Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Media
 • Tv-avgiften är en dinosaurie som överlevt sig själv. Den har sitt ursprung i att det i radions barndom krävdes tillstånd för att inneha en radiomottagare – en radiolicens – som kunde fås mot en stämpelavgift. Med tiden har avgiften använts för att finansiera public service. Men avgiften har alltid varit bunden till en teknisk utrustning för att kunna lyssna eller titta på radio och tv.

  Men den tekniska utvecklingen har sprungit ifrån regelverket och den ursprungliga tanken om mottagare. Det har gjort att det uppstått konstigheter när det gäller vem som ska betala tv-avgift. Ett tag ville det statliga bolag som hanterar avgiften, Radiotjänst, att alla som hade dator, surfplatta eller mobil som kunde anslutas till internet också skulle betala tv-avgift. Men det blev det stopp för.

  Jag har flera gånger skrivit om tv-avgiften och tycker att den borde finansieras över skattsedeln. Risken att politikerna får inflytande över innehållet i public service borde kunna hanteras genom att den separeras från den vanliga stadsbudgeten, på samma sätt som begravningsavgiften.

  Nu kommer uppgifter om att en lösning är nära. Radioprogrammet Medierna uppger att flera källor uppgett för dem att riksdagens public service- kommitté kommer att föreslå en lösning enligt den jag skisserar ovan.

  Uppgifterna refereras även av TT i flera tidningar.

  Andra bloggar om: , ,

 • Efter utslaget i Högsta Förvaltningsdomstolen, där Radiotjänst fick underkänt för sin tolkning om att även Internet-anslutna datorer var avgiftspliktiga, ska nu felaktigt uttagna avgifter betalas tillbaka. Det gäller alltså om du inte har någon tv-mottagare utan bara Internetansluten dator eller datorplatta.

  Men Radiotjänst verkar ha dålig ordning i registren, de vet inte vilka som bara har dator. En del personer som är i denna situation, och företaget har skickat ut brev till cirka 80 000 personer som de tror är berörda. Det berättar Ekot samt TT i en rad tidningar.

  Jag tycker att det är viktigt att alla felaktigt uttagna avgifter betalas tillbaka och att Radiotjänst därigenom får extra smisk för sitt ohemula agerande. Återbetalningen kostar.

  Har du felaktigt fått betala, kontakta Radiotjänst. Mer information finns på deras webbplats.

  Andra bloggar om: , , , , , , ,

 • För mig var det självklart; Datorer och datorplattor är inga tv-mottagare. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slår fast samma sak i en avgörande dom. ”En dator med internetuppkoppling inte kan anses vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program och att en webbsändning inte heller kan anses utgöra en utsändning eller vidaresändning i avgiftslagens mening”, skriver HFD i domen. Utslaget refereras bland andra av Ekot, DN, GP, Computer Sweden samt av TT.

  Det var för flera år sedan, när Svt började lägga ut sina sändningar på nätet, som Radiotjänst hävdade att den som hade en internetansluten dator eller surfplatta skulle betala tv-avgift. Många överklagade, men Radiotjänst fick rätt i flera instanser och krävde avgift till och med av blinda. Jag har skrivit en hel del om tv-avgiften.

  Nu får alltså Radiotjänst sluta kräva tv-avgift från datorägare. Men Radiotjänst tänker inte betala tillbaka felaktiga avgifter, skriver TT i en artikel. Frågan kommer att tas upp på ett styrelsemöte. Inställningen kan jag inte förstå, en återbetalning är självklar.

  Men utslaget kommer att leda till en ny diskussion om tv-avgiftens utformning. Jag har tidigare hävdat, och vidhåller, att avgiften borde tas ut via skattsedeln, men med fortsatt oberoende för public service. Det nuvarande systemet är föråldrat.

  Uppdatering: Radiotjänst backar och tänker betala tillbaka felaktigt uttagen tv-avgift. Efter att vi analyserat domen kommer vi att betala tillbaka avgifter för datorer etcetera. Vi arbetar nu för högtryck med att upprätta en effektiv process för att hantera återbetalningarna”, skriver Radiotjänst i ett pressmeddelande. Beslutet refereras av Ekot och av TT i flera tidningar.

  Andra bloggar om: , , , , , , ,

 • SvD öppnar dörren för en helt ny debatt, skriver tidningen på sitt webblöp. Men för den som väntar sig en öppen dörr kommer att finna en låst sådan, bara prenumeranter och andra betalande är välkomna in.

  Jag har en tid förvånats över SvD:s ogenomtänkta politik när det gäller att låsa artiklar och har kallat det att de skjuter sig i foten.

  Tidningen har länge – med viss framgång – försökt etablera sig som ett betydande debattforum, i strid med DN. Men hur klokt är det då att låsa in debattinläggen bakom stängsel? Hur många vill publicera sig där?

  Likaså kan jag inte begripa hur SvD kan låsa artiklar, exempelvis från TT, som publiceras i många andra medier. Följden måste bli att många söker sina nyheter på annat håll. Om man möts av en låst dörr är man inte välkommen!

  Andra bloggar om: ,

 • Sedan några veckor låser SvD alla artiklar för icke-prenumeranter. Till skillnad mot andra tidningar som låser vissa artiklar, som DN och GP, låser tidningen allt.

  Även artiklar som är läsbara i de flesta andra tidningar, som vitt spridda TT-artiklar, är låsta. Dessutom låser de inlägg som publiceras på SvD:s debattforum. Brännpunkt.

  Tidningen bedriver sedan lång tid en konkurrens med DN som mest inflytelserika debattsida. Att tidningen dagligen har publicerat flera inlägg, även från andra än de mest inflytelserika, har inneburit en fördel.

  Men nu förstör de för sig själva med sin onyanserade låsning av artiklar. Vem vill läsa en tidning där allt är låst, och vem vill göra debattinlägg som färre läser? Antalet läsare av artiklar, och betald reklam, lär bli färre.

  En ogenomtänkt låsning av artiklar innebär bara ett skott i den egna foten!

  Andra bloggar om: ,

 • Efter att Radiotjänst började kräva tv-avgift för internetanslutna datorer och datorplattor har antalet överklaganden till Förvaltningsrätten i Luleå fyrdubblats, berättar DN.

  Själv tycker jag att Radiotjänsts tolkning är absurd. Många väljer bort tv till förmån för internet. Andra har datorn som ett hjälpmedel eftersom de är synskadade. Men lik förbaskat ska alla som har en internetansluten dator betala, oavsett om de tittar på tv eller inte. Avgiften borde bara betalas av dem som tittar på tv.

  Ett alternativ som jag förespråkar är att public service finansieras via skattsedeln. Det är i mina ögon naturligt och konstiga tolkningar skulle undvikas. Dessutom kunde man lägga ner Radiotjänst, som kostar mycket pengar.

  Senaste nytt: I skrivandets stund hör jag att en högre instans, Kammarrätten just har avvisat ett överklagande av en dom i Förvaltningsrätten rapporterar radions Kulturnytt. Den överklagande, en lundabo, hävdade att hans dator inte var avsedd för att ta emot tv-sändningar eftersom han saknade den programvara som krävs.

  Fel, svarar kammarrätten i Sundsvall i dag. Datorer, surfplattor och smarta mobiler är konstruerade för att ta emot tv-program via nätet. Därför är de också att betrakta som tv-mottagare i lagens mening.

  Vojne, vojne, heliga okunnighet, tänker jag. En dator är i sig själv, oavsett internetanslutning, inte avsedd att ta emot tv-program. För att kunna göra det fordras programvara, rätt programvara, i detta fall Flash av rätt version. Jag är övertygad om att målet kommer att överklagas till högre instans.

  Fastställandet uppmärksammas även av TT.

  Uppdatering: Kammarrättens beslut visar att lagstiftningen på området är fullständigt orimlig, skriver Andreas Carlson (KD) i ett inlägg på SvD:s debattsida.

  Uppdatering: Professor Gunnar Karlsson, KTH, ger sig in i debatten om tv-avgiften igen i ett inlägg på SvD:s debattsida. Han försöker visa att rent tekniskt, internetansluten eller ej, är en dator ingen tv-mottagare.

  Andra bloggar om: , , , , , , ,

 • BlindsymbolJag har bloggat om det tidigare. Efter det att Radiotjänst införde regeln att alla med Internet-ansluten dator, datorplatta och i bortre änden smarta mobiler ska betala tv-avgift har tillämpningen blivit absurd. Radiotjänsts tolkning fastställdes visserligen av förvaltningsrätten i Luleå, som verkar ha funderat igenom frågan dåligt.

  Bland annat påpekade jag att även blinda skulle få betala tv-avgift, med Radiotjänsts tolkning.

  Men nu har det hänt. En närmast blind man i Oskarshamn krävs på tv-avgift, skriver TT i en allmänt publicerad notis som hänvisar till en artikel i Östran. Mannen berättar att han inte använder datorn för att titta på tv.

  Det är dags att ändra reglerna, så att de inte får absurda konsekvenser. Tv-avgiften ska inte vara en avgift för datorer eller Internet, den måste vara kopplad till tv-konsumtion.

  Jag förordar fortfarande att avgiften för public service ska betalas över skattsedeln, då slipper vi konstiga tolkningar och kan lägga ner Radiotjänst. Avgiften är en relik från den tid då bara ett fåtal hade radio- eller tv-mottagare. Då kanske den var motiverad.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Efter den i mitt tycke orimliga domen från förvaltningsrätten i Luleå, som gjorde internetanslutna datorer och datorplattor jämställda med en vanlig tv, har diskussionen gått vidare.

  Gunnar Karlsson, professor i teletrafiksystem vid KTH, som tidigare deltagit i debatten, varnar i en intervju i SvD för att Radiotjänsts tolkning av lagen får orimliga konsekvenser – också för dem själva. Intervjun uppmärksammas också av DN.

  – I lagen finns också en rapporteringsskyldighet av tv-mottagare. Den som köper en tv måste anmäla innehav, och den som säljer måste rapportera det. Nu plötsligt tvingar lagen Radiotjänst att föra register över i princip all typ av kommunikationsutrustning, och det blir helt orimligt för dem. Jag tror inte att de har tänkt igenom de konsekvenserna ordentligt, säger professorn till SvD.

  Han tycker dessutom att förvaltningsrättens dom har stora brister eftersom den inte definierar vad en dator är för något.

  Även politiker har reagerat. ”Det är uppenbart att Radiotjänst har stora problem med att upprätthålla respekten för sitt uppdrag hos svenska folket”, skriver riksdagsledamoten Lars Beckamn (M) på SvD:s debattsida. Han tycker att indrivningen av licenspengar för datorer och datorplattor bör ses över. ”Lagstiftningen är tydlig om när avgiftsplikt för tv föreligger”, svarar Carl-Gustav Johansson, vd för Radiotjänst i Kiruna.

  Det må vara hur det vill med lagstiftningen, men i varje fall tolkningen ger orimliga konsekvenser. Exempelvis ska blinda, som har stor nytta av både dator, datorplatta och smarta mobiltelefoner, betala tv-avgift. De lär knappast titta på tv.

  Dessutom innehåller vår omgivning massor av datorer, som ofta kan vara internetanslutna. Det gäller till exempel övervakningsutrustning, hushållsmaskiner och bilar. Ska vi betala tv-avgift för dem?

  Det är nog dags att se över både lagstiftning och tolkning. Det blev nog inte som lagstiftaren tänkt sig och regeringen borde agera.

  Andra bloggar om: , , , , , , , ,

 • Nu anser Radiotjänst att alla apparater som skulle kunna ta emot tv-sändningar också ska betala tv-avgift. Det gäller tv-mottagare, datorer, datorplattor och till och med smarta mobiler. Argumentet är att lagstiftningen är teknikneutral.

  Nyligen meddelade regeringen att den nuvarande modellen med tv-avgift ska finnas kvar, åtminstone under de närmaste sex åren, rapporterar Ekot och en vida spridd TT-artikel. De regeringspartier som tidigare var för en skattefinansiering fick nöja sig med att en utredning om avgiften ska tillsättas.

  Men många datorägare har överklagat att de måste betala tv-avgift, framför allt med argumentet att de inte tittade på tv. I domar, som omfattade flera överklaganden, slog förvaltningsrätten i Luleå fast att datorinnehav också innebär avgiftsplikt, enligt Ekot och en TT-artikel i många tidningar.

  – Då är det vår tolkning att det nu är så att många tv-bolag sänder över internet, och många väljer att inte köpa en tv utan kanske en dator, och då är ett av dess användningsområden numera att ta emot tv-program och då är den avgiftspliktig, säger lagman Victoria Bäckström till TT.

  Utslaget har gett upphov till en intensiv debatt. ”I och med domarna har licensen slutligen spelat ut sin roll” skriver Axel Björklund i DN. Liknande tongångar kommer från Timbros Lars Anders Johansson på SvD:s debattsida. ” Att tvinga konsumenterna att betala en avgift trots att de kanske inte ens tar del av programutbudet är inte längre hållbart”, skriver han bland annat.

  ”Radiotjänst och SVT bör inför ett lösenordssystem för SVT Play för dem som har betalat tv-avgiften i stället för att tvinga alla som använder Internet i hemmet att betala en avgift”, skriver doktoranden Erik Widman vid KTH, likaså på SvD:s debattforum. En annan KTH-anställd, professor Gunnar Karlsson tycker att Radiotjänsts tolkning leder till godtycke och liknar avgiften vid en bluffaktura.

  Även Småföretagarnas Riksförbund retar upp sig på betalningen. ”Horribelt att alla, från snickare till frisörer, ska betala”, säger Leif Svensson, ordförande i förbundet, till DN. (Men företag kan slippa avgiften, se Radiotjänsts webbplats). Enn annan debattör kallar det för en Internet-avgift.

  I Ring P1 hörde jag en debattör jämföra avgiften för dator med att parkera sin bil å någon annans tomt och sedan ta betalt. Jag kan inte annat än hålla med. Det är orimligt att man ska betala tv-avgift för datorer med internetanslutning, datorplattor och ännu mindre för smarta mobiler.

  Jag tror att regeringen gjorde en allvarlig missbedömning när de beslutade att avgiftsmodellen ska vara kvar. Det var Moderaterna, med Anders Borg i spetsen, som drev igenom det. De kanske borde lyssnat på de övriga regeringspartier. Tillräckligt många är förbannade för att det ska kunna påverka valresultatet.

  Andra bloggar om: , , , , , , , ,

 • Jag brukar göra ett fåtal förutsägelser. En av dem är om kvällsstidningslöpsedeln efter melodifestivalen – Fel låt vann. Förutsägelsen brukar vara bombsäker.

  Till min stora förvåning verkar morgontidningarna numera ägna stort utrymme åt melodifestivalen, som om det var en verklig händelse. DN ägnar en hel rad artiklar åtfestivalen”, SvD färre. Även GP verkar betrakta festivalen som en verklig händelse medan HD har en mer återhållen rapportering.

  Det kanske inte är så konstigt att morgonpressen är i kris när verkliga händelser får stå tillbaka för pseudo-dito och rent skräp.

  Andra bloggar om: , ,