Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » 2010 » juli
 • Transportstyrelsen tog över ansvaret för körkortsfrågor från länsstyrelserna den 1 januari i år. Men myndigheten verkar vara helt oförberedd för uppgiften. Timmar i telefonkö, en icke fungerande hemsida, mejl som inte besvaras och beslut som aldrig kommer. Det är några av de problem som personer som försöker komma i kontakt med Transportstyrelsen i olika körkortsärenden drabbas av, berättar DN.

  En rad personer har anmält problemen till JO. Det gäller till exempel lång väntan på att få tillbaka indragna körkort. Också Domstolsverket har reagerat på bristerna och trots att Förvaltningsrätterna i en rad län har stött på Transportstyrelsen för att få in handlingar har det dragit ut på tiden.

  – Grunden till problemen är att vi fick ta över så många ärenden från länsstyrelserna. Men det blev bättre och bättre fram till sommaren tills semestrarna kom. Sedan har de ökat igen. Vi räknar med att vara full styrka i mitten av augusti och kommer då att kunna korta köerna igen, säger Tina Löfdahl, ställföreträdande enhetschef för körkortsenheten på Transportstyrelsen, till DN.

  Allt tyder alltså på att myndigheten var helt oförberedd för sin uppgift, ett ansvar som faller tillbaka på myndighetens ledning. Den borde ta konsekvenserna för sina misstag, så här får det inte gå till i myndighetssverige!

  Uppdatering: TT refererar DN-artikeln, vilket publiceras i flera tidningar.

  Uppdatering: Transportstyrelsen får svidande kritik från Justitieombudsmannen, JO. Handläggningstiderna har varit så långa att de enligt JO är ”från rättssäkerhetssynpunkt anmärkningsvärda”, berättar Riksdag & Departement.

  Uppdatering: Kaoset utnyttjas av bedragare flr att skaffa sig falska körkort, berättar HD.

  Andra bloggar om: ,

 • Sopor Att många, många ton mat slängs i butikerna är ett problem för oss konsumenter. På flera sätt, det ger inte bara högre priser utan är också ett miljöproblem. De miljöeffekter som produktion och transporter ger är i bokstavlig mening bortkastade.

  Konsumentföreningen Stockholm (KfS)har länge varit aktiva i denna fråga. De lät studenter vid Lantbruksuniversitetet (SLU) kartlägga svinnet i tre butiker under en veckas tid. Därefter gjordes en uppskattning som visar att det bara inom Coop Forum och Coop Konsum slängs omkring 1 200 ton kött varje år. KsF har också haft ett seminarium om matsvinnet.

  Nu finansierar Nordiska ministerrådet en stor kartläggning av orsakerna till matsvinnet i butiker och hos grossister i de nordiska länderna, skriver Svenska Dagbladet. Rapporten ska vara klar i slutet av året, berättar SvD. TT har också en notis om uppdraget.

  Konsumenternas krav på välfyllda hyllor och handlarnas ovilja att rea ut mat med kort bäst före-datum är några orsaker, skriver SvD i sin artikel.

  Själv brukar jag hålla ögonen öppna efter varor med kort tid kvar, och brukar ofta göra fynd. Kan jag inte använda dem omedelbart hamnar de i frysen. Att handla sådana varor är inte snålt, det är miljömedvetet, skriver min vän Louise på sin blogg. Det har jag tagit till mig.

  Jag ser med spänning fram emot resultatet av studien, men det är uppföljningen som blir det viktiga. Hur ska svinnet minskas?

  Andra bloggar om: , , ,

 • Det kommer att bli mer reklam i radio och tv, när den nya radio- och tv-lagen träder i kraft den 1 augusti 2010. Det är Ekot som berättar om hur branschen gnuggar häbderna.

  Svenska kanaler får samma spelregler som i övriga EU, vilket till exempel innebär att det inte längre behöver gå 20 minuter mellan reklaminslagen. En annan nyhet är att lagen öppnar upp för produktplacering.

  – Den ökade reklamöppningen ger en effekt direkt. Så länge det finns en efterfrågan på reklam så är det klart att om vi får lite mer reklamtid kommer det ge positiv effekt, säger Peter Lindström, kanal och tablådirektör på TV4, till Ekot.

  Den positiva effekt han talar om är klirr i kassan för bolaget. Det är inte svårt att gissa vilka brascher som lobbat igenom lagändringen. Men för oss tittare är den nya lagen knappast en positiv nyhet. Jag tror att de flesta, precis som jag själv, bara blir irriterade av korkad reklam. Många reklammakare verkar tro att vi tittare är intelligensbefriade, det irriterar.

  Uppdatering: Även TT Spktra och DN berättar om lagändringen.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Kortterminaler på H & M-butiker runt om i landet har den senaste tiden visat sig vara försedda med utrustning som kopierar kundernas kortuppgifter, så kallad skimning. Det berättar TT och även Ekot har ett inslag om detta.

  I veckan upptäckte personalen på H & M:s butik i köpcentret Mobilia i Malmö att så kallad skimningsutrustning fanns på kortläsaren på en av kassorna. Alla som betalat där med kort kan ha fått sina kortuppgifter kopierade. Liknande utrustning har hittats på H & M-butiker i Löddeköpinge i slutet av juni, i Linköping den 15 juli och i Täby den 18 juli, skriver TT.

  H & M säger att deras säkerhetsrutiner avslöjat utrustningen. Men det är svårt att veta om man fått sina kortuppgifter kopierade, berättar Ekot.

  Det enda sättet är att kontrollera sina kortbetalningar i efterhand, och kontakta banken eller kortutgivaren om man hittar konstigheter.

  Jag har tidigare berättat om ett sätt att minska risken för kortkapning, att ta bort Cvv-koden från kortet.

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • Regeringen ”avskaffade” fastighetsskatten, brukar Göran Hägglund (KD) skryta med. I själva verket bytte den bara namn och omfördelades, 220 000 fler småhusägare fick betala. Dessutom infördes en skatt på uppskovsbeloppet vid försäljning.

  Men följden blev också konstigheter. Bland annat fick ägare till sommarstugor som hade ett lågt värde högre skatt. Deras tomter räknades som obebyggda och taket för den nya fastighetsskatten. Nu ska den konstigheten rättas till, berättar Ekot.

  Den som har en sommarstuga värd mindre än 50 000 får nästa år sänkt skatt. Totalt rör det sig om uppemot 30 000 personer, enligt Skatteverket.

  – Från och med 2010 har man ändrat det här så att även tomter med hus med ett värde under 50 000 kronor kommer att omfattas av det kommunala fastighetsavgiftssystemet, säger Lars Tegman vid Skatteverkets rättsavdelning, till Ekot.

  Taket blir då 6387 kronor. Men är det den ”rättvisa” skatt, förlåt avgift, som Göran Hägglund (KD) talar om?

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Priser 23.07.2010 2 Kommentarer

  Jordbruksverket har analyserat matprisernas utveckling under de senaste åren. Matpriserna steg med knappt tre procent mellan 2008 och 2009. TT berättar om analysen i en artikel och en notis som publiceras i många tidningar.

  Prisutvecklingen för konsumentprodukter i genomsnitt gick istället tillbaka något, minus 0,3 procent, mycket till följd av minskade boendepriser på minus 4,6 procent. I genomsnitt lägger ett hushåll omkring tolv procent av sin inkomst på inköp av mat.

  Enligt verket förklaras matpriserna av faktorer som till exempel det ekonomiska läget, situationen på råvarumarknaderna, konkurrensen i livsmedelskedjan och konsumenternas efterfrågan. Men verket framhåller en svag kronkurs som en viktig faktor för prishöjningarna.

  Andra bloggar om:

 • I mitten av mars beslöt Livsmedelsverket att Findus måste upphöra med att märka sitt livsmedel med märkningar som ”utan onödiga tillsatser” på sina produktpaket och ”utan konserveringsmedel” på frysta produkter.

  Findus överklagade beslutet till förvaltningsdomstolen. I ett beslut går domstolen på verkets linje, berättar DI. Findus får dock en frist till årsskiftet för att rätta till saken.

  Beslutet är principiellt viktigt. Denna typ av marknadsföring, eller märkning, är oerhört vanlig i andra länder, speciellt i USA och Storbritannien, som Louise ungerth skriver på sin blogg. Nu kanske vi slipper oskicket här, märkningen tillför inget.

  Ett viktigt undantag är dock märkning som riktar sig till speciella grupper, av hälsoskäl. Det gäller till exempel märkningar som laktosfri och glutenfri. När det gäller sammansatta varor, som färdigrätter, eller varor som normalt innehåller dessa ämnen, som bröd, tillför märkningen något och är tillåten även i fortsättningen.

  Uppdatering: Sent omsider kommer nu Livsmedelsverket med ett pressmeddelande om saken. Det har fått Ekot att berätta om förbudet.

  Andra bloggar om: ,

 • För hög svavelhalt i etanolen som saboterar bilmotorn har drabbat många bilister under våren. Bilbolagen skyller på oljebolagen och oljebolagen menar att det är biltillverkarnas ansvar. Konsumenterna hamnar emellan och tvingas betala miljonbelopp för reparationer, rapporterar Ekot.

  Bilföretagen anser att bensinbolagen ska betala medan dessa anser att de levererat etanol som uppfyllde den standard som fanns. Den har nyligen ändrats, på grund av problemen.

  Men frågan handlar inte bara om vem som ska betala utan också om problemen hade kunnat undvikas. Jacob Lagercrantz på Gröna bilister menar att samma problem som uppkom i Sverige inträffade i USA för flera år sedan. Branschen borde därför ha känt till att det kunde hända, enligt Ekot.

  Ford uppmanade nyligen etanolbilsägare att tanka bensin i stället.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Tandläkare Var fjärde klinik i Folktandvårdens regi har lagts ner de senaste tio åren, berättar Svt Rapport och TT refererar. Det är framför allt i glesbygden som neddragningarna gjorts.

  Skälet till nedläggningarna är den negativa befolkningsutvecklingen och att det är svårt att få tandläkare till de små tandklinikerna, som ofta är bemannande med endast en tandläkare.

  Folktandvården inrättades som en del av folkhemssverige och tanken var att alla i hela landet skulle få tillgång till god tandvård. Men det var innan bolagisering, marknadstänkande och räknenissar fanns.

  Andra bloggar om: , ,

 • Konsumentverket har den senaste tiden fått in många anmälningar mot företaget Waplotto/Euromillions, som jag tidigare varnat för. Företaget tar kontakt med konsumenter via sms och många konsumenter har fått en faktura trots att de inte har ingått ett avtal. Nu varnar Konsumentverket för företaget och uppmanar alla drabbade konsumenter att inte betala fakturorna.

  Waplotto/Euromillions hotar ofta att polisanmäla de konsumenter som inte betalar. Bolaget är dessutom svårt att få kontakt med för de konsumenter som försöker. Konsumentverket befarar att många konsumenter väljer att betala av rädsla för att de annars kommer att få en betalningsanmärkning trots att de inte ingått något avtal, skriver verket i ett pressmeddelande

  Betala inte om du anser att du inte ingått ett avtal! Vad du i stället ska göra är bestrida fakturan. Skriv till bolaget och förklara att du inte anser dig vara skyldig att betala. Spar en kopia så att du kan bevisa att du har bestridit fakturan.

  Företagets hot om polisanmälan är en ren bluff, polisen har inte med obetalda skulder att göra. Har du inte ingått något avtal, och bestridit kravet, kan du inte få någon betalningsanmärkning, ens om kravet hamnar hos Kronofogden. Då fordras det att företaget bevisar att du ingått ett avtal.

  Väljer du i stället att betala, hamnar du i stället i ett sämre läge och lär få svårt att få tillbaka dina pengar. Dessutom har du i någon mening godkänt kravet, åtminstone kan företaget hävda det. Åter igen, betala inte!

  Uppdatering: SvD berättar i en artikel att lotteriföretaget återkommer med ”påminnelser” och även hotar med inkasso. Men man ska fortfarande inte betala om man inte beställt, utan bestrida.

  Andra bloggar om: , , , , , , ,