Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Skulder
 • Många har skulder för studielån och en del av dessa har svårt att betala tillbaka. Men det finns en utväg – prata med CSN. I många fall hår det att få anstånd med återbetalningen eller att delbetala. Men det förutsätter en dialog med CSN.

  CSN bedriver ett projekt där man söker kontakt med unga som inte betalar, just för att kunna diskutera alternativ. Men det är ibland svårt att kunna nå de unga per telefon. Det skriver CSN i ett pressmeddelande som också uppmärksammas av Ekot och av TT.

  Under sista kvartalet 2014 kontaktade CSN 261 kunder i den aktuella gruppen. Av dem svarade 121. Många väljer att inte svara i telefon, eller trycker bort CSN:s samtal av olika anledningar, enligt pressmeddelandet.

  ”Av dem som vi fick kontakt med var det bara åtta procent som överfördes till Kronofogden. Av dem som vi inte fick tag i var det hela 53 procent som överfördes till Kronofogden”, säger Lena Munther, kontorschef på CSN, i pressmeddelandet.

  Men möjligheten till uppskov gäller inte bara unga. Har du av någon anledning svårt att betala, ta kontakt med CSN.

  Det gäller för övrigt alla typer av skulder. Har du svårt att betala, eller anser att kravet är orätt, kontakta den som kräver betalning.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Efter en tid med minskning, ökar nu antalet obetalda sms-lån hos Kronofogden – kraftigt. Under 2012 var ökningen hela 62 procent, jämfört med 2011. Under 2012 kom nästan 54.000 ärenden in till Kronofogden. Allt enligt fogdens statistik, som uppmärksammas av TT i flera tidningar och SR har ett inslag.

  För mig är det fullständigt självklart att en effektiv ränta på flera tusen procent är ocker. Men den svenska lagstiftningen om ocker är uråldrig, luddig och svår att tillämpa. Det går tydligen inte att komma åt snabblånen den vägen.

  Regeringen borde ta krafttag för att komma åt fenomenet. Att 54.000 ärenden hamnar hos fogden under ett år är ett samhällsproblem.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Jag har skrivit om det förut; hur barn kan få en ovälkommen present på 18-årsdagen. Det handlar om barn som skuldsätts för att deras föräldrar inte har betalat avgifter för exempelvis vård eller skolfoto. Avgifterna anses gälla barnen som på 18-årsdagen får de överta skulden och får ett inkassokrav.

  Sedan januari 2009 får barn, enligt lag, inte skuldsättas. Men skulder innan dess finns kvar. Det finns landsting som envisas med att driva in gamla vårdskulder och inkassoföretag som köpt skulder från privata företag. Med (ofta hög) ränta och avgifter kan en förhållandevis liten skuld till slut mycket hög.

  Konsumentombudsmannen har reagerat mot oskicket och valde att driva ett fall vidare, som vägledning. KO företräder där en kvinna som numera är 21 år. Inkassobolaget Alektum har krävt att flickan ska betala den gamla skulden för skolfoto som togs 2001, plus ränta och avgifter.

  KO hänvisar till att en äldre lag, från 1995, förhindrar föräldrar att skuldsätta sina barn och anser därför att flickan inte är betalningsskyldig.

  I ett utslag ger Svea Hovrätt får flickan, och KO, rätt. Det skriver KO i ett pressmeddelande som även uppmärksammas i en artikel från TT. Hovrätten, liksom tingsrätten tidigare, anser inte heller att Alektum bevisat att skolfotona varit till flickans nytta och därför behöver hon heller inte betala något för dem.

  – Domen är principiellt mycket viktig. Det är inte rätt att ungdomar på sin 18-årsdag får krav från inkassobolag för gamla skulder som deras föräldrar inte har betalat. Jag förutsätter nu att Alektum och andra borgenärer omedelbart upphör med att driva in dessa ogiltiga fordringar eftersom det borde strida mot god inkassosed, säger Gunnar Larsson, Konsumentombudsman, i pressmeddelandet.

  Det verkar alltså som flera landsting, liksom Alektum och andra spekulanter,, får avskriva sina krav. Visserligen avser Alektum att överklaga domen men jag har svårt att se att HD skulle ta upp målet. Barn ska inte stå för föräldrars skulder! Det borde vara själklart för landsting och spekulanter. Allt annat är skamligt.

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • Allt för många svenskar är överskuldsatta. Jag tillsätter därför en utredning som ska kartlägga skuldsättningen och föreslå åtgärder. Situationen för barn i överskuldsatta familjer måste särskilt uppmärksammas, skriver konsumentminister Birgitta Ohlsson (FP) i ett inlägg på SvD:s debattsida. Inlägget uppmärksammas också av TT i längre eller kortare form.

  Jag tillsätter därför en utredning för att ta fram en åtgärdsinriktad strategi för att motverka överskuldsättning som ska presenteras hösten 2013, skriver hon vidare.

  Speciellt vill hon också uppmärksamma skulder för unga, 18-25 år, där antalet har ökat med 55 procent mellan 2006 – 2010.

  Det är bra att det sker något. Konkreta åtgärder ser jag fram emot. Frågan är bara hur hon ska kunna förankra eventuella åtgärder i den borgerliga regeringen. Moderaterna har hittills försökt bromsa en snabbare skuldsanering.

  Andra bloggar om: , ,

 • Att i ett tidigt skede hjälpa människor som är svårt skuldsatta skulle spara flera miljarder kronor per år av skattepengar. Det visar en forskningsrapport som har gjorts på uppdrag av Konsumentverket, berättar Ekot.

  Den skuldsatte riskerar att bli sjuk, hamna i missbruk, få problem i äktenskapet eller bli av med jobbet. Att förhindra det här skulle leda till minskade utgifter för Försäkringskassan, sjukvården och kommunerna. Varje skuldsatt som kan ”räddas” kan spara in åtta miljoner kronor, enligt nationalekonomen Ingvar Nilsson som har gjort undersökningen.

  Men det här kostar och just kostnaden för skuldrådgivning avhåller en del kommuner från att satsa mer men det borde det inte göra, tycker Ingvar Nilsson.

  – Jag tror det beror på att man inte riktigt har sett att detta är en social investering i första hand och inte en kortsiktig kostnad, säger han till Ekot.

  Konsumentverkets generaldirektör Gunnar Larsson tycker dock att staten borde stå för en större del av kostnaderna för skuldrådgivning, som i dag ligger på kommunerna.

  – Det kanske inte är riktigt rimligt att kommunerna står för resurserna men den som i första hand tjänar på det här i första hand är staten. Därför bör man göra en översyn, säger han till Ekot.

  Andra bloggar om: , ,

 • I augusti 2011 uppgick svenskarnas sammanlagda skuld hos Kronofogden till 62 miljarder kronor, vilket är en minskning med 2,8 procent på ett år. Även antalet med skuld har minskat något och uppgår nu till cirka 365 500 personer, skriver kreditupplysningsföretaget Soliditet i ett pressmeddelande (pdf). Det uppmärksammas även av TT i en rad tidningar.

  Minskningen i antalet skuldsatta är störst bland 16-22-åringar – fyra procent bland män och sju procent bland kvinnor.

  – Förhoppningsvis är det en kombination av tydligare krav kring konsumentkreditlagen, att du ska ta kreditupplysningar, men också att ungdomar har fått jobb, säger Patrik Attemark, vd för kredit- och affärsinformationsföretaget Soliditet, till TT.

  Jag undrar det. Ändringarna i Konsumentkreditlagen började gälla först vid årsskiftet och vi har fortfarande massarbetslöshet. Däremot kan uppmärksamheten kring ungas skulder i form av sms-lån och mobilskulder ha medfört en attitydförändring. Kronofogden och Konsumentverket har dessutom bedrivit en flerårig kampanj i skolorna med fokus på krediter och skulder.

  Andra bloggar om: ,

 • Lån, Skulder 17.08.2011 1 Kommentar

  Glädjande nog fortsätter antalet sms-lån som hamnar hos Kronofogden att minska. Under första halvåret i år har antalet ansökningar om betalningsförelägganden på grund av sms-lån minskat med 10 procent, jämfört med förra året. Det visar ny statistik från Kronofogden, berättar Ekot. TT har en kort artikel om de nya siffrorna.

  Den nya konsumentkreditlagen, som började gälla vid årsskiftet, med krav på kreditprövning aoch bättre redovisning av lånekostnaden kan ha haft viss effekt. Men minskningen började redan tidigare, första halvåret 2010 var minskningen 32 procent. Folk började få upp ögonen för ockret.

  Vi kan bara hoppas att sms-lånebranschen håller på att dö. Ett tecken på det kan vara att bolagen söker nya vägar för ocker.

  Andra bloggar om: , ,

 • Regeringens misslyckade sjukförsäkringsreform lämnar spår i form av mänskliga tragedier. Bidragstagarna blir fler, var femte socialbidrag går till sjuka. Antalet barn som lever under fattiga förhållanden ökar och fler hamnar hos fogden, trots bättre tider.

  Vid förra årsskiftet utförsäkrades drygt 14 000 enligt de nya sjukförsäkringsreglerna. Sedan dess har det tillkommit ett par tusen varje månad i takt med att nya personer har uppnått maxtiden i sjukförsäkringen, ber’ättar Ekot. Inslaget refereras av TT i flera tidningar.

  Antalet samtal från utförsäkrade till föreningen för skuldsatta, Insolvens, har ökat, enligt Ekot.

  – Vi har haft lika många samtal under första kvartalet som vi hade under hela förra året. Och då är det nya grupper som har tillkommit, sådana som är utförsäkrade, sådana som inte får ut sin ersättning från a-kassan eller Försäkringskassan, som ringer och är oroliga, det är en ny grupp, säger Lena Nordqvist, ordförande i Insolvens, till Ekot.

  Regeringen borde vid det här laget ha insett att ”reformen” är misslyckad. Den bygger på resonemang som saknar förankring i verkligheten och mänskliga tragedier är den största effekten. Ett o(M)änskligt facit.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Från och med den första juli kan fler få skuldsanering. De nuvarande reglerna att en företagare inte kan få skuldsanering om näringsverksamheten är mer än ringa slopas. Det ska inte heller vara ett krav att skulderna är gamla. Det berättar Ekot och Riksdag & Departement.

  Men riksdagen har också röstat ja till motionsförslag från de rödgröna som innebär att fler privatpersoner kan få skuldsanering. De som inte kan betala av sina skulder inom fem år ska kunna få hjälp. Detta har tillkommit som ett krav fr¨n oppositionen sedan en HD-dom slagit fast att tidsgränsen ska vara 15 år.

  Redan nu går det att ansöka om skuldsanering enligt de nya reglerna eftersom utredningstiden kan vara flera månader.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Tom ficka I lagstiftningen om skuldsanering finns en bestämmelse om att den skuldsatte inte ska kunna klara sina skulder inom ”överskådlig tid”. Tidigare har begreppet tolkats som mellan fem och tio år, men i höstas kom ett HD-utslag som slog fast att det handlade om 15 år. Det innebar att färre kunde komma i fråga för skuldsanering.

  Men nu har Riksdagen slagit fast att tiden ska sänkas till 5 år. Regeringen ska nu ”omgående” återkomma med ett lagförslag, skriver TT i en notis som finns i många tidningar och även Ekot har ett inslag.

  Regeringen hade föreslagit en utvidgning för företagare, men oppositionen vill att det även gäller privatpersoner. Eftersom oppositionen var enig valde regeringen att lägga ner sin reservation.

  I mina ögon är detta en vinst för alla, inte minst de skuldsatta. Skulderna beror ytterst sällan på lyxkonsumtion.

  Andra bloggar om: