Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » GMO, avel & växtförädling
 • Jag har tidigare redovisat varför jag är skeptisk till GMO inom växtförädlingen. Därför är det inte mer än rätt att jag också redovisar motsatta åsikter.

  Tidningen Miljöaktuellt hittar jag en artikel på temat för och emot GMO som i sin tur citerar tidningen New Scientist, vars artikel jag inte hittat på nätet.

  Den sistnämnda tidningen konstaterar att finns få vetenskapliga bevis för att GMO skulle vara farligt för vare sig människor eller miljö. Istället, påpekar tidningen, talar många studier för att GMO skulle ha flera fördelar för miljön, skriver Miljöaktuellt.

  Bland annat har man tittat på en rapport från US National Research Councils som konstaterar att GMO generellt hade färre negativa effekter för miljön än icke genmodifierade grödor.

  Vissa miljörörelser, till exempel International Union for Conservation of Nature – säge idag r att det inte finns några bevis för att GMO har någon direkt negativ effekt på miljön och den biologiska mångfalden.

  Inte heller får påståendet att GMO-grödor kan medföra ökad resistens mot bekämpningsmedel något stöd. Men forskningsläget är oklart, påpekar New Scientist.

  GMO har minskat användningen av kemiska bekämpningsmedel globalt med 9,1 procent medan användningen av växtskyddsmedel inom konventionell odling har ökat i USA, berättar Miljöaktuellt.

  OK, det finns säkert aspekter på GMO som kan vara positiva för miljön. Inte heller finns det något som tyder på att GMO-produkter skulle vara farliga att äta. Men min huvudsakliga invändning kvarstår. Vi vet inte vad som händer om vi släpper ut GMO-grödor i naturen. Hur påverkas andra växter? Dessutom är jag väldigt skeptisk till patent på genmodifierade växter och djur.

  Andra bloggar om: , ,

 • Upplever du också att de tomater du köper i butiken är smaklösa? Det beror på att förädlingen inriktat sig på utseende, inte på smak. Under förädlingsprocessen har en gen som ger tomaterna mer sötma och smak tappats bort, redogör Vetenskapsradion som berättar om ett internationellt forskningsprojekt.

  Lösningen är antagligen att backa utvecklingen. Det borde finnas gamla sorter där smaken är hög. Vi kanske får vänja oss vid tomater som inte ser lika perfekta ut, men med hög smak. Tomater av denna typ har jag ofta köpt i Medelhavsländerna, Där går tydligen smak framför utseende.

  Andra bloggar om: , ,

 • Inom EU ska alla produkter som innehåller genmodifierade ingredienser märkas. Dessutom ska ingrediensen vara godkänd. Hittills har pollen i honung inte betraktats som en ingrediens i lagens mening.

  Men en domstolsprocess i Tyskland kan ändra på det. Honungen som processen gäller innehåller pollen från genmodifierad majs och den tyska domstolen har bett EU-domstolen om hjälp med tolkningen. Godkännandet av majssorten i fråga, MON 810, som foder och livsmedel omfattar inte pollen.

  EU-domstolen har nu skrivit ett utlåtande som säger att pollen är en ingrediens i honung och omfattas av krav på godkännande, berättar Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

  Vad detta innbär i praktiken framgår inte av pressmeddelandet som antyder att ett arbete med tillämpningsbestämmelser måste sättas i gång. Jag kan tänka mig att det blir besvärligt, måste till exempel all honung analyseras med avseende på polleninnehåll?.

  Däremot skriver verket att frågan är mindre aktuell i Sverige. Gmo-majs odlas inte här. Av de gmo-växter som försöksodlas i Sverige är det bara potatis som blommar och den är inte någon attraktiv pollen- eller nektarkälla för bin.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Européerna är mycket skeptiska till GMO, och flera länder har nationella GMO-förbud. Frågan har stötts och blötts inom EU, och det har lobbats intensivt. Nu har EU godkänt att de nationella förbuden får finnas kvar, läser jag i ATL. Det var något oväntat för mig, jag hade trott att EU skulle hänga upp sig på att de utgjorde handelshinder.

  Tyvärr har nog många EU-medborgare uppfattningen att GMO skulle vara farliga att äta, något som helt saknar stöd i seriös forskning. Allt tyder på att GMO inte är någon hälsofara.

  Men jag är mycket skeptisk till GMO, av helt andra skäl som jag redovisat tidigare. Därför kan jag inte tycka annat än att beslutet är bra.

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • Det är vilseledande att märka kött som ”GMO-fritt” eftersom det inte finns genmodifierat kött i Sverige. Genom märkningen ger man intrycket att det är något speciellt med köttet, skriver Livsmedelsveket i ett pressmeddelande.

  Jag har tidigare bloggat om City-gross kampanj ”Ingen GMO” och debatten kring den. Jag tyckte då att City-gross kampanj var vilseledande eftersom det inte finns genmodifierat kött i Sverige. Livsmedelsverket är av samma uppfattning.

  Tanken bakom Livsmedelsverket ståndpunkt är att stödja konsumenten. Det finns inte genmodifierat kött, mjölk, ägg eller fisk i svensk handel. Då är det vilseledande att märka visst kött som GMO-fritt, eftersom konsumenterna då luras att tro att kött som inte märkts skulle vara genmodifierat, säger Inger Andersson, generaldirektör på Livsmdelsverket.

  City-gross lär få tänka om. Annars riskerar de att hamna inför Marknadsdomstolen för vilseledande marknadsföring.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Forskarnas inlägg om City Gross reklamkampanj på SvD brännpunkt har fått ett antal livsmedelsdebattörer att reagera. ” Forskare sprider villfarelser” är rubriken på deras inlägg, som bland andra undertecknats av Camilla Sparring, Matupproret, och Bengt Ingerstam, ordförande i föreningen Konsumenter i Samverkan.

  Vad de egentligen verkat reagerat på är forskarnas oreserverade entusiasm för GMO. Den reaktionen kan jag både förstå och stödja, det finns anledningar att vara skeptisk till GMO.

  Men sedan hamnar de snett i sin replik. ” City Gross har valt att ställa sig på konsumentens sida, det tackar vi, vanliga medborgare, för”, skriver de.

  Visst har City Gross fattat galoppen, att de flesta av oss är skeptiska till GMO. Men de utnyttjar vår skepticism och mångas rädsla på ett ohederligt sätt, som jag skrev tidigare. Att låta företaget få bli hjältar i en debatt, som egentligen handlar om något annat, visar bara att debattörerna inte sorterat sina kort. Man kan, med rätta, vara skeptisk till GMO men City Gross ska kritiseras för en djupt ohederlig kampanj.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Jodå, jag har reagerat på City Gross reklamkampanj ”Ingen GMO”, och höjde på ögonbrynen när jag såg deras reklamfilm. Ingen GMO i våra köttdiskar, säger de bland annat.

  Någon GMO (genmodifierade organismer) har aldrig någonsin funnits i våra köttdiskar. Vad de verkar mena är att de djur, som återfinns i slaktad form i köttdisken, inte har fått föda som innehåller GMO.

  Men GMO smittar inte, om djuren har matats med GMO-föda levererar inte GMO-kött. För att så skulle vara fallet måste djuren själva genmodifieras, och det går inte att åstadkomma via födan.

  Dessutom finns det inga belägg för att GMO skulle vara farligt att äta, varken för människor eller för djur. Det finns ett fåtal indikationer på motsatsen, men dessa forskningsrapporter har inte kunnat styrkas. Däremot finns det andra anledningar till att jag är skeptisk till GMO

  City Gross reklamkampanj är djupt ohederlig och spelar bara på människors rädsla.

  Ett antal debattörer har också reagerat, i en debattartikel som publiceras i SvD. City Gross kampanj mot GMO är oansvarig och vilseledande. Genom den tar City Gross ställning mot ett helt vetenskapsområde och mot en miljövänlig utveckling, skriver de bland annat.

  Undertecknarna verkar vara oreserverade vänner av GMO. Det gör att jag inte tycker om en del av deras argument. Till exempel är jag inte alls övertygad om att odlingen av GMO skulle vara miljövänlig, tvärt om. Däremot kan jag hålla med om att City Gross sprider villfarelser, och det är ohederligt. Å andra sidan är det inte första gången City Gross är ute och far, de märker ju en del produkter med ”Äkta vara”.

  Andra bloggar om: , , ,

 • lax I USA förbereds ett godkännande av genmodifierad lax för mänsklig konsumtion, berättar Vetenskapsradion som läst NY Times.

  Det handlar om en genmodiferad atlantlax som växer dubbelt så fort som en vanlig lax och nu överväger Food and drug Administration att godkänna snabbväxaren, rapporterar tidningen.

  Amerikanska myndigheter överväger alltså att godkänna den nya fisken, men i Europeiska unionen finns idag inga ansökningar om att få producera gmo-djur. Det säger Sofia Kurowska som arbetar med gmo-frågor på Livsmedelsverket.

  – Nej, det finns inga ansökningar och vi har ännu inte något riskvärderingsdokument för hur vi ska riskvärdera gmo-djur för konsumtion, säger hon till Vetenskapsradion.

  Jag tror inte att det är farligt att äta gmo-produkter, vare sig för människor eller djur. Min skepsis grundar sig på helt andra skäl, jag tror inte det är bra att släppa lös gmo i naturen. Människans försök att leka gud brukar ta sig en ände med förskräckelse. Se bara på resultatet av inplantering av nilabborre i Victoriasjön eller inplanteringen av kaniner och grodor i Australien.

  Andra bloggar om: ,

 • I fyra av totalt 39 prov av soja, majs, ris och linfrö fanns spår av genmodifierade växter som inte är godkända inom EU, visar en undersökning från Livsmedelsverket.

  I undersökningen framkom också att tjugo företag av 76 kontrollerade använde sig av den otillåtna märkningen ”fri från GMO”.

  – Genetisk modifiering blir allt vanligare utanför EU och det är viktigt att kontroll av GMO ingår i kommunernas årliga planering, säger Zofia Kurowska, statsinspektör på Livsmedelsverket.

  Andra bloggar om: ,

 • Med hänvisning till miljön sällade sig i dag Tyskland till den grupp EU-länder som förbjuder den här grödan, som fortfarande är godkänd av EU och av exempelvis Sverige, rapporterar Ekot.

  Just när det är dags för årets sådd på tyska majsfält, så kommer jordbruksministern Ilse Aigner med förbudet mot genmajsen. Det är inte ett politiskt beslut, sa hon på en presskonferens här i Berlin, utan sakligt grundat. Hon hänvisade till rapporter om påverkan på exempelvis fjärilar och skalbaggar i samband med odling av genförändrad majs.

  Flera EU-länder har satt sig på tvären och har vägrat godta EU:s tillåtande hållning. Österrike, Grekland och Ungern till exempel har behållit sina nationella förbud, och även Frankrike och nu senast Luxemburg har bestämt sig för att trotsa EU. Polen har försökt dra EU inför rätta för att slippa genmajsen. Men Sverige tillåter den.

  Majsen är den enda GMO-gröda som odlas kommersiellt i Europa, den används som djurfoder, berättar Ekot.

  Jag har tidigare redovisat min skeptiska inställning till GMO-grödor. Jag tror inte att den är farlig att äta, vare sig för människor eller djur, utan min invändning är en annan. Jag vill inte att dessa konstgjorda arvsanlag ska sprida sig i naturen, eller att grödorna ska påverka den biologiska mångfalden.

  Jag tycker att Sverige ska följa det tyska exemplet!

  Andra bloggar om: , ,