Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Förmåner, Social- & trygghetsförsäkringar
 • Många a-kassor har lägre avgifter för fackets medlemmar. Nu vill Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, sätta stopp för de skilda avgifterna i flera kassor, skriver DN i en artikel.

  Det är visserligen tillåtet att ha skilda avgifter, om särskilda skäl finns.

  -Det har inte framkommit några sådana skäl. Alla medlemmar i a-kassan ska behandlas lika. Att man är medlem i en annan organisation är inte ett skäl till att avgiften ska vara lägre, säger Lars Seger, chefsjurist på IAF, till DN.

  Det finns flera a-kassor som har skilda avgifter för fackmedlemmar och icke-medlemmar, till exempel Handels, Transport och Unionen.

  Facken menar att den lägre avgiften är kopplad till samordningsvinster och har överklagat IAF:s beslut. Handels hävdar till och med att man inte kan sänka avgifterna så snabbt som tänkt eftersom alla förändringar ska godkännas av IAF.

  Andra bloggar om: , , , , , ,

 • Socialtjänsten kan nu i sin handläggning använda sig av information på Facebook och andra sociala medier. Det står klart efter ett beslut av sociala utskottet vid Socialstyrelsens råd för etiska frågor, berättar SvD. Tidningens artikel refereras av TT i flera tidningar.

  Men vilket underlag utgör det, funderar jag. Det finns bloggar där det ljugs friskt och bloggar där en person uppträder som någon helt annan. Likadant på Facebook och andra sociala medier.

  Det finns fall där personer nekats a-kassa med hänvisning till att de bloggat. Ett sådant fall granskas just nu av JO.

  Beslutet visar bara på en djup okunnighet hos Socialstyrelsen och andra byråkrater. Sociala medier är i själva verket lika bra underlag för beslut som Kalle Anka-tidningar!

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • Regeringens misslyckade sjukförsäkringsreform lämnar spår i form av mänskliga tragedier. Bidragstagarna blir fler, var femte socialbidrag går till sjuka. Antalet barn som lever under fattiga förhållanden ökar och fler hamnar hos fogden, trots bättre tider.

  Vid förra årsskiftet utförsäkrades drygt 14 000 enligt de nya sjukförsäkringsreglerna. Sedan dess har det tillkommit ett par tusen varje månad i takt med att nya personer har uppnått maxtiden i sjukförsäkringen, ber’ättar Ekot. Inslaget refereras av TT i flera tidningar.

  Antalet samtal från utförsäkrade till föreningen för skuldsatta, Insolvens, har ökat, enligt Ekot.

  – Vi har haft lika många samtal under första kvartalet som vi hade under hela förra året. Och då är det nya grupper som har tillkommit, sådana som är utförsäkrade, sådana som inte får ut sin ersättning från a-kassan eller Försäkringskassan, som ringer och är oroliga, det är en ny grupp, säger Lena Nordqvist, ordförande i Insolvens, till Ekot.

  Regeringen borde vid det här laget ha insett att ”reformen” är misslyckad. Den bygger på resonemang som saknar förankring i verkligheten och mänskliga tragedier är den största effekten. Ett o(M)änskligt facit.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Att socialtjänsten och de politiskt ansvariga i Landskrona har en märklig syn på sina klienter har jag berättat tidigare. Men det verkar inte ske någon förbättring, snarare tvärt om.

  Nu avslöjar HD att socialtjänsten vill rota i de bidragsökandes matförråd. En Landskronakvinna fann inspektionen kränkande och anmälde kommunen till JO som nu inlett en utredning.

  – De sa att de har det som regel. Jag kan köpa att de gör hembesök. Men att de då även kollar vad man har i ens kyl och frys visste jag inte. Jag vill inte ha folk som rotar där. Då lånar jag hellre pengarna. Jag tycker att det är jättekränkande, säger kvinnan till HD.

  I en annan artikel berättar HD om en annan kvinna, Gerd, som sökt bidrag och känt sig tvungen att låta tjänstemän gå igenom hennes matförråd. Inventeringen var grundlig och matvarorna listades i ett protokoll, som HD tagit del av.

  De två utredarna kom fram till att maten ”bör räcka cirka en och en halv till två veckor för en icke kroppsarbetande kvinna i medelåldern”. Därmed beviljades inga pengar, skriver HD.

  Gerd har anmält behandlingen av henne till Socialstyrelsen. Fallet Gerd ger så småningom även upphov till en artikel i Sydsvenskan.

  Jag kan inte annat än häpna över hur kränkande socialtjänsten kan behandla sina klienter. Dessutom säger den ansvariga tjänstemannen att det är fråga om en service till de bidragssökande.

  Att det i båda fallen är fråga om personer som utförsäkrats enligt regeringens nya regelverk gör inte saken bättre. Inser regeringen vilken situation de utförsäkrade kan sättas i och vilka följder deras politik får?

  Andra bloggar om: , , , ,

 • En av grundbultarna i regeringens a-kassepolitik, de differentierade avgifterna, döms ut av regeringens egna finanspolitiska råd. Det läser jag i Riksdag & Departement.

  Tanken från riksdag och regering med de differentierade avgifterna är att höga avgifter, på grund av hög arbetslöshet, ska dämpa lönekraven för att den vägen minska arbetslösheten, sammanfattar R&D motiven för avgiftspolitiken.

  Enligt Finanspolitiska rådet fungerar det möjligen i teorin, men inte i praktiken, tycker det finanspolitiska rådet och ger flera skäl som gör att kopplingen mellan a-kassa och löneavtal är svag.

  Jag har tidigare kallat regeringens a-kassepolitik för misslyckad och berättat om forskning som dömer ut den. Dessutom är den orättvis eftersom de högsta avgifterna finns i branscher med låga löner, något som rådet instämmer i.

  Allt tyder på att a-kassepolitiken är misslyckad och ger omänskliga konsekvenser. Det är dags att regeringen backar om avgifterna innan ännu fler hänvisas till socialbidrag.

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • Nu verkar till och med regeringen ha insett hur omänsklig deras sjukförsäkringsreform är. Nu lanserar de möjligheter att göra förändringar i ett inlägg på DN Debatt. Inlägget refereras av TT i många tidningar och även Ekot har ett inslag.

  Men några förslag om konkreta förändringar i sjukförsäkringen lanseras inte. Däremot ska Försäkringskassan få möjlighet att undanta de som är alltför sjuka för att arbeta från att hamna hos Arbetsförmedlingen.

  Ett av de andra förändringsförslagen innebär att de som blivit så kallade nollklassade – det vill säga lämnat sjukförsäkringen och inte kan få sjukpenning då de inte haft någon tidigare inkomst – inte längre ska behöva hänvisas till socialbidrag, utan ska kunna få en typ av ersättning. Det ska också kunna vara möjligt att få bostadsstöd, skriver Ekot.

  Några laglappar i ”reformen” lär inte komma på plats förrän efter nästa årsskifte, trots att regeringen äntligen verkar ha kommit underfund med att människor kommer i kläm. Det är fortsatt o(M)änskligt och regeringen borde i stället backa helt och hållet. Jag har tidigare kallat ”reformen” för omänskligt och ett fiasko. Och det gäller fortfarande.

  Andra bloggar om: ,

 • Mellan 2004 och 2008 sjönk antalet bidragstagare med 23 procent, Men nu har det vänt, antalet ökar igen. Under 2009 blev de 5 procent fler. Ökningen har framför allt skett bland arbetslösa där antalet steg med 42 procent. Det visar ny statistik från SCB, och TT refererar i en välpublicerad notis.

  Knappast förvånande, trots finanskris och färre jobb. Urholkad a-kassa, utförsäkringar och omänskliga sjukskrivningsregler måste visa sig någonstans.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Landskrona kommun driver en tuff linje mot sina fattiga. Jag har tidigare bloggat om att socialbidragen inte betalas ut förrän efter jul och att kommunen fått kritik för sin hantering av socialbidragstagare från Socialstyrelsen.

  Men Landskrona fortsätter sin hårda linje. Den här gången handlar det om begravningar. Det är HD som berättar om detta.

  Om pengarna i ett dödsbo inte räcker för att bekosta begravningen ska socialtjänsten stå för kostnaden. Men Landskrona stad ger betydligt mindre bidrag än kringliggande kommuner, berättar HD.

  Den politiskt ansvarige, Mattias Adolfsson (FP), säger sig inte känna till kommunens hårda linje i detta fall.

  – Om jag ska vara ärlig så har det här aldrig varit uppe till diskussion. Dessa beslut är delegerade till våra tjänstemän, och jag kan inte tycka något om riktlinjerna förrän jag har pratat med dem, säger han till HD.

  Mycket märkligt. Kommunen borde, efter Socialstyrelsens kritik, ha genomfört en översyn av sina riktlinjer. Initiativet till detta borde komma från de politiskt ansvariga, som också borde sätta sig in i regelverket.

  Antingen tycker Mattias Adolfsson att kommunens tuffa linje är riktig, eller också har han själv en slapp inställning till sitt uppdrag. Än så länge får Landskrona skämmas för behandlingen av sina fattiga.

  Uppdatering: Socialbidragstagare kommer inte längre att tvingas ut på praktik. Vuxenförvaltningen ändrar sitt sätt att arbeta efter kritiken från Socialstyrelsen, läser jag i HD. Men kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg tolkar det inte som att kommunen har backat.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Den som blir arbetslös får 80 procent av sin lön upp till en inkomst på 18 700 kronor i månaden i ersättning från a-kassan. Men de flesta har en inkomst som överskrider taket.

  De har gjort att allt fler tecknar egna försäkringar. De har tröttnat på att vänta på besked från politikerna om en höjning av taket, berättar Riksdag & Departement.

  – Antalet som har försäkringar hos oss har fördubblats sedan 2008, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker hos Folksam till R&D.

  Enligt honom bedömer de försäkringsbolag som har inkomstförsäkringarna att drygt 1,6 miljoner av a-kassornas drygt 3,4 miljoner medlemmar kan vara intresserade av försäkringen.

  Medlemmar i många fack kan höja taket till mellan 60 000 och 100 000 kronor genom att komplettera den kollektiva försäkringen med en individuell tilläggsförsäkring. Skyddet kan då förlängas upp till 300 dagar, enligt R&D.

  Andra bloggar om: , , ,

 • trådrullar De som har en anställning missgynnas kraftigt när de flyttas över till arbetsförmedlingen efter en lång sjukskrivning. Nu vill de riksdagspartier som står bakom fort-och-fel-regeringen ändra på det.

  Det handlar om de cirka 44 000 människor som i år kommer att utförsäkras från sjukförsäkringen, enligt regeringens nya regler.

  De ska i stället flyttas över till arbetsförmedlingen. För några veckor sen berättade Ekot att efter 150 dagar hos Arbetsförmedlingen sänks ersättningen kraftigt för dem som har kvar en anställning. För att få behålla ersättningen måste de säga upp sig.

  De borgerliga ledamöterna i Socialförsäkringsutskottet sätter nu press på arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin för att regeringen ska ändra regelverket, berättar Ekot.

  Även Littorins partikamrater i moderaterna vill alltså se en sådan förändring. Gunnar Axén är ordförande i utskottet.

  – Min egen uppfattning är att den regeln är obehövlig och omotiverad och borde tas bort, säger han till Ekot.

  Men de här effekterna var kända redan innan regeringen ändrade regelverket. Varför fixades inte detta redan då. Måste media först visa upp människor som blir lidande? I mina ögon visar regeringens politik upp en ovärdig människosyn.

  Andra bloggar om: , , ,