Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Telekom
 • Roaming, det vill säga när din mobiltelefon ansluter via andra nät än det egna, har hittills varit en kassako för operatörerna. Har du använt mobilen utomlands kan det bli ohyggligt dyrt.

  EU-kommissionen har velat begränsa roaming-avgifterna och har nu presenterat ett förslag. Operatörerna måste då erbjuda samma priser för samtal och mobil surfning i utlandet som de gör i abonnentens hemland. Det ska göras stegvis under en övergångsperiod fram till slutet av 2016, berättar TT i artiklar i många tidningar. DN har också en egen artikel om förslaget.

  Men förslaget har mött hårt motstånd – dels från telekomindustrin, dels från vissa tunga EU-politiker. Slutresultatet blir nu inte ett förbud mot roamingavgifter, men däremot att EU ska försöka få branschen att på mer frivillig väg överge roaming på några års sikt, berättar Ekot.

  Förslaget ska nu godkännas av EU-parlamentet. Vi får väl se vad slutresultatet blir.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Taxan för vanliga nationella mobilsamtal varierar stort inom EU. Dyrast är det i Luxemburg och Nederländerna med 125 öre per minut. I Litauen, som är billigast, kostar det däremot bara 16 öre i minuten. Men EU-kommissionen tycker att det borde vara en gemensam taxa och lägger därför fram en åtgärdsplan i september. Det berättar DN.

  Vad som kommer att hända med de svenska taxorna beror på hur kommissionens förslag ser ut. Men vi kan vara säkra på att operatörerna kommer att kompensera sig. Mest troligt är att vi kommer att få betala mer för datatrafik till mobilen, en utveckling som redan är på gång.

  Andra bloggar om: , ,

 • Telemarketing till mobilnummer är i dag förbjudet. Men ett NIX-register för mobilnummer riskerar att öppna den kanalen. Den farhågan har tidigare framförts av Konsumentombudsman Gunnar Larsson. Nu framför han den igen, med stöd av PTS generaldirektör Göran Marby, i en artikel på SvD:s debattsida. Artikeln refereras av TT i flera medier.

  De båda verkscheferna konstaterar att försäljning via telefon ger upphov till många klagomål. ”Vi fruktar nu för att branschen planerar för att kasta de etiska riktlinjerna överbord”, skriver de bland annat. ”Vad som egentligen innebär en radikal försämring för konsumenterna presenteras av branschen som något positivt”. De anser dock att det ”är uppenbart att det förhåller sig precis tvärtom, att det är branschen som kommit på en plan för att tjäna mer pengar”.

  Vad jag anser kan du läsa här.

  Andra bloggar om: , , , , , ,

 • mobilsamtalUnder våren har täckningen i mobilnäten diskuterats och många har klagat på dålig täckning, framför allt i glesbygd. Efter en kappvändning av IT-minister Anna-Karin Hatt gav regeringen Post- och telestyrelsen, PTS, tre uppdrag för att det ska bli bättre.

  Ett av dem har nu genomförts. PTS har gjort stickprovsmätningar av taltäckning och åtkomst till datatjänster i olika delar av landet. Mätningarna har gjorts i utkanten av operatörernas täckningsområden, skriver PTS i vett pressmeddelande. Resultaten uppmärksammas också av Computer Sweden samt av TT.

  Knappast förvånande visar det sig att operatörernas täckningskartor inte stämmer med verkligheten, men i olika grad.

  Bäst klarar sig Telia. I nio av tio mätområden lever Telia upp till eller överträffar den täckning som de presenterar på sin webbplats. Tele2 och Telenor överskattar sin täckning och lever endast upp till den presenterade täckningen i ett av tio mätområden. Operatören Tre redovisar en täckning som stämmer i fyra av de tio mätområdena.

  Täckningskartorna ger konsumenterna dålig vägledning, anser PTS, som uppmanar operatörerna att se över dem. Det bästa är att testa olika operatörers täckning i praktiken, och gärna med olika typer av telefoner. De flesta operatörer erbjuder någon form av testabonnemang. Om de inte vill gå med på det, vänd dig till någon annan!

  Andra bloggar om: , , , , , , ,

 • Roaming-avgifter, det vill säga de avgifter du får betala när du ringer via andra operatörer kan försvinna inom EU, berättar SvD som i sin tur hänvisar till en artikel i brittiska The Telegraph. Det skulle medföra att kostanden för att använda en smartphone blir densamma oavsett var på kontinenten man befinner sig.

  Under de kommande veckorna ska EU-representanter skissa på detaljerna i förslaget. Ett mål är att få folk att använda luren vid resor inom EU, vilket kan vara positivt för operatörerna. Å andra sidan verkar kommissionen, enligt The Telegraph ssom hänvisar till en anonym källa, tycka att det finns för många operatörer inom EU. Förslaget kan få som följd att antalet minskar.

  – Det finns runt 100 operatörer i Europa, att jämför med fyra stycken i USA. Det är inte hållbart om vi ska ha en enskild marknad och investering. Europa har just nu mindre 4G mobilt bredband än vad Afrika har, säger den anonyma källan till tidningen.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Som väntat lanseras nu ett NIX-register även för mobiltelefoner, något som också uppmärksammas av TT i flera tidningar. Men frågan är om det innebär någon förbättring.

  Det är SWEDMA, branschorganisationen för direktmarknadsföring, som står bakom NIX-registret. Jag tror att målet med registret var att minska risken för telefonförsäljare att ringa upp folk som bara blev förbannade, färre bom-samtal alltså. Registret har funkat bra, mitt nummer är NIXat sedan många år och har bara fått ett fåtal samtal.

  Men jag känner mig tveksam till ett motsvarande register för mobilnummer. Sedan tidigare finns en branschöverenskommelse om att ringa mobilnummer, borde inte det räcka? Innebär mobil-NIX att det är fritt fram för ej NIXade nummer? KO har tidigare kritiserat mobil-NIX på samma grunder.

  Jag tycker att den gamla ordningen borde bestå!

  Andra bloggar om: , , ,

 • Operatörernas gemensamma bolag för sms-betalningar, Wywallet, har kritiserats för krångliga rutiner, exempelvis för registrering. Det har bland annat inneburit att donationer till välgörenhet minskat kraftigt.

  Nu reagerar Wywallet på kritiken. Från och med den 1 juni kan privatabonnenter betala varor och tjänster via sms utan att behöva registrera sig i förväg, berättar HD och TT i olika artilarl.

  Visserligen krävs fortfarande en registrering, men krånglet är borta. Man gör sitt första sms-köp som vanligt och får då information om Wywallets tjänst. Genom sitt andra köp accepterar man villkoren, skriver TT.

  Välgörenhetsorganisationerna hoppas nu få igen åtminstone en del av donationerna. Men jag begriper fortfarande inte varför Wywallet finns.

  Andra bloggar om: ,

 • Efter sin tidigare kappvändning verkar nu IT-minister Anna-Karin Hatt nu vara inne på att sätta press på operatörerna för att de ska förbättra täckningen.

  – De problem som konsumenterna upplever gäller inte bara enskilda operatörer eller delar av landet. Det finns ett utbrett missnöje både i glesbygd och tätorter, sade hon på en presskonferens, något som uppmärksammades av DN, R&D och Ekot samt av TT i en rad tidningar.

  -Hittills har operatörerna inte hållit vad de lovat, de har visat upp väldigt generösa och skönmålande täckningskartor som konsumenterna märker inte stämmer med verkligheten, sade ministern till TT.

  Regeringen ger därför Post- och telestyrelsen, PTS, tre uppdrag för att det ska bli bättre. PTS ska utföra stickprovsmätningar av mobiltäckningen i olika delar av landet. Myndigheten ska också inleda ett antal regionala möten runt om i landet med olika intressenter. Det tredje uppdraget blir att samla in information från operatörerna över hur utbyggnaden av deras respektive mobilnät fortskrider, enligt R&D.

  Som av en händelse meddelade Telia Sonera samma dag att de bygger ut sina 3G- och 4G-nät för att öka täckningen och kapaciteten. Näten ska få samma täckning som GSM-nätet. Under 2014 ska 99 procent av befolkningen kunna ha tillgång till 4G.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Jag har tidigare berättat att diskussionen om mobiltäckning har startat, efter ett radioprogram från Kaliber-redaktionen. It-minister Anna-Karin Hatt ville först inte lagstifta om täckning men svängde sedan och mer eller mindre hotade operatörerna.

  DN tog upp stafettpinnen och visade i en artikel, med hjälp av beräkningar från PTS, att operatörernas täckningskartor inte var relevanta för moderna lurar, smarta mobiler. För dem är täckningen i genomsnitt hela 20 procent sämre än för äldre mobiltelefoner, enligt DN. Även Ekot gjorde ett inslag i frågan.

  Smarta mobiler är mycket kapabla, med en rad funktioner och tillhörande elektronik. Men det begränsade utrymmet gör att telefondelarna, radiokommunikation och antenn, blir en kompromiss med lägre kapacitet än äldre mobiltelefoner. De fordrar högre signalstyrkor för mottagning och signalstyrkan vid sändning är också lägre. I praktiken måste avståndet till närmaste mobilmast vara kortare.

  I en uppföljande artikel har DN bett Anna-Karin Hatt kommentera uppgifterna. Hon menar bland annat att konsumenterna bör få veta hur bra telefoniegenskaper lurarna har. Hon drar två slutsatser av tidningens uppgifter.

  – Det ena är att se till att konsumenterna kan få bra information om vilken kapacitet telefonen har. Det andra är att det är rimligt att operatörernas täckningskartor visar hur täckningen ser ut baserat på de telefoner folk vill använda. Merparten av alla svenskar har gått över till smarta telefoner, säger Anna-Karin Hatt till DN.

  Frågan kokar ner till hur täckningen ska beräknas. Det kanske är rimligt att operatörerna presenterar flera täckningskartor, för olika typer av telefoner. Frågan kommer säkert att diskuteras vid det möte i maj, som PTS kallat operatörerna till.

  Dessutom är det rimligt att lurarnas telefoniegenskaper deklareras på något sätt. Telenor har redan infört märkningen ”Blue-tick” för telefoner med bra egenskaper.

  Andra bloggar om: , , ,

 • mobilsamtalTidigare har IT-minister Anna-Karin Hatt hävdat att lagstiftning vore fel väg för att öka mobiltäckningen i Sverige.

  – Jag tror inte att lagstiftning är rätt väg att gå men samtidigt är det viktigt att vara tydlig mot operatörerna att när kraven är så starka från konsumenterna så finns det två vägar att gå: antingen skärper sig operatörerna, annars måste vi hitta andra vägar att ta oss framåt, sa hon i en Eko-intervju.

  Hennes uttalande förvånade mig då, eftersom problemen främst drabbar lands- och glesbygd, som Centern påstår sig värna. Men partiet är väl numera främst marknadsorienterat, Stureplan är viktigare än landsbygden.

  Men mobiltäckningen har diskuterats mycket på sistone. Inte minst lade SR-programmet Kalibers reportage ”Goda löften – dålig täckning” ved på brasan.

  Efter den senaste tidens uppmärksamhet kring dålig täckning verkar IT-ministern ha vänt på kappan.

  Det jäser i Mobilsverige, sa Anna- Karin Hatt på Post- och telestyrelsens konferens, hon kritiserade mobiloperatörerna i skarpa ordalag för att de bland annat presenterar täckningskartor utan koppling till verkligheten, för att de ger orealistiska löften och för att de måste investera mer i näten, enligt Ekot. Hon hotade bland annat med lagstiftning.

  – Sanningen är att om ni inte blir avsevärt bättre på att leva upp till era kunders förväntningar, om inte vi i närtid kan se att de här problemen får en lösning, så är det långt ifrån säkert att vi kan undvika det, sa hon enligt en TT-artikel som publiceras allmänt.

  Vi får väl se vilken verkan det får. Att täckningen, framför allt i glesbygd, är dålig är ostridigt. Mobilnäten har dessutom fått ökad betydelse när det gamla fasta kopparnätet rivs ner.

  Jag har alltid med förvåning sett att de olika operatörerna bygger upp var sitt nät. Gemensamma nät, eller roaming till rimlig kostnad, skulle bli betydligt billigare. Dessutom skulle täckningen i praktiken förbättras. Konkurrens är inte alltid bra för kunderna, trots politikers övertro!

  Andra bloggar om: , , ,