Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Konsumentverket/KO
 • Samtliga flygbolag som flyger inrikes i Sverige använder sig av oskäliga avtalsvillkor. Den skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande med anledning av en färsk rapport. Även TT har en artikel med anledning av rapporten.

  Konsumentverket har granskat 18 svenska flygbolag och flygreseorganisatörer för att se hur de lever upp till den tvingande lagstiftning som finns på reseområdet. Granskningen har fokuserat på konsumenternas rättigheter vid förseningar, inställda flyg, nekad ombordstigning, personskador samt skadat och försenat bagage.

  Bolagen är tvingade att ge information, assistans, ekonomisk kompensation och skadestånd till sina resenärer vid olika typer av händelser. Konsumentverkets granskning visar att samtliga flygbolag har avtalsvillkor som är oskäliga. Många av villkoren tar ifrån resenärerna deras rättigheter. Några exempel på överträdelser:

  • Hänvisningar till lagstiftning som inte längre gäller.
  • Friskrivningar från skadeståndsansvar vid förseningar och personskador.
  • Friskrivningar från skador på bagage.
  • Skrivningar som gör det oklart för konsumenten vilket bolag som är motpart. Det gör det svårt att vända sig rätt för att hävda sin rätt.
  • Begränsningar av skyldigheten att ge assistans till resenärer vid till exempel förseningar.

  Konsumentverket förutsätter att flygbolagen snarast ändrar sina oskäliga avtalsvillkor. Om bolagen inte ändrar villkoren kommer Konsumentverket att inleda tillsynsärenden mot bolagen, enligt pressmeddelandet.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Bluffen med ”gratis” mobiltelefoner har pågått länge. Men som jag tidigare konstaterat är de inte alls gratis, utan i stället mycket dyra genom förhöjda månadsavgifter under lång bindningstid.

  Nu har KO tröttnat och lämnar in en stämningsansökan till Marknadsdomstolen mot operatörerna 3 och Tele 2. Deras marknadsföring är vilseledande hävdar KO i ett pressmeddelande som refereras av TT i flera tidningar.

  – Konsumenterna tror att de får något gratis men så är det inte. 3 och Tele 2 tar helt enkelt igen på karusellen vad de förlorat på gungorna, kommenterar Gunnar Larsson, Konsumentombudsman.

  Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

 • Om Tele2:s kunder inte betalar mobiltjänster de har köpt via sin mobiltelefon hotas de med att få sina mobilabonnemang avstängda, trots att tjänsterna är köpta av andra företag än Tele2. Oskäligt och olagligt menar Konsumentombudsmannen, KO, som nu vill att Marknadsdomstolen förbjuder Tele2:s avtalsvillkor, skriver KoV i ett pressmeddelande.

  När en kund till Tele2 köper en ringsignal, ett spel eller någon annan tjänst till sin mobiltelefon betalar kunden via mobilräkningen som sen förmedlar betalningen vidare. Själva betalningskravet på ringsignalen eller spelet kommer dock från ett annat företag. Men Tele2 kräver betalning från kunden på samma sätt som om det var deras eget krav och hotar även kunderna med följder på ett sätt som om Tele2 var avtalspart.

  Tele2 tar inte heller emot klagomål från kunderna, utan hänvisar dem vidare till företaget som tjänsten är köpt av.

  KO menar också att Tele2 ägnar sig åt inkassoverksamhet utan tillstånd genom att driva in andra företags krav med hot om att stänga av mobilabonnemanget.

  KO har försökt att få Tele2 att ändra sina avtalsvillkor på frivillig väg, men företaget har inte gått med på detta. Därför vill KO nu att Marknadsdomstolen ska tvinga Tele2 att ändra villkoren.

  – Det är märkligt att en av de största aktörerna på marknaden vägrar att ändra ett avtalsvillkor som så uppenbart bryter mot både lagstiftning och Marknadsdomstolens praxis, säger Agneta Broberg, ställföreträdande Konsumentombudsman.

  Uppdatering: Så småningom uppmärksammar även TT saken i en notis.

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • Förvalda tillägg är inte tillåtna vid e-handel. Med det menas tilläggstjänster som kunden aktivt måste välja bort, till exempel genom att ta bort ett kryss i en ruta. Konsumentverket anser att detta är negativ avtalsbindning och Marknadsdomstolen har tidigare gett KO rätt i en vägledande dom.

  Men oskicket verkar inte ha upphört. Den som bokat en resa på Solresors sajt har själv tvingats välja bort kostnader som busstransfer och avbeställningsskydd. Konsumentombudsmannen har nu utfärdat ett förbudsföreläggande förenat med vite på 400 000 kronor, läser jag i SvD.

  Solresor säger sig ha ändrat detta på sin webbplats.

  Andra bloggar om: , , , , , ,

 • Jag har tidigare kritiserat City Gross reklamkampanj ”fritt från GMO”, och kallat den djupt ohederlig. Även Livsmedelsverket har kallat den vilseledande. Nu berättar ATL att Konsumentverket begärt att City Gross lämnar bevis för en rad påståenden i kampanjen. Den kan bryta mot marknadsföringslagen, anser verket.

  Bland anat skriver City Gross på sin webbplats att ”Garanterat gmo-fritt – alltid på City Gross” samt ”Välj gmo-fritt, City Gross”. Konsumentverket gör bedömningen att det påståendet uppfattas av genomsnittskonsumenten som att fläskköttet på City Gross inte innehåller gmo men att det finns genmodifierat fläskkött att köpa i andra svenska butiker, skriver ATL.

  City Gross ska också styrka att det foder ”deras” grisar får verkligen är gmo-fritt.

  Dessutom ska City Gross visa att ett påstående i en reklamfilm är sant: ”Jag fick en chock när jag fick höra att mer än en fjärdedel av de svenska grisarna får genmanipulerat foder”.

  Bergendahl Food har nu fram till 14 februari på sig att styrka de utpekade påståendena.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Något som alltid fascinerat mig är vilka påståenden skönhetsindustrin kommer med i sin marknadsföring. Men det kan vara slut med vissa påståenden, efter en dom i Marknadsdomstolen.

  Upprinnelsen till målet är att Konsumentföreningen Stockholm (KfS) anmälde en rad kosmetikaföretag till Konsumentverket för vilseledande marknadsföring. KO valde att driva en av anmälningarna, mot L’Oreal, vidare till MD. KO menade att L’Oréal marknadsför produkterna på ett vilseledande och överdrivet sätt, skriver KoV i sitt pressmeddelande.

  Målet gällde produkterna Lâncome High Resolution och Vichy Life Activ Pro. I det förstnämnda fallet påstod en doktor Ruggiero i reklamen att krämen på en månad slätar ut rynkorna med 70 procent. Den andra produkten påstods kunna ta bort dem helt, skriver TT i en artikel om domen.

  I domen går Marknadsdomstolen på KO:s linje och bolagets marknadsföring bedöms vara vilseledande.

  – Domen är en stor framgång och vägledande för alla företag som marknadsför skönhetskrämer. Det blir nu tydligare vad man inte får påstå vare sig i ord eller bild i marknadsföringen, säger Agneta Broberg, ställföreträdande Konsumentombudsman i verkets pressmeddelnde.

  Den ursprungliga anmälaren KfS har också skickat ut ett pressmeddelande om domen.

  – Vi är mycket glada över dagens dom. Nu blir det en kraftig uppstramning när det gäller reklam för kosmetiska produkter, säger Louise Ungerth , chef för Konsument & Miljö på KfS.

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • Företaget Waplotto/Euromillions har skickat SMS som uppges komma från Konsumentverket. I SMS:et uppmanas kunder att betala fakturor till Waplotto, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande och SvD har en artikel om händelsen.

  SvD uppger i sin artikel att avsändaren ”kapat” verkets växelnummer. Vad SvD menar med det är oklart, så den uppgiften är jag skeptisk till. I sitt pressmeddelande skriver dock verket att händelsen är polisanmäld, men det tror jag beror på att verket står angivet som avsändare. Möjligtvis finns verkets nummer i sms:et.

  Verket driver sedan tidigare ett ärende mot Waplotto/Euromillions där ofrivilliga ”kunder” har fått fakturor och krav. Verket har tidigare uppmanat dem som anser att de inte beställt något att inte betala, och uppmaningen upprepas i pressmeddelandet.

  Andra bloggar om: , , , , , , ,

 • SvD har i en serie artiklar granskat Postkodlotteriet. I den senaste, som också refereras av TT, konstaterar tidningen att sedan augusti 2007 har 100 anmälningar kommit in till Konsumentverket. Förra året fälldes lotteriet i Marknadsdomstolen för sin marknadsföring.

  De många anmälningarna tonas dock ned av företrädare för lotteriet.
  -I förhållande till den stora mängd utskick vi gör så är det väldigt få som klagar på vår marknadsföring, säger Anna Engstrand, pressekreterare på Svenska Postkodlotteriet.

  Lotteriet borde i stället tona ned sin aggressiva marknadsföring.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Konsumentverket har sedan sommaren 2009 fått en lång rad anmälningar mot elleverantören Min El.

  Vissa har klagat på att de fått ett bekräftelsebrev från Min El om att avtal ingåtts, trots att de aldrig varit i kontakt med Min El. Andra har fått samma bekräftelsebrev efter att de endast sagt ja till skriftlig information om erbjudandet. Enligt andra anmälningar har säljare från Min El felaktigt påstått att de kommer från konsumentens nuvarande energibolag eller att det är samma ägare bakom båda bolagen.

  Efter ett förbudsföreläggande, med ett vite på en halv miljon kronor, från KO har nu bolaget lovat bot och bättring skriver KoV i ett pressmeddelande. Enligt Min El har nu en kontrollfunktion införts som ska förhindra att avtal ingås utan konsumentens uttryckliga medgivande.

  Företaget har även godkänt KO:s föreläggande med förbud mot de kritiserade metoderna.

  Andra bloggar om: , , ,

 • KO har biträtt ett resenärspar i en tvist mot Ryanair, eftersom fallet bedömts som principiellt viktigt. KO vann i Nyköpings tingsrätt men Svea hovrätt gick helt på Ryanairs linje och menade att paret inte hade rätt till ersättning från flygbolaget. KO överklagade domen till Högsta domstolen, HD.

  Nu har HD beviljat prövningstillstånd, enligt ett pressmeddelande från Konsumentverket, som refereras av GP. En dom i Högsta domstolen kommer att fungera som praxis för liknande fall i framtiden.

  – Det är mycket glädjande att det nu blir klarlagt vad som gäller. Vi menar att flygpassagerare ska kunna använda samma regler om plan ställs in som om det är försenat, säger Agneta Broberg, ställföreträdande KO, i pressmeddelandet.

  Jag lär få anledning att återkomma när HD avgjort det hela.

  Andra bloggar om: , , , ,