Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Konsumenträtt
 • Från första januari 2016 träder nya regler i kraft för Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) verksamhet.

  Du kan läsa mer om de nya reglerna på ARN:s webbplats där de sammanfattas. Där står bland annat följande:

  ARN kommer att pröva fler typer av varor och tjänster, t.ex. värmpumpar och lotterier.
  Värdegränsen har sänkts för tvister som rör elektronik från 1 000 kr till 500 kr. Värdegränsen för tvister som rör flyg-, tåg-, båt- och busspassagerares rättigheter enligt ett antal EU-förordningar sänks också från 1 000 kr till 500 kr. Övriga värdegränser är oförändrade.
  Konsumenten får längre tid på sig att skicka in en anmälan till ARN – från sex månader till ett år.

  Dessutom ska tvister i stället kunna prövas i Branschfinansierade tvistlösningsnämnder, men dessa måste först godkännas av Kammarkollegiet.

  Jag ser detta som framsteg, men saknar fortfarande att beslut från ARN ska vara juridiskt bindande. I dag är besluten endast rekommendationer som företagen kan strunta i. Den risk de tar är endast PR-mässig, de kan hamna på Råd & Röns ”svarta lista”.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Trots att många tror det finns ingen lagstadgad ångerrätt. Undantaget är om du handlar på distans, exempelvis via nätet, över telefon eller på gatan. Du kan läsa mer om ångerrätt på Kov:s webbplats.

  Men går du in i en butik och handlar kan du inte vänta dig att få någon ångerrätt, men många handlare ställer ändå frivilligt upp med sådan. Flera kedjor har dock börjat tillämpa en längre variant av ångerrätt. Upp till ett år, läser jag i en TT-artikel som publiceras i flera tidningar.

  Exempel som nämns i artikeln är Elgiganten som ger en månads betänketid, Clas Ohlson med 90 dagar och Ikea och Intersport som numera har ett helt års ångerrätt.

  Anledningen till denna generositet kan, enligt artikeln, vara en tuff konkurrenssituation. Det gäller att komma med något nytt. Men lång ångerrätt kan också leda till fler spontanköp.

  – Det är ett sätt att tjäna mer pengar genom att minska köptröskeln, så att färre ska skjuta på köpet och i stället våga slå till på en gång, säger Robert Östling, forskare i nationalekonomi vid Stockholms universitet, till TT.

  Andra bloggar om: , ,

 • Det ska bli enklare för konsumenterna att anmäla och att det går att klaga på fler varor och tjänster hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Fler områden ska kunna prövas och belopps- och tidsgränser förändras. Det berättar DN i en artikel. Förändringarna föreslås träda i kraft vid halvårsskiftet 2015.

  Förändringarna grundar sig på förslag från Konsumenttvistutredningen som lade fram sommaren förra året.

  Fler områden ska kunna prövas i nämnden. Det gäller exempelvis tvister kring förbrukning av el och telefoni, värmepumpar, konst och antikviteter samt spel och lotterier.

  – I framtiden kommer det nästan inte att finnas några undantag förutom hälso- och sjukvårdstjänster och områden som hanteras av privata nämnder, säger Britta Ahnmé Kågerman, chef för ARN, till DN.

  ARN har beloppsgränser för olika områden, en del förändras. För klagomål inom bostadssektorn sänks exempelvis värdegränsen från 2000 kronor till 1000 kronor. Konsumenterna ska också få ett år på sig att komma in med anmälan till ARN, jämfört med sex månader i dag, skriver DN.

  Men utredningen föreslår också att de branscher som vill kan inrätta privata branschnämnder som kan fatta beslut när konsumenter och företag är oeniga.

  DN:s artikel verkar grunda sig på uppgifter från ARN. Vi får avvakta Regeringens lagförslag för närmare detaljer. Det väntas komma under våren.

  Men jag hoppas att det slutliga förslaget ska innehålla bestämmelser om att utslagen i ARN ska bli tvingande. I dag är det alldeles för många företag som struntar i utslagen.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Foto: Tage Olsin, Wikipedia commons

  Foto: Tage Olsin, Wikipedia commons

  Som vanligt gäller en rad nya lagar som påverkar oss konsumenter från 1 januari 2015. Här följer några av de viktigaste nyheterna, jag har tagit hjälp av en kortfattad sammanställning i DN.

  Automatisk förlängning av avtal, exempelvis för gymkort, har varit ett problem som jag skrivit om några gånger. Hittills har sådana avtal kunnat förlängas automatiskt, om kunden inte aktivt sagt upp det.

  Från och med 1 januari blir det krav på näringsidkare att skriftligen påminna kunden om avtalstidens utgång senast en månad i förväg.

  Ett bättre skydd för taxiresenärer införs också. Sedan avregleringen 1990, då prissättningen släpptes fri, har så kallad fultaxi med rena skojarpriser varit ett problem. Som jag berättat tidigare valde den tidigare regeringen att införa utökad informationsplikt för att angripa problemet. Själv tycker jag att ett pristak vore bättre.

  Om jämförelsepriset överstiger 500 kronor måste resenären tydligt upplysas om detta i samband med beställning, sammanfattar DN. Prisuppgiften ska ange det pris som resan som högst kan komma att gå på.

  För oss som använder tobak och dricker alkoholhaltiga drycker höjs priserna, genom höjd tobaks- och alkoholskatt. På snus höjs punktskatten med 12 procent och 6 procent för övrig tobak. Spritskatten höjs med 1 procent och för vin, öl och övriga alkoholhaltiga drycker är höjningen 9 procent.

  Dessutom blir det dyrare att ha bil för många. Skatten höjs för ett flertal bilar, lätta bussar och lätta lastbilar i det koldioxidbaserade systemet.

  Uppdatering: För bilägare som redan betalat fordonsskatt för en del av året kan skattehöjningen innebära att de måste göra en extra inbetalning. ”Vi bedömer att ägarna till cirka en miljon bilar kommer att behöva göra en extra inbetalning. Vi skickar ut avierna under nästa vecka och det är samma betalningsregler som gäller som för fordonsskatten normalt”, skriver Transportstyrelsen i ett pressmeddelande, enligt TT i flera tidningar.

  Andra bloggar om: , , , , , , ,

 • Att ta betalt av kunder som ringer till ett företags kundtjänst är förbjudet i hela EU sedan den 13 juni. Förbudet gäller samtal där kunden redan inlett ett avtal med företaget, till exempel köpt en vara eller har tecknat ett abonnemang. Den här nya lagen ingår i ett direktiv om gemensamt konsumentskydd i EU.

  Men det är flera företag som fortfarande tar betalt, avslöjar Ekot. Till exempel flygbolaget Wizzair och snabblåneföretagen Expresskredit och SMS-pengar som tar betalt med 12 kr per minut. Sverigeflyg, där bland andra Gotlandsflyg ingår, kände först inte till den nya lagen, skriver Ekot.

  Under vissa, ganska extrema, förhållanden kan det dock vara tillåtet att ta betalt. Men Ekot påpekar också att det är lite otydligt hur lagen ska tillämpas, var gränserna går. Det får prövas framöver.

  Andra bloggar om: , , ,

 • TelemarketingKonsumentminister Birgitta Ohlsson har tillsatt en utredning som ska granska konsumentskyddet vid försäljning via telefon. Det skriver Regeringen i ett pressmeddelande som också uppmärksammas av Ekot.

  – Idag rör nästan var femte anmälan till Konsumentverket telefonförsäljning och anmälningarna till konsumentvägledarna ökar. Även om många företag i branschen är seriösa finns det tyvärr oseriösa aktörer som riskerar att drabba konsumenter. Vi ser att äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med bristande språkkunskaper drabbas särskilt. Det är viktigt att lösa dessa problem, säger konsumentministern i pressmeddelandet.

  Äntligen, tänker jag. Det förekommer ett omfattande skojeri vid telefonförsäljning. Folk tvingas in i avtal de inte tror sig ha gjort och kan känna sig tvingade att betala.

  En sak som jag hoppas på är att det ska krävas skriftlig bekräftelse innan ett avtal som ingåtts via telefon ska vara giltigt.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Det finns luckor i konsumentskyddet, exempelvis då man handlar något vid ”tillfälliga” försäljningsställen, som utanför en butik eller på gatan. Det brukar kallas canvas- eller eventförsäljning. Då gäller inte det normala konsumentskyddet, man har till exempel ingen ångerrätt, något jag skrivit om tidigare. KO har påtalat luckan för regeringen, redan år 2008, men hittills har inget gjorts.

  Nu aviserar regeringen, på SvD debatt, att luckan ska täppas till. Dessutom skriver justitieminister Beatrice Ask (M) och konsumentminister Birgitta Ohlsson (FP) att konsumentskyddet ska stärkas vid e-handel. Regeringen tillsätter också en utredning som ska komma med förslag om bättre konsumentskydd vid telefonförsäljning. Utspelet uppmärksammas av TT i en rad tidningar. GP tar även upp utspelet på ledarplats.

  Näringsidkares informationsplikt ska förtydligas, skriver ministrarna. Konsumenten ska få mer information om varans eller tjänstens pris. Dessutom ska samtliga kostnader framgå av informationen. Om det inte finns information om kostnader för till exempel leverans, ska konsumenten inte behöva betala den kostnaden. Informationen ska vara lättillgänglig och anpassad till hur avtalet ingås, till exempel på nätet.

  Framför allt är det bra att konsumentskyddet även ska gälla då man ingår avtal på ”tillfälliga” försäljningsställen, en lucka som ofta påtalats. Att informationsskyldigheten förtydligas är också bra. Däremot är jag undrande om varför en utredning ska behövas för att komma tillrätta med konstigheter när det gäller telefonförsäljning. Att till exempel införa krav på skriftlig bekräftelse vore lätt.

  Andra bloggar om: , , , , , ,

 • TelemarketingAlliansregeringen vill införa ett krav att den som per telefon köpt vissa pensionstjänster efteråt skriftligt ska bekräfta sitt köp för att det ska gälla. Det räcker inte, menar en del kritiker. Andra vill inte ha denna förändring alls, enligt ett inslag i Ekot.

  Förslaget har varit ute på remiss. I stort alla som företräder näringslivsintressen, inte minst företag verksamma med telefonförsäljning, är helt emot. Men de remissinstanser som vill gå längre än regeringen dominerar. De menar att oseriös telefonförsäljning finns inom många områden.

  I en fråga enas kritikerna, enligt Ekot. Risken är påtaglig att konsumenterna inte förstår att kravet på skriftlig bekräftelse enbart gäller mycket begränsade finansiella tjänster och inget annat.

  Oseriös telefonförsäljning förekommer inom alla områden, och klagomål finns i tusental. Jag kan inte annat än hålla med de som vill utvidga förslaget. Varför ska skriftlig bekräftelse bara gälla vissa pensionstjänster? Det borde gälla all telefonförsäljning!

  Andra bloggar om: , , ,

 • Ibland kan den enda utvägen för en konsument att få rätt vara att stämma företaget man tvistar med inför domstol. Det kan till exempel gälla då konsumenten fått rätt i Allmänna reklamationsnämnden, ARN, men då företaget vägrar följa nämndens rekommendation. ARNs utslag är inte tvingande.

  Eftersom sådana mål oftast rör sig om belopp mindre än 22 000 kronor handläggs de som förenklade tvistemål, så kallade FT-mål.

  För närvarande kostar det 450 kronor att ansöka om stämning i ett sådant mål. Domstolsverket föreslår nu att avgiften ska höjas till 1900 kronor, berättar DN. Diskussionen om den föreslagna höjningen verkar ha sitt ursprung i ett inlägg på GP:s debattsida GP tar också upp saken på ledarplats. Även TT har en notis om saken och Ekot har ett inslag och en egen artikel.

  Juristerna bakom debattinlägget är starkt kritiska till höjningen. De saknar konsumentperspektivet i Domstolsverket förslag, som motiveras med att höjningen ska verka ”avhållande på obefogade tvister”.

  – Redan 450 kronor har en viss avhållande effekt. 1900 kronor kommer att innebära att folk hellre struntar i att väcka talan och det gör att näringsidkare kan bete sig lite som de vill, säger juristen Peter Hellman till DN.

  Genomförs förslaget är det ett definitivt hot mot konsumenters rättssäkerhet. Skrota det!

  Andra bloggar om: , , , , , , ,

 • Nya gemensamma EU-regler ska ge konsumenter bättre skydd vid e-handel. Bland annat ska alla länder inrätta en klagoinstans liknande Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och klagomål ska också kunna anmälas via en gemensam webbplats.

  – Vi handlar mer via nätet och vi handlar mer via andra länder. Det här ger också ett bättre konsumentskydd på nätet, enklare och smidigare, säger konsumentminister Birgitta Ohlsson (FP) till Ekot, som berättar om de nya reglerna..

  Jag betraktar det här som ett framsteg, åtminstone när det gäller e-handel inom EU. Vid handel med övriga länder kvarstår problemen, det kan vara oerhört svårt att klaga och få rättelse. Vad man kan göra åt det återstår att se.

  Andra bloggar om: , , , ,