Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » 2014 » juni
 • Cirka 700 000 pensionssparare anlitar en privat förvaltare för sin premiepension. Men det gäller att se upp med förvaltarnas avgifter. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten som refereras i ett pressmeddelande. Rapporten refereras bland andra av DN och Ekot.

  Om man inte väljer någon annan förvaltare hanterar det statliga förvalet AP7 Såfa pengarna. För de privata alternativen är den genomsnittliga avgifterna 126 procent högre än genomsnittsfondens och hela 483 procent dyrare än AP7 Såfa, enligt pressmeddelandet.

  Allra dyrast för en sparare är Prognosia, enligt myndigheten. Där får en sparare betala över 1.500 kronor för ett års förvaltning. Det är 1.300 procent mer än för en sparare som ligger i förvalsfonden AP7 Såfa som har en avgift på 110 kronor per år.

  Johan Rutgersson är vd på Prognosia, säger att Pensionsmyndighetens rapport är missvisande.

  – Vi tar en fast avgift. För den kartlägger vi all din pension, vad du än har och vi försäkrar upp kapitalet. Vill du så kan du sedan som kund hos oss få det här förvaltat, säger han till Ekot.

  Jag noterar att Prognosia nyligen blev dragna inför rätta av KO, för sina försäljningsmetoder.

  I Pensionsmyndighetens pressmeddelande finns tabeller över förvaltningsbolagens avgifter.

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • Priserna för att ringa, sms:a och att använda mobila datatjänster inom EU sänks den 1 juli. Det handlar om när du använder mobilen i ett annat EU-land, det som kallas roaming. Det finns sedan tidigare pristak för att ringa, ta emot samtal, skicka sms och att använda mobila datatjänster i ett annat EU-land och i vissa andra länder, så kallad eurotaxa. Eurotaxan sänks den 1 juli enligt en förutbestämd trappa, påminner PTS i ett pressmeddelande.

  De nya priserna:

  • Att använda mobila datatjänster ska kosta max 2,24 kr per megabyte inklusive moms (tidigare 4,75 kr)
  • Att ringa ett mobilsamtal ska kosta max 2,13 kr per minut inklusive moms (tidigare 2,53 kr)
  • Att ta emot ett samtal ska kosta max 0,56 kr per minut inklusive moms (tidigare 0,74 kr)
  • Att sms:a ska kosta max 0,67 kr inklusive moms (tidigare 0,84 kr)

  Men det gäller fortfarande att se upp om du använder mobilen i länder som inte omfattas av eurotaxan, det kan bli mycket dyrt. Kontrollera på din operatörs webbplats eller genom kundtjänsten vilka priser som gäller på de platser du planerar att besöka.

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • Konsumentombudsmannen (KO) stämmer PPM-förvaltningsbolaget Prognosia och kräver att ett vite på en halv miljon kronor döms ut, skriver KO i ett pressmeddelande. Enligt KO har bolaget brutit mot ett tidigare föreläggande om att sluta ringa säljsamtal till konsumenter på deras mobiltelefoner, utan att de gett sitt samtycke till det. KO:s stämning uppmärksammas av TT i en rad tidningar.

  Tillsammans med två andra PPM-förvaltare hade Prognosia samlat mer än 300 anmälningar när KO utfärdade sitt föreläggande. Prognosia godkände föreläggandet och lovade upphöra med försäljning på det kritiserade viset. Men bolaget fortsatte att ringa, enligt en rad anmälningar.

  Jag undrar om inte KO har en biavsikt med stämningen, att få säljsamtal till mobiltelefoner prövade. Sådana säljsamtal har varit förbjudna, enligt en branschöverenskommelse. Men telemarketing-branschen har försökt öppna den möjligheten, genom att NIX:a mobiltelefoner, något som KO starkt kritiserat.

  Andra bloggar om: , , , , , ,

 • barn_solglasögonJag har en ambivalent inställning till nano-partiklar. De kan ge fantastiska egenskaper i många sammanhang, men hälsoeffekterna är i stort sett okända. Jag har skrivit om frågan, speciellt om solskyddsprodukter och kosmetika, tidigare.

  Nu kommer Naturskyddsföreningen med en ny rapport, där de kartlagt användningen av nanopartiklar i olika produkter, rapporterar Ny Teknik och artikeln refereras i Ekot. I rapporten varnas för några produkter, bland annat solskydds-spray för barn. Sprayen innehåller titandioxid i partikelform, som man riskerar att andas in. Effekterna är inte helt klarlagda men inandning av partiklar har vid djurförsök visat på cancerrisk.

  Slutsatsen är: Undvik solskydd i sprayform, speciellt för barn.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • byggkranBostadsbristen, framför allt i storstadsområdena, diskuteras allt mer. Den hänger naturligtvis ihop med att det byggts alltför få bostäder under de senaste decennierna. En mycket stor del av det som ändå byggts har varit bostadsrätter.

  När alliansregeringen tillträdde år 2006 var en av dess första åtgärder att avskaffa investeringsbidragen- och räntebidragen till hyresrätter. Enligt den dåvarande ansvariga ministern Mats Odell (KD) skulle åtgärden resultera i att det byggdes mer. Hur det blev med den saken vet vi nu.

  Många hyresrätter har omvandlats till bostadsrätter, något som drivits av ideologiskt styrda politiker. Bristen på bostäder har också drivit upp priserna, mot överhettning.

  När regeringen ”avskaffade” fastighetsskatten blev följden att villaägare i rika Stockholmskommuner fick kraftiga skattesänkningar. Många fler fick en höjning när den nya skatten infördes, som döptes om till avgift. Villaägare i landsorten fick stå för notan. ”Avskaffandet” medförde också nya bromsar för rörligheten på bostadsmarknaden. Flyttskatten, reavinstbeskattningen vid försäljning, och avgiften för uppskov, höjdes.

  ”Avskaffandet” drevs av KD och Göran Hägglund talade, med darr på rösten, om den gamla tanten som inte kunde bo kvar eftersom hon fick betala hög fastighetsskatt. Jag vet flera redaktioner som letade efter en sådan tant, det hade blivit bra reportage, men inte lyckades hitta henne.

  Regeringen talar om att förenklingar i tillståndsprocessen är en lösning. Men hittills har det varit mycket snack och lite verkstad. I stället har regeringen gjort det dyrare att hyra i andra hand.

  KD har kommit med ett nytt förslag i valrörelsen. I en DN-intervju säger Göran Hägglund att marknadshyror för nyproduktion ”vore intressant att pröva”. Han förväntar sig tydligen att det skulle öka produktionen. KD förlitar sig återigen på den heliga marknaden.

  Att rörligheten på bostadsmarknaden måste öka konstaterar den så kallade Bokriskommittén som tillsattes i höstas av Fastighetsägarna Sverige och tre handelskammare. I en ny rapport föreslår den bland annat ändrad hyresreglering, där hyror långsamt marknadsanpassas med en höjning på högst 5 procent per år. Samtidigt ska det bli billigare att flytta genom att reavinstskatten och skatten på uppskov sänks för den som säljer sin bostad.

  Det är lätt att konstatera att det byggts alldeles för lite i Sverige under senare år. Men vi väntar fortfarande på skarpa och heltäckande förslag från politikerna. Kan det bli en valfråga?

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • För mig var det självklart; Datorer och datorplattor är inga tv-mottagare. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slår fast samma sak i en avgörande dom. ”En dator med internetuppkoppling inte kan anses vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program och att en webbsändning inte heller kan anses utgöra en utsändning eller vidaresändning i avgiftslagens mening”, skriver HFD i domen. Utslaget refereras bland andra av Ekot, DN, GP, Computer Sweden samt av TT.

  Det var för flera år sedan, när Svt började lägga ut sina sändningar på nätet, som Radiotjänst hävdade att den som hade en internetansluten dator eller surfplatta skulle betala tv-avgift. Många överklagade, men Radiotjänst fick rätt i flera instanser och krävde avgift till och med av blinda. Jag har skrivit en hel del om tv-avgiften.

  Nu får alltså Radiotjänst sluta kräva tv-avgift från datorägare. Men Radiotjänst tänker inte betala tillbaka felaktiga avgifter, skriver TT i en artikel. Frågan kommer att tas upp på ett styrelsemöte. Inställningen kan jag inte förstå, en återbetalning är självklar.

  Men utslaget kommer att leda till en ny diskussion om tv-avgiftens utformning. Jag har tidigare hävdat, och vidhåller, att avgiften borde tas ut via skattsedeln, men med fortsatt oberoende för public service. Det nuvarande systemet är föråldrat.

  Uppdatering: Radiotjänst backar och tänker betala tillbaka felaktigt uttagen tv-avgift. Efter att vi analyserat domen kommer vi att betala tillbaka avgifter för datorer etcetera. Vi arbetar nu för högtryck med att upprätta en effektiv process för att hantera återbetalningarna”, skriver Radiotjänst i ett pressmeddelande. Beslutet refereras av Ekot och av TT i flera tidningar.

  Andra bloggar om: , , , , , , ,

 • ScampiJag har flera gånger skrivit om odlingen av jätteräkor, som också kallas tigerräkor eller scampi. Jag varken köper eller äter dem längre, jag har berättat varför i en krönika. Odlingen medför naturskövling och social dumpning på distans.

  Nu kommer nya avslöjanden som gör mig ännu mer negativ till räkodlingen. I Thailand, som är störst när det gäller räkodling, förekommer rent slavarbete på de fiskebåtar som förser odlingar med fiskmjöl. Avslöjandet har gjorts av brittiska tidningen The Guardian och refereras bland andra av DN och Ekot.

  Tidningen berättar, bland annat i ett tv-inslag, hur immigranter utnyttjas som slavarbetare. Människor säljs mellan båtarnas ägare, misshandlas och hålls fastkedjade på däck, svälter och får ingen lön. Förfärliga berättelser.

  Slavbåtarna förser de största räkproducenterna med fiskmjöl. Producenter som exporterar räkor till de största butikskedjorna i Storbritannien och USA, avslöjar Guardian.

  Det är alltså inte helt otroligt att de jätteräkor som du köper, eller äter, är producerade med hjälp av slavarbetare.

  Skippa scampin!

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • SoporKonsumentföreningen Stockholm (KfS) har länge bedrivit en kampanj för att minska matsvinnet i alla led, från producent till hemmet. Argumenten är flera; svinn leder till ökade priser, det är rent slöseri och miljömässigt är det helt förkastligt.

  Den andra juni anordnade föreningen, i samarbete med Coop, en manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm. Föreningen hade samlat ihop varor som var på väg att kasseras från flera Coop-butiker och utifrån dessa inbjöds allmänheten till en ”Restfest”. En lasagne med ett varierat innehåll serverades och föreningen gav, med hjälp av en rad kockar på en storbildsskärm, tips om vad man kan åstadkomma med hjälp av rester.

  Gott, kul och inspirerande, själv lagade jag en klassisk resträtt, pytt i panna, till familjen samma kväll.

  Samtidigt släppte föreningen en undersökning. Den visar att vi har en sned uppfattning om var det mesta svinnet uppstår. Nästan hälften (43 %) av svenska folket tror att livsmedelsbutikerna är den grupp som slänger mest matavfall i livsmedelskedjan. Men medan livsmedelsbutikerna står för 6 procent av avfallet står hushållen för två tredjedelar (64 %).

  Kampen mot matsvinnet måste alltså börja hemma, vi borde slänga mindre del av den mat vi betalat för och burit hem.

  Ja tror att en stor förklaring är okunnighet. Vi har exempelvis en övertro på ”bäst före-datum”. Är datumet passerat slängs mycket mat. I stället borde vi titta på, lukta och smaka på maten. Passerar maten den kontrollen kan den användas. Datumgränsen är satt med marginal och borde betraktas som ”i sämsta fall-datum”.

  Dessutom måste man använda sin fantasi. Det finns mycket man kan göra med rester, hemma serverar vi ibland ”pappas hitte-på-maat”. Det är sällan den brukar mötas med annat än nyfikenhet.

  Jodå, det förekommer svinn även hos oss, men vi försöker hålla den till ett minimum. Jag brukar säga att jag är för snål för att slänga.

  Mer information, statistik, tips, recept med mera finns på kampanjens webbplats.

  Lycka till med att minska maatsvinnet!

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • Priserna på förädlade träbränslen, som träpellets och träbriketter, har under årets första kvartal sjunkit kraftigt jämfört med det fjärde kvartalet 2013. Detta visar ny statistik, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

  Under kvartalet sjönk med åtta procent, skriver myndigheten. Det preliminära priset på förädlade trädbränslen var 272 kr/MWh under det första kvartalet 2014. Under motsvarande period 2013 var priset 296 kr/MWh.

  ”Anledningen till de låga priserna är med stor sannolikhet större konkurrens från avfall och returträ. Det kan också antas att både minskad produktion och minskad efterfrågan på förädlade trädbränslen har påverkat utvecklingen. Även det varma vädret har bidragit till denna utveckling. Priset har i nuläget en tydlig nedåtgående trend”, kommenterar Matti Parikka på Energimyndigheten.

  Andra bloggar om: , , , ,