Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Pension
 • Pensionär_blomma Den här mandatperioden har pensionärerna tillhört de stora förlorarna. Finanskrisen har gett sänkta pensioner, och pensionärerna får betala en högre skatt än löntagare med motsvarande inkomst.

  Regeringen kallar det arbetslinjen. Bara den som har en vanlig lön ska få sänkt skatt. Men i min ordbok är pension inget annat än uppskjuten lön. Under arbetslivet avstår vi från att ta ut en del av lönen för att vi ska kunna få pension.+ Därför kan jag inte förstå regeringens resonemang kring pensionärernas skatter.

  Men nu är det valår, då måste pensionärernas röster vinnas tillbaka. Regeringspartierna har förstått att de förlorat många pensionärers röster. Då finns det helt plötsligt utrymme för skattesänkningar för pensionärerna. Nyheten får naturligtvis plats i de flesta tidningar.

  Regeringen kommer att satsa fem miljarder kronor för sänkt skatt för pensionärer i vårpropositionen. Sänkningen gäller från 1 januari 2011 och sker genom ett höjt grundavdrag. Det innebär att de som har lägst pension får störst skattesänkning, procentuellt.

  Förslaget innebär för en ensamstående pensionär med full garantipension, född 1937 eller tidigare, en skattesänkning på cirka 1.200-1.400 kronor per år beroende på vilken kommunalskatt man har, skriver statsrådsberedningen i ett pressmeddelande.

  En dryg hundralapp i månaden alltså, och regeringen fortsätter att betrakta pensionärer som en annan sort än löntagare. Jag misstänker att det kommer att ge utslag i höstens val.

  Uppdatering: Skatteskillnaden mellan pensionärer och löntagare ska finnas kvar, säger Fredrik Reinfeldt till Ekot. Bland annat lyfter han in arbetsgivaravgifterna som ett argument. Konstigt, arbetsgivaravgifter är till exempel till för att betala sjukförsäkringen, något som inte gäller pensionärer. Jag förstår inte varför det skulle motivera lägre skatt för löntagare.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Nu kommer det orange kuvert till de flesta svenskar som jobbar. Men jag har inte öppnat mitt, för jag vet att siffrorna inte stämmer.

  Det finns flera skäl till det. För det första finns inte den tjänstepension som olika arbetsgivare betalat in under åren med. Tjänstepensioner är oftast reglerade i olika avtal mellan fack och arbetsgivare, men som sagt saknas den i siffrorna.

  Dessutom förutsätter den siffra som anges för den framtida pensionen en tillväxt på noll procent. Visserligen har tillväxten det senaste året minus några procent men historiskt sett har den legat på plus ett par procent.

  SvD:s E24, som inspirerade till det här inlägget, kallar siffrorna för vita lögner. Jag kallar siffrorna för totalt opålitliga, och kommer att fortsätta slänga mitt kuvert.

  Andra bloggar om: ,

 • I år sänks de allmänna pensionerna, med 3 procent och garantipensionen med 0,9 procent. Det är första gången sedan de infördes. Och det ser inte ljusare ut nästa år. 2011 väntas pensionerna minska med 2,8 procent, enligt en prognos från den nya Pensionsmyndigheten. Det är TT som berättar om detta i flera artiklar.

  2012 väntas pensionerna sänkas med 1,5 procent. Först år 2013 börjar pensionerna öka igen.

  Det är en effekt av den senaste pensionsuppgörelsen, som gjordes av de borgerliga partierna och Socialdemokraterna. Syftet var att minska kostnaderna för pensionssystemet. Pensionerna kopplades till BNP-utvecklingen, men ingen av beslutsfattarna hade tänkt sig att BNP faktiskt kunde sjunka. I deras värld pekade kurvorna alltid uppåt.

  Vad som förvånar mig är regeringens behandling av pensionärerna. De driver sin så kallade jobblinje in absurdum. De är fullt villiga att låna upp pengar för skattesänkningar för dem som har en arbetsinkomst, men är fullt villiga att misshandla samhällets minsta. I det här fallet pensionärerna. Det senaste budet är att pensionärerna ska kompenseras ”när ekonomin så tillåter”.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • enarmade_banditer Jag måste vara korkad, jag kan inte förstå varför den senaste pensionsuppgörelsen är så bra för oss. Med min begränsade fattningsförmåga går jag omkring och tror att den har ett enda syfte, att sänka statens utgifter.

  Varför är det bra med att vi ska spela med en del av våra pensionspengar? När det nya pensionssystemet infördes talades bland annat om stabilitet, men jag ser bara instabilitet. Pensionerna kommer ju att sänkas när finanskrisen gör att den så kallade bromsen slår till. Så kan det gå när man är lite korkad. Men det är tur att våra politiker har bättre förståndsgåvor, åtminstone de som står bakom pensionsuppgörelsen, de borgerliga partierna och Socialdemokraterna.

  Det senaste beskedet är att det framöver ska kosta att spela med sina pensionspengar. I framtiden ska det kosta pengar att byta PPM-fond. Det har de fem partierna i Pensionsgruppen enats om, skriver Riksdag & Departement

  En rapport från Premiepensionsmyndigheten har visat att det bara är en tiondel av PPM-spararna som byter fond, några av dem upp till 45 gånger på ett år. Men alla får vara med och betala de kostnader som fondbyten orsakar.

  Var det meningen att vi bara skulle spela lite lagom med pensionen? Undrar hur det blir för oss som inte spelar alls, kommer vi att få en bonus?

  Andra bloggar om: , ,

 • Pension 27.09.2009 1 Kommentar

  Det finns ganska många aktörer som erbjuder dig råd om hur du ska placera dina pensionspengar för att få högsta möjliga avkastning. Jag har tidigare bloggat om de höga avgifterna, som gör det tveksamt om rådgivningen lönar sig.

  Konsumentverket har fått många klagomål mot företag som erbjuder nyhetsbrev och liknande tjänster. Nu läser jag om Svensk Premierådgivning som värvat kunder med skojarmetoder.

  Nu har Konsumentverket band som visar att företaget Svensk Premierådgivning skickat fakturor till personer som inte beställt varor från företaget.

  – Banden visar att konsumenterna inte har ingått ett avtal. Ändå fick de ett bekräftelseavtal från företaget. Vi ser det som vilseledande, säger Pär Magnusson, jurist på Konsumentverket till DN.

  På ett eller annat sätt verkar det vara en bransch man inte kan ha något stort förtroende för. Det ärt veksamt om du kan tjäna på råden, och du riskerar att bli lurad.

  Uppdatering: DN har en artikel där en tidigare telefonförsäljare hos Svensk Premierådgivning berättar om företagets fix och trix.

  Andra bloggar om: , ,

 • Nu ska regeringen sänka pensionärernas skatter. Alliansregeringen slår på stora trumman på DN debatt. Förslaget innebär att en pensionär med full garantipension får en skattesänkning med mellan cirka 1 000 och 1 200 kronor per år beroende på kommunalskattenivå.

  Enligt SvD får förslaget inte oväntat kritik från Pensionärernas riksorganisation, PRO, för att vara helt otillräckligt:

  – Detta ska ses i ljuset av att pensionerna sjunker från den 1 januari, och det är betydligt mer än vad denna skattesänkningen ger. Det beror på att den så kallade bromsen slog till i krisen. Även om denna justering görs får pensionärerna ändå sänkt köpkraft, förklarar ordförande Curt Persson till SvD.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Den stigande arbetslösheten gör att pensionerna riskerar att sänkas betydligt mer de kommande åren än vad som tidigare sagts, berättar Ekot. När sysselsättningen sjunker, då blir inbetalningarna till pensionerna lägre, och det kan inte AP-fondernas avkastning kompensera för.

  – På lång sikt kan vi ju utgöra en motverkande kraft till en svagare sysselsättning men den här typen sysselsättningschocker kan vi inte kompensera, säger Andra AP-fondens chefstrateg Tomas Franzén.

  AP-fonderna förlorade nästan 200 miljarder kronor på förra årets börsras. Och det rubbar balansen mellan in- och utbetalningar av pensionerna, den så kallade pensionsbromsen slår till och pensionerna sänks nästa år med drygt 200 kronor per månad. Åren 2011 till 2015, beräknas pensionerna bli runt 1 000 kr lägre per månad.

  Men sänkningarna kan alltså bli ännu större än så. Försäkringskassan har kallt räknat med att AP-fonderna ska börja ge betydligt bättre avkastning och motverka den negativa utvecklingen, enligt Ekot.

  Den nuvarande pensionsuppgörelsen kom till för att minska statens kostnader, trots alla andra förklaringar från politikerna. Men regeringen skulle kunna göra något omedelbart, genom att ge pensionärerna samma ”jobbavdrag” som de som arbetar får. Jag tror den förändringen kommer, men först inför valet nästa år. Alliansen har inte råd med pensionärernas vrede över den orättvisa beskattningen.

  Andra bloggar om: , ,

 • Mer än en miljon svenska pensionärer får sänkt pension de närmaste åren. Först 2015 får de in lika många kronor på kontot som i år. Och det kommer att dröja ännu längre innan pensionspengarna räcker till lika mycket som nu, läser jag i DN.

  När det stod klart att pensionerna skulle sänkas kraftigt valåret 2010 försökte regeringen hitta ett sätt att mildra sänkningen. Sänkningen beror på att bromsen, den automatiska balanseringen, i pensionssystemet slår till.

  I slutet av april enades regeringspartierna och socialdemokraterna i Pensionsgruppen om ett förslag.

  I korthet går förslaget ut på att pensionerna sänks mindre 2010 men också att de höjs mindre framöver, när AP-fonderna väntas ha tagit igen en del av pengarna de förlorade i börsraset.

  Pensionärernas inkomstutveckling blir alltså jämnare än med dagens regler men förslaget hindrar inte att pensionerna sänks.

  Pensionsgruppens förslag kommer högst sannolikt att röstas igenom i riksdagen, skriver tidningen.

  Ett sätt att förbättra pensionärernas situation vore att ge dem del av det så kallade jobbavdraget. Pension är ju inte något annat än uppskjuten lön. Regeringen har heller inte något behov av den ilska som finns bland pensionärerna. Därför törs jag förutspå att något kommer att hända innan nästa val.

  Andra bloggar om: , ,

 • En strid om pensionsprognoser har blossat upp mellan Folksam och Försäkringskassan.

  Upprinnelsen var en ny rapport där Folksam menade att Försäkringskassans pensionsprognos var alltför optimistisk. Den allmänna pensionen för personer födda år 1940 är endast 59 procent av lönen – inte 65-68 procent som förutspåtts. Folksams uppgifter gav upphov till en DN-artikel som sedan refererades av TT.

  Försäkringskassan tycker å sin sida att Folksam skräms i onödan, berättar DN. Båda får fram ungefär samma siffror i kronor, men presenterar resultaten olika.

  Folksam räknar med inkomster över 31 800 kronor per månad, vilket är taket för vad man tjänar in pensionsrätter på.

  – Folksam oroar folk i onödan, det är olyckligt, säger Annika Sundén, pensionschef på Försäkringskassan.

  I rapporten lyfter Folksam fram att de som är födda på 60-talet och senare måste räkna med att få en betydligt lägre andel av sin slutlön i pension än vad tidigare årskullar kunnat göra, skriver tidningen.

  Det är en slutsats som Försäkringskassan delar och också brukar lyfta fram. Båda är också rörande överens om att tjänstepensioner är viktiga, skriver tidningen.

  Själv tycker jag att det är dags att riva upp den nuvarande pensionsuppgörelsen, som gjordes mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna. Trots skitsnack om stabilitet och liknande var syftet ett enda, att minska statens kostnader. Dessutom används våra pensionspengar numera för att spela på börsen, vilket gjort att pensionärerna får en sänkning framöver. Det är dags att göra ett bättre pensionssystem!

  Andra bloggar om: , , ,

 • Pension 28.03.2009 1 Kommentar

  De sista årsbeskeden för pensionssparande skickades ut den 12 mars, men anmälningarna mot rådgivningsföretagen fortsätter att ramla in. Malin Fors, jurist på Konsumentverket säger att mängden klagomål mot den här typen av företag har ökat väsentligt i år, läser jag i SvD. Även GP har en artikel om klagomålen.

  – Det har kommit in någon anmälan tidigare, men inte alls i lika stor utsträckning.

  Mest kritik har riktats mot Folkets allmänna pensionsrådgivare i Stockholm AB. De runt tjugo klagomålen har bland annat handlat om att det är svårt att komma i kontakt med företaget, som använder varumärket Pensions rådgivarna, och vissa konsumenter säger att de fått fakturor utan att ha tecknat något avtal, enligt SvD.

  – Konsumenten har fått intrycket att säljarna ringer från PPM, säger Malin Fors, jurist på Konsumentverket till GP.

  För 100 kronor i månaden erbjuder företaget rådgivning via mejl och sms samt ett efterlevandeskydd. ”Om du inte har valt efterlevandeskydd, så kommer staten att ta pengarna”, ska telefonförsäljarna ha sagt i flera av de fall som kommit in till Konsumentverket.

  Något efterlevandeskydd kopplat till premiepensionen går dock inte att teckna på det viset. Först den dag konsumenten väljer att ta ut sin premiepension kan ett efterlevandeskydd komma i fråga. Att tjänsten har något med pensionen att göra kan alltså uteslutas, menar Konsumentverket som ser bolagets marknadsföring som vilseledande, skriver GP.

  Frågan är hur pass bra det är med så kallade pensionsrådgivare. De tar i alla fall ut höga avgifter.

  Andra bloggar om: , ,