent och några månader senare ytterligare 0,25 procent.

  När det par som lånat pengarna krävde en förklaring hänvisade banken till ett uddigt villkor i avtalstexten som talade om ändrade förutsättningar som inte kunde förutses.

  Men paret tog strid och hävdade att banken visst kunde förutse att upplåningskostnaderna kunde öka och så småningom vek sig banken. Utan strid hade paret tvingats betala 30 000 kronor extra för sitt lån, skriver tidningen.

  Men banken ser detta som ett enstaka fall och vill inte ändra villkoren för alla kunder med liknande avtal, trots att Swedbank lanserade den här typen av bolån redan i augusti 2006.

  -I den mån vi kommer till en överenskommelse med kunder har vi gjort det för att värna den enskilda kundrelationen. Inte för att vår tolkning av lånevillkoren är felaktig, säger Peter Borsos, kommunikationschef för Swedbanks Sverigedel, till SvD.

  Allmänna reklamationsnämnden har behandlat flera liknande fall, men med olika resultat, skriver tidningen. Men det kan alltså vara värt att undersöka om du har hamnat i liknande situation. Arroganta banker ska inte kunna göra som de vill!

  Andra bloggar om: , , ,

 • Lån, Skulder 17.08.2011 1 Kommentar

  Glädjande nog fortsätter antalet sms-lån som hamnar hos Kronofogden att minska. Under första halvåret i år har antalet ansökningar om betalningsförelägganden på grund av sms-lån minskat med 10 procent, jämfört med förra året. Det visar ny statistik från Kronofogden, berättar Ekot. TT har en kort artikel om de nya siffrorna.

  Den nya konsumentkreditlagen, som började gälla vid årsskiftet, med krav på kreditprövning aoch bättre redovisning av lånekostnaden kan ha haft viss effekt. Men minskningen började redan tidigare, första halvåret 2010 var minskningen 32 procent. Folk började få upp ögonen för ockret.

  Vi kan bara hoppas att sms-lånebranschen håller på att dö. Ett tecken på det kan vara att bolagen söker nya vägar för ocker.

  Andra bloggar om: , ,

 • Något ganska ovanligt har skett i finansorons spår. Den långa boräntan ligger under den korta hos flera bolåneinstitut, läser jag i SvD.

  Sänkningen är ett tecken på att finansmarknadens bedömare anser att Riksbanken inte kommer att hålla fast vid sin aviserade räntebana. Nästa ränteändring väntas istället bli en sänkning, skriver SvD:s ekonomisajt E24 i en kommentar.

  Det kanske är så att det inte finns något ont som inte för något gott med sig.

  Andra bloggar om: , ,

 • Om du har ett bundet lån kan det bli en dyr historia när du ska lösa det, om det sker i förtid. Det kan till exempel gälla om du säljer bostaden eller är tvungen att göra en bodelning. Avgiften kallas ränteskillnadsersättning och motiveras med att banken i sin tur lånat upp pengar och måste ersätta sin långivare.

  Men vad banken glömmer bort i resonemanget är att banken kan låna ut pengarna till en annan låntagare, till högre ränt. I många andra länder förekommer ingen sådan avgift, läser jag på SvD:s ekonomisajt E24, som intervjuat en forskare i fastighetsekonomi.

  – Det här tjänar bankerna enorma summor på varje år, säger forskaren Rickard Engström till E24.

  Hans råd är att låta lånen stå kvar, antingen genom att köparen övertar säljarens lånen eller att säljaren tar med lånet till den nya bostaden. Det kan bli en bra affär, för både säljare och köpare, nya lån är ofta dyrare.

  Andra bloggar om: , , , ,