Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » 2011 » november
 • Coop säljer surdegsbröd under varumärket Prima som de betecknar som stenungsbakat. Men det är fråga om bröd som gräddas färdigt i butiken, och där finns inte några stenugnar. Det avslöjar TT.

  Det handlar som vanligt när det gäller ”butiksbakat” om så kallad bake-off. Brödet levereras i fryst form till butiken, som sedan gräddar det. Det ger butiken flera fördelar, framför allt tar de ut ett högre pris.

  Men Coop hävdar att det inte är något konstigt med varubeteckningen.

  – jag tycker att det håller väldigt bra kvalitet jämfört med andra bröd som är bakeoff-bröd, säger Magnus Nelin på Coops pressavdelning till TT.

  Han ser ”väldigt liten” risk för att kunder blir besvikna. Synpunkterna på de nya bröden har överlag varit positiva och försäljningen går bra, uppger han.

  Själv tycker jag att det är fråga om falsk marknadsföring. Säljs något som ”stenugnsbakat” ska det också vara det och inte gräddat i butikens vanliga ugnar.

  Dessutom har jag länge tyckt att även beteckningen butiksbakat är missvisande. Det borde heta butiksgräddat. Det bakas nämligen inte i butiken.

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • Häromdagen återkallades korv efter fynd av listeria-bakterier. Nu återkallas fler partier av samma varumärken, förutom Icas. Det skriver TT i en notis.

  Den här gången återkallar Atria Scandinavia en del partier av varmkorv som producerats den 17 och 18 november. Det gäller Samfood och Lithells varmkorv med skinn.

  Det verkar som om Atria har problem i sin produktion.

  Andra bloggar om: , ,

 • Efter många års tjafs kommer EU:s kvotsystem för koldioxidutsläpp även att gälla flyget, berättar SvD som refererar Danmarks radio.

  Från och med den 1 januari omfattas alla flyg som lyfter och landar i Europa av EU:s kvotsystem. Det innebär att biljetterna kan bli något dyrare.

  Det handlar dock inte om några stora höjningar inledningsvis – en resa till USA kan gå upp med några tior – men enligt SAS miljöchef Martin Porsgaard är det för tidigt att säga på vilken nivå priserna landar längre fram.

  Det är väl rimligt att även flyget omfattas av kvotsystemet. Sen kan man diskutera hur det systemet fungerar.

  Andra bloggar om: , , , , , , ,

 • Av dem som beviljats äldreboende på grund av sjukdom eller ålderdom i år har över 3 000 inte fått en plats inom rimlig tid, berättar Ekot som hänvisar till Socialstyrelsen.

  Detta trots den ökade tillgänglighet och valfrihet som utlovades när privata bolag släpptes in inom äldreomsorgen. Den valfriheten är bara en chimär, berättar Ekot i ett annat inslag.

  Enligt professorn Mats Thorslund som jobbat med äldrefrågor i många år så går det egentligen inte att tala om någon valfrihet i de här sammanhangen, skriver Ekot.

  – För att det ska vara en ordentlig valmöjlighet så måste det finnas fler än en plats att välja på. Personer som är aktuella för särskilda boenden har ofta så stora och svåra behov att det inte är tal om att sätta sig på en väntelista. Det handlar om ett akut behov att få flytta in. I sådana lägen är det oftast så att det inte finns fler än ett alternativ. Då existerar ingen valfrihet.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Reklamombudsmannen, branschens eget organ, fäller reklamen för Vigo, dumtugget.

  Reklamombudsmannen finner att reklamfilmen är könsdiskriminerande samt vilseledande. Den strider därmed mot artiklarna 4 och 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation, skriver RO i sitt utslag.

  Som sagt – dumt tugg!

  Andra bloggar om: , , ,

 • Flera partier varmkorv återkallas sedan bakterien listeria hittats i produkterna. Det gäller korv av Icas eget märke med bäst före-datum 9 december samt Atria Scandinavias korvar av märket Samfood, bäst före den 11 december, och Lithells, bäst före den 11 och 12 december. Det skriver TT i en notis.

  Listeria-bakterien, som kan orsaka hjärnhinneinflammation, dör vid upphettning till 70 grader. Ska vi gissa att det är samma fabrikant som framställt korven, trots de skilda varumärkena?

  Andra bloggar om: , ,

 • När EU inledde processen med att ersätta den gamla glödlampan med lågenergilampor motiverades det med miljöskäl. Lägre energiförbrukning skulle ge lägre miljöbelastning.

  Men många lågenergilampor innehåller en liten mängd kvicksilver. Många sådana lampor slängs i glasåtervinningen, berättar SvD och artikeln refereras av TT i flera tidningar.

  Det är många lampor det handlar om, 200 000 stycken per år, enligt en rapport. Det medför att kvicksilvret kan hamna i naturen och är dessutom ett arbetsmiljöproblem inom återvinningen.

  Lågenergilampor ska återlämnas separat till återvinningsstationen, precis som lysrör.

  Jag kan inte låta bli att undra om EU-beslutet inte var förhastat. Tekniken med kvicksilverfria lampor var inte tillräckligt utvecklad. Vi kanske har minskat ett miljöproblem men skapat ett nytt. Alla återvinningsstationer kanske borde utrustas med en ”lampholk”.

  Uppdareing: Flewra instanser har reagerat på SvD:s artikel. Det kanske var på tiden! Problemet är inte nytt.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Den fisk som ligger på våra tallrikar innehåller farliga miljögifter som det inte finns några gränsvärden eller rekommendationer för, till exempel bromerade flamskyddsmedel. Dessa ämnen påverka människors hormonsystem om vi får i oss för mycket. Även mer väldokumenterade miljögifter återfanns i flera av de olika matfiskarna, som kvicksilver i storröding från Vättern och lax från Sydafrika. Det berättar Ekot som läst en ny rapport från Naturskyddsföreningen, SNF. Ekots inslag refereras av TT i flera tidningar.

  Undersökningen bygger på stickprover av 12 fiskar från nio länder. Naturskyddsföreningen har låtit analysera 115 kemiska ämnen. Resultaten har jämförts med gällande gränsvärden eller gränsvärden som har föreslagits av EU:s olika expertorgan, skriver SNF.

  Naturskyddsföreningen vill se skärpta regler för att få bort miljögifterna.

  – Vi tycker att det är orimligt att det finns en lång rad välkända miljögifter i fisk och här krävs det politiska beslut av myndigheter, nationellt i riksdagen och inom EU-politiken, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen till Ekot.

  För mig, som är fiskälskare, är det här naturligtvis oroande. Jag tänker fortsätta äta fisk, men undrar över vilken skit vi tillför haven. Som vanligt kommer den tillbaka.

  Uppdatering: SNF-rapporten innehåller felaktigheter och har dragits tillbaka.Främst gäller det en felräkning om DDT-halten i Vätternröding., uppger Vetenskapsradion.

  Andra bloggar om: ,

 • Sverige har rätt att stifta lagar som IPRED-lagen, har EU-domstolen slagit fast. Det berättar DN och TT.

  Men hur utslaget i sin helhet ska tolkas är oklart när det gäller om uppgifter om identiteten på den person som innehar en viss IP-adress ska lämnas ut.

  ”Dessa uppgifter måste dock ha lagrats just i syfte att kunna lämnas ut och användas för detta ändamål” skriver EU:s generaladvokat i utslaget.

  – Ska man tolka generaladvokatens yttrande strikt så visst, EU:s direktiv hindrar inte utlämning av personuppgifter, men allmänna personuppgiftsregler skulle hindra det i det här fallet, säger Daniel Westman, forskare i rättsinformatik på Stockholms universitet, till DN.se.

  Det lär väl vara få operatörer som medger att de lagrat uppgifter för att de ska kunna lämnas ut. Det lär alltså bli fler ronder innan IPRED-lagen ska kunna tillämpas som det var tänkt.

  Som jag tidigare skrivit är lagen ett dyrbart slag i luften som bygger på okunnighet och önsketänkande.

  Ekot tolkar dock utslaget som om det är klart att svenska domstolar ska få ut uppgifterna.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Mjölken som Luleås skolelever dricker har transporterats 50 mil, trots att den produceras vid mejeriet i staden. Den tar omvägen om Umeå, tur och retur blir det 50 mil. Det är NSD som kommer med nyheten, som också refereras av TT och Miljöaktuellt.

  Det är matjätten Servera som levererar till skolorna i Luleå, men har sitt lager i Umeå. Alltså måste mjölken ut på sight-seeing.

  Närproducerat, men långväga färdat. Vettlöst, eller hur. Det kan inte ens vara vettigt för Servera, som borde se över sin logistik.

  Andra bloggar om: , , , , ,