Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Hantverkstjänster
 • Som jag tidigare berättat ligger hantverkstjänster i topp när det gäller klagomål från konsumenter. Detsamma gäller i dag, förra året tog landets konsumentvägledare cirka 10 000 klagomål som gällde denna typ av tjänster.

  Oftast handlar klagomålen om priset, den tid jobbet tagit, och resultatet, enligt en artikel som jag ser både i DN och i GP.

  – Chansen att få rätt ökar om man har ett skriftligt avtal, säger Marie Gremlin, jurist vid Konsumentverket.

  Inte minst vid arbeten som rör el eller våtrum är det viktigt, eftersom fackmässigheten är ett villkor för att försäkringen ska gälla.

  Konsumentverket rekommenderar alla som tänker anlita en hantverkare att först ta kontakt med den lokala konsumentvägledningen, enligt artikeln.

  Rekommendationen om att skriva avtal är visserligen inte ny, men förtjänar att upprepas.

  Andra bloggar om: , ,

 • DN har en artikel med tips för att få ner kostnaden för service på bilen. Den som ringer runt och tar prisuppgifter, väljer en fristående verkstad eller passar på att göra servicen på en mindre ort kan spara tusenlappar, skriver DN.

  Tidigare krävde biltillverkarna att man måste anlita en märkesverkstad för att garantin skulle gälla, men det får de inte längre. Därför kan det löna sig att anlita en fristående verkstad, timkostnaden är oftast betydligt lägre. Allra dyrast är märkesverkstäder i storstäderna. Likaså kan det löna sig att låta flera verkstäder lämna en offert.

  – Du måste vara alert för att få valuta för pengarna. Det kan skilja flera tusen på en enkel 6.000-milaservice, bekräftar Leif Fagerlund, nyligen pensionerad från kontrollorganisationen Kontrollerad bilverkstad, och med stor erfarenhet av att granska bilverkstäder, för DN.

  Andra bloggar om: , ,

 • Det har tidigare talats om att hantverkare passar på att skruva upp sina priser när staten står för halva arbetskostnaden. Nu kommer DN med siffror som visar att så verkligen är fallet.

  I dag kostar det i genomsnitt 450-570 kronor per timme att anlita en hantverkare. När skatteavdraget för hantverkstjänster slog igenom på allvar sommaren 2009 var timpriset 390-450 kronor, skriver DN.

  Tidningen återger också siffror från en enkätundersökning om hantverkspriserna under 2010 som Skatteverket har gjort. Genomsnittsfaktureringen för en målare hamnar till exempel på 472 kronor. Mest kostar el- och VA-arbeten, 574 kronor per timme, innan rotavdraget är gjort.

  ROT-avdraget hade två syften; att skapa sysselsättning och göra svarta tjänster vita. Frågan är om det spelat ut sin roll, men avdraget är så populärt att det knappast går att avskaffa.

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • Hantverkstjänster är fortfarande det vanligaste konsumentproblemet. Det visar färsk statistik som Konsumentverket har tagit fram, enligt ett pressmeddelande från verket.

  För sjätte året i rad ligger boendefrågor i topp i Konsumentverkets årliga sammanställning över klagomål till landets konsumentvägledningar. Mätningarna började 2005 och boendefrågorna har ständigt legat i topp.

  Av de totalt 93 320* konsumentklagomålen från 2010 handlade 20 135 om boende, det vill säga drygt 20 procent. Mer än hälften av dessa klagomål handlar om hantverkstjänster. Övriga stora problembranscher är fordon och transporter samt telefoni- och internettjänster.

  Klagomålen på hantverkstjänster handlar många gånger om att arbetet blev dyrare eller inte utfört på det sätt som konsumenten trodde var överenskommet. Därför är det bästa rådet att alltid avtala om vilken omfattning arbetet har, hur lång tid det ska ta och vad det ska kosta. Det är även viktigt att avtala om tilläggsarbeten som kan uppstå under arbetets gång, skriver KoV.

  Verket har också tagit fram ett nytt informationsmaterial, Anlita hantverkare, som ger goda råd till dig som tänker göra det.

  Andra bloggar om: , ,

 • ROT-avdraget har flera syften. Det viktigaste, när det infördes, var att få fart på Sverige. Dessutom skulle svarta jobb bli vita. Och avdraget har varit populärt, hittills har 15 miljarder kronor betalats ut i form av avdrag till mer än 800 000 hushåll, enligt siffror från Skattemyndigheten.

  Men avdraget har en baksida, skriver SvD i en artikel. Skattestimulansen minskar priskänsligheten hos hushållen och ger ökat svängrum för firmor att ta ut högre priser, enligt flera bedömare som tidningen talat med.

  Tidigare har det talats om att företagen gör ett extra pålägg för att de administrerar avdraget, men här är det fråga om generella prishöjningar. Det var väl kanske inte var det politikerna tänkt sig, men är väl inte helt oväntat.

  Däremot kan jag fortfarande inte förstå varför avdraget bara omfattar privatpersoner, bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare är uteslutna. Ett avdrag kanske vore ett sätt att få fart på renovering av många gamla fastigheter, inte minst i miljonprogrammet.

  Uppdatering: Skatteverket betalade i fjol ut 14,4 miljarder kronor avseende så kallade rot- och rut-avdrag. Merparten, 13,1 miljarder kronor, avser rot-avdrag och 1,3 miljarder rut-avdrag för hushållsarbete, skriver TT och DN.

  Andra bloggar om: , ,

 • Många konsumenter har problem när de anlitar hantverkare. Det visar statistik från landets konsumentvägledningar. Ofta handlar klagomålen om att arbetet blev dyrare eller inte utfört på det sätt som man trodde var överenskommet. Det skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande som gör reklam för två nya broschyrer.

  Enligt Konsumentverket skulle många av problemen kunna undvikas om kommunikationen var rakare redan från början mellan konsumenter och hantverkare. För att det lättare ska bli rätt lanserar nu Konsumentverket broschyren ”Tips till dig som ska anlita hantverkare”. Broschyren innehåller allt man behöver tänka på från det att man planerar arbetet tills att det är färdigt.

  Samtidigt ger verket ut en motsvarande broschyr för hantverkare, ”Tips till dig som är hantverkare”.

  Båda broschyrerna går att ladda ner från verkets webbplats, där det också finns speciella sidor med tips.

  Andra bloggar om: ,

 • Jag har tidigare bloggat om företag som använder ROT-avdraget för att skoja till sig pengar. Men allt fler skojare åker fast, berättar TT i en artikel.

  Skatteverket avslöjar fler bedrägerier innan pengar betalats ut. Under sommaren stoppades 37 miljoner i avdrag för bluffjobb. Men fusk för många miljoner upptäcktes först när pengarna redan hamnat hos bedragare.

  Pia Blank Thörnroos på Skatteverket säger att det är myndighetens nya sätt att arbeta som ligger bakom ökningen.

  – I början av året fick vi många samtal från personer som hade fått kontrollbrev om jobb som aldrig utförts, de samtalen har nästan helt försvunnit nu när vi ändrat våra kontroller.

  Skatteverket upptäcker hamnar hos polisen och utredningarna pekar ofta på grob organiserad brottslighet. Vissa namn återkommer ofta, men det är tydligen frågan om så kallade målvakter.

  Frågan är om inte regeringens förändring av hanteringen av ROT-avdragen var förhastad. Tanken, att kunden skulle slippa ligga ute med pengar och själv söka avdraget, var nog god, men det öppnade upp för skojarna.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Tanken var nog god, att underlätta för den enskilde att använda ROT-avdraget, men utformningen hamnade nog snett. Det gick nog för fort, som vanligt när alliansregeringen agerar.

  Jag har tidigare bloggat om fusk med ROT-avdrag. Ofta handlar det om att företag söker ROT-avdrag för arbeten de aldrig utfört, i ”kundernas” namn. Lyckas bedrägeriet får företaget den skattereduktion som den enskilde beviljas. Normalt sett skulle motsvarande summa dragits av på fakturan till kunden, som fått arbetet utfört.

  Skatteverket har granskat avdragen och nu kommer en rad polisanmälningar, berättar DN.

  Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor, bekräftar att man lämnat över 36 bolag till polisen för åtal. Beloppen som bolagen har fuskat sig till uppgår till drygt 30 miljoner kronor.

  – Dessutom har vi också stoppat försök till bedrägeri på lika mycket från andra privatpersoner och bolag, så totalt rör det sig om hittills om 60 miljoner kronor, säger Pia Blank Thörnroos till DN.

  För den enskilde som drabbas ska det inte innebära att ens rätt till rot-avdrag förbrukats. Pia Blank Thörnroos uppmanar nu dem som drabbat att så fort som möjligt ta kontakt med Skatteverket, skriver tidningen.

  Frågan är hur man ska få reda på om någon annan sökt ROT-avdrag i ens namn. Såvitt jag vet får den enskilde inte veta det förrän sammanställningen i deklarationen kommer. Skatteverket kanske borde meddela den vars ROT-avdrag utnyttjas när ett företag ansöker om det.

  Andra bloggar om: , , ,

 • I och med den senaste omläggningen av bestämmelserna för ROT-avdrag har hantverkarna fått mer administration. Det är de som ska lämna in de uppgifter som skattemyndigheterna kräver för avdraget.

  Därför är det knappast förvånande att hantverkare har börjat ta extra betalt för administrationen, som jag läser i en artikel i Sydsvenskan.

  Det handlar om en person som anlitade VVS-varuhuset i Malmö för att reparera ett vattenlås i fastigheten. Fakturan landade på 2400 kronor varav 860 kronor var arbetskostnad.

  Men företaget hade inte gjort något ROT-avdrag, som skulle vara 430 kronor. När husägaren kontaktade företaget för att få felet rättat fick han reda på att det skulle kosta 1 000 kronor extra.

  Per-Olof Holmqvist är delägare i VVS-varuhuset. Han säger att firman infört avgiften för alla arbeten där arbetskostnaden understiger 10000 kronor.

  – Rotavdraget är bra, men det är krångligt uppbyggt och så mycket administration för oss att vi måste ta betalt för det. Därför lägger vi på en avgift på 1000 kronor när arbetskostnaden är mindre än 10000 kronor, säger han till Sydsvenskan.

  Skatteverket har inga synpunkter på eventuella avgifter, skriver tidningen.

  Det gäller alltså att kolla saken innan man beställer jobbet!

  Andra bloggar om: , ,

 • Klagomålen på hantverkare ökade med tio procent under 2009 jämfört med 2008, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande.

  Av de totalt cirka 104 000* konsumentklagomålen från förra året handlade 21 785 om boende, det vill säga mer än vart femte klagomål. Hälften av dessa klagomål handlar om reparations- och underhållstjänster – en ökning med tio procent jämfört med 2008.

  – ROT-avdraget infördes i december 2008 och har säkert gjort att fler valt att anlita hantverkare än tidigare. Det kan vara en förklaring till den kraftiga ökningen av klagomål, säger Helena Olofsson, boendeexpert vid Konsumentverket.

  Jag har tidigare bloggat om att även antalet ärenden som gäller denna typ av ärenden hos ARN har ökat.

  Ett sätt att undvika tvister är att skriva avtal om tjänsterna. Då finns allt på papper.

  Även TT har en artikel om KoV:s statistik.

  Andra bloggar om: , , ,