Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Elmarknad
 • Det handlar om tillsvidare-avtal, den avtalsform du automatiskt får om du inte väljer annat. Det är den dyraste avtalsformen, den kostar 35-50 öre mer per kilowattimme. En halv miljon hushåll har avtalsformen, ofta av ointresse eller ren okunnighet.

  Men nu har regeringen tappat tålamodet med elbolagen och de dyra tillsvidare-avtalen. Nu tvingas bolagen tydligt redovisa på fakturorna vad det handlar om, annars hotar prisreglering. Det skriver TT i en artikel, som publiceras i flera tidningar. Även Ekot har ett inslag om detta.

  – Att man utnyttjar konsumenternas ointresse, eller ibland okunskap om hur det här förhåller sig, det är inte acceptabelt, säger energiminister Ibrahim Baylan till Ekot.

  Regeringen beslutar nu om ett lagförslag, som innebär att alla elbolag tydligt måste informera sina kunder om hur dyra de anvisade avtalen är. Dessutom måste det tydligt framgå att man kan byta avtal, samt att uppsägningstiden inte får vara längre än två veckor, skriver Ekot.

  Om detta inte bidrar att minska antalet anvisningsavtal ska regeringen få möjlighet att prisreglera dem.

  – Tanken är att sätta tryck på branschen och få den att ta tag i det. Sker det inte får regeringen gå vidare, säger Baylan till TT.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Priset på el har sjunkit kraftigt på sistone, skriver Energimarknadsinspektionen (Ei) i ett pressmeddelande.

  Nedgången förklaras med att det den senaste tiden kommit mycket nederbörd i kombination med pågående vårflod.

  Det borde i första hand påverka priset för dem som har rörliga elavtal. Vi får se om ett fortsatt lågt elpris påverkar priserna för dem som tecknar längre avtal. Har du inte valt elavtal, och har tills-vidare-pris, får du fortsätta att betala mest för elen.

  Andra bloggar om: ,

 • kraftledningDen 1 januari 2014 ökade elnätsföretagens avgifter med 4 procent i snitt (exklusive inflation) jämfört med 2013. Det skriver Energimarknadsinspektionen (Ei) i ett pressmeddelande som också uppmärksammas i en notis från TT.

  Värst är Fortum. De har höjt sina avgifter för lägenhetskunder med 7,1 procent, klart över rikssnittet. Även Fortums villakunder drabbas, för dessa är höjningen är cirka 5,7 procent. Båda höjningarna ligger klart över riksgenomsnittet.

  Vattenfalls prishöjningar är klart under snittet. Eon är det enda av de tre stora nätföretagen som i snitt sänkt sina avgifter för hushållskunder.

  Elnätsavgifterna går inte att välja bort och verkar ha blivit en kassako för elnätsbolagen. Så länge vi använder el får vi vackert betala de avgifter som företagen tar ut.

  Jag tycker fortfarande att infrastruktur, som elnät, Inte borde ägas av privata företag. Infrastruktur borde ägas gemensamt, av alla som måste utnyttja den.

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • Det är faktiskt Datainspektionen (DI) som är tillsynsmyndighet för inkassoverksamheten i Sverige. Det är inte så konstigt som det låter, inkasso räknas som en integritetsfråga.

  Nu har DI granskat elbolagens inkassoverksamhet, och kommer med en hel del kritik. Bolag ägnar sig bland annat åt vad som myndigheten betecknar som utpressning och har ogiltiga villkor i sina avbetalningsplaner. Det skriver DI i ett pressmeddelande, som också har gett upphov till en TT-notis.

  För att ett elbolag ska kunna stänga av elen till en kund krävs att kunden begått ett avtalsbrott som är ”väsentligt” enligt ellagen. Men flera av de granskade elbolagen hotar att stänga av elen utan att först ha bedömt om så är fallet. Bolagen är ofta otydliga kring vad kunden som inte betalat sin räkning faktiskt är skyldig att betala. I vissa fall använder bolagen otillåtna påtryckningsmedel, som att hota med att koppla in sociala myndigheter. Det förekommer även att elbolagen debiterar avgifter utan att de har stöd för det och för in ogiltiga avtalsvillkor i amorteringsplanen, skriver DI.

  DI har skrivit en rapport om granskningen, länk finns i pressmeddelandet.

  Andra bloggar om: , ,

 • I början av februari genomförde Skellefteå Kraft en ändring av villkoren för 34 500 av sina kunder. Informationen om villkorsändringen var dock så pass missvisande att Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger Skellefteå Kraft att omedelbart sluta tillämpa ändringarna. Det skriver EI i ett pressmeddelande som också uppmärksammas av TT.

  I februari ändrade man avtalen för sina kunder med rörligt elpris så att påslaget på priset höjdes. Men den information Skellefteå Kraft skickade till kunderna var så otydligt att det inte framgick att priserna höjts, menar EI.

  Bolaget svarar att man nu ska förtydliga sin information till de berörda kunderna.

  Andra bloggar om: , ,

 • Om du inte valt elavtal får du automatiskt ett så kallat tills-vidareavtal som är det dyraste. Att få ner kostnaden är enkelt, ett samtal till din elleverantör gör att du kan få ett annat avtal. Om du inte är beredd att binda dig för längre tid, be att få ett avtal med rörligt elpris. Då varierar ditt elpris i takt med marknadspriset, vilket faktiskt kan vara den billigaste abonnemangsformen.

  Men 780.000 elkunder betalar för mycket för elen, de har tills-vidareavtal. Det skriver DN i en artikel som grundar sig på en undersökning som Energimarknadsinspektionen (EI) gjort.

  -Det överraskade oss att de var så många. För dem som förbrukar 5.000 kilowattimmar handlar det om större pengar. En villaägare kan spara minst 2.000 kronor, säger EI:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson till tidningen.

  Undersökningen visar att ett tills-vidarepris tidvis kan vara mer än dubbelt så dyrt som ett rörligt pris.

  Själv kallar jag det pengar i sjön. Det finns ingen anledning att ha ett tills-vidareavtal när ett enkelt samtal kan spara pengar.

  El, Elmarknad, Tills-vidareavtal, Rörligt elpris

 • Jag har tjatat om det flera gånger, den dyraste elen får du om du inte gör något. Då får du automatiskt det elavtal som ger tillsvidare-pris som är det dyraste alternativet. Ett enkelt samtal med din elleverantör kan råda bot på det, du kan få rörligt elpris som är ett betydligt billigare alternativ.

  Antalet kunder som valt rörligt elpris har ökat rekordmycket, berättar Energimyndigheten i ett pressmeddelande. I norra halvan av Sverige har antalet rörliga elavtal ökat med 6,6 procent under det senaste året, skriver myndigheten.

  Det finns all anledning att välja rörligt elpris i stället för tillsvidare-avtal, även om du bor i lägenhet och har mindre elförbrukning. Varför skänka pengar till elbolagen?

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger åtta elhandelsföretag att förbättra sin information till konsumenter, bland annat om konsumenternas rättigheter vid klagomål. Det skriver EI i ett pressmeddelande.

  Ei har granskat hur företagen följer reglerna om avtalsinnehåll, konsumenternas rättigheter och hantering av klagomål. Det saknas bland annat kontaktuppgifter och faktureringsintervall i avtalen. Även information om konsumenternas rättigheter och hur konsumenten ska göra för att lämna klagomål saknas i reklam och på fakturor.

  EI kritiserar följande bolag:
  Göteborg Energi DinEl AB
  Dala Kraft AB
  Energibolaget i Sverige AB
  Kraftringen Försäljning AB
  Mälarenergi AB
  Öresundskraft AB
  Skellefteå Kraft Energihandel AB
  Telge Energi AB

  Företagen har fyra veckor på sig att rätta till bristerna, om inte utdöms ett vite på 100 000 kronor.

  Andra bloggar om: , ,

 • Jag har sagt det förut men säger det igen. Välj elavtal! Annars hamnar du automatiskt i ett så kallat tillsvidare-avtal och får betala onödigt mycket för din el.

  Energimarknadsinspektionens webbplats för prisjämförelser, elpriskollen.se, skriver i ett pressmeddelande att det finns 850 000 hushåll som har tillsvidare-avtal. Tillsammans har de under den gångna vintern betalat 845 miljoner kronor för mycket för sin el. bSiffrorna är ohyggligt stora och uppmärksammas även av TT i en notis.

  Det är enkelt att rätta till ett sådant missförhållande. Du behöver inte ens byta elhandlare eller binda upp dig för längre tid, om du inte vill. Kontakta bara kundtjänsten hos ditt elbolag och meddela att du vill ha ett rörligt avtal. Då får du elen till dagspris.

  Om du vill göra prisjämförelser är elpriskollen.se en utmärkt utgångspunkt. Och undvik de elhandlare som raggar kunder på stan eller i köpcentra, n påskrift där kan du få ångra.

  Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att omedelbart avskaffa de dyra tillsvidare-avtalen, men det verkar inte ha hänt något än.

  Andra bloggar om: , , , , , , ,

 • kraftledningRegeringens bristande styrning har försenat utbyggnaden av elnätet och skapat brist på överföringskapacitet. Den salvan avlossar riksrevisor Claes Norgren i en debattartikel i SvD, efter en granskning. Regeringen får svidande kritik på en rad punkter.

  Riksrevisionens granskning är inriktad på överföringen av el, från kraftverk till konsumtion, och främst det så kallade stomnätet som statliga Svenska kraftnät ansvarar för.

  – Vi tycker att investeringarna i stamnätet, anpassningen och utvecklingen av det, har varit försenade i förhållande till behoven. Det får effekter på elpriser i slutändan, säger riksrevisor Claes Norgren till Ekot.

  Riksrevisionen anser att en mer aktiv styrning från regeringen kunde lett till att nödvändiga investeringar för överföring av el till södra Sverige kommit i gång tidigare. I kombination med indelningen i fyra elområden har detta lett till högre elpriser i delar av landet, skriver TT med anledning av rapporten.

  – Framför allt har prisområde fyra, det vill säga Skåne, Blekinge och södra Småland, påverkats. Det är där som priset har varit högre, säger Claes Norgren till Ekot.

  Också Energimarknadsinspektionen (EI), som har tillsyn över tillståndsprocessen för elnät och över kvaliteten i elöverföringen, får sig en släng av sleven, skriver TT. Myndigheten bör arbeta mer förebyggande och identifiera särskilt utsatta delar i systemet, tycker Riksrevisionen.

  Jag kan inte förstå Regeringens ovilja till investeringar i infrastruktur. Tågen står stilla och skåningar får betala högre elpris. Förutom jobb ger investeringar bestående värden, till skillnad mot sänkt restaurangmoms.

  Som vanligt skyller energiminister Anna-Karin Hatt på den förra regeringen, Då kanske det är dags att visa framfötterna, det behövs mer verkstad när det gäller infrastruktur.

  Andra bloggar om: , ,