Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Sökresultat » ”sms-lån”
 • SMS-lån, även kallade snabblån, är en märklig företeelse där lånebolag utnyttjar människor i trångmål. Följden är skyhöga kostnader för kunden. Men nu kommer förändringar gradvis, från den 1 juli blir det tuffare regler för bolagen och förslag på ytterligare skärpningar är på gång. DN sammanfattar förändringarna i en artikel.

  Nu har Finansinspektionen och Konsumentverket ansvar för tillsynen av bolagen. Tidigare krävdes inga tillstånd för att ge sådana lån. Men nu har reglerna ändrats och bolagen måste söka tillstånd hos Finansinspektionen. Hittills har 60 bolag blivit godkända i den nya prövning som görs, skriver DN.

  Men flera bolag har fått ändra sin hantering av kunderna för att få godkänt. Det gäller exempelvis kreditprövningar och klagomålshantering.

  Från den 1 juli i år skärps reglerna för de här företagen. Då kan Konsumentverket stoppa bolag direkt som missköter sig med sin marknadsföring. Tidigare har bolagen kunnat överklaga myndighetens beslut, skriver tidningen.

  – De har fortsatt med utlåningen tills beslutet vunnit laga kraft och det har kunnat ta ett år. Nu kan de överklaga vårt beslut men får inte fortsätta låna ut pengar, säger Anna Hult, jurist på Konsumentverket, till DN.

  I höst läggs också en utredning om snabblånen fram. Enligt direktiven handlar den om sanktionsregler när det finns brister i kreditgivningen. Att sätta ett tak för hur hög ränta bolagen får ta ut och ett tak för hur höga kostnaderna kan bli för lån är två andra punkter, enligt DN.

  Snaran dras åt om en bransch som länge varit oreglerad och i många fall oseriös.

  Andra bloggar om: ,

 • I en debattartikel i DN föreslår regeringen skärpa krav på snabblåneföretagen. Det verkar vara en ganska snabb reaktion på de senaste siffrorna från Kronofogden, som visar på en kraftig ökning bland deras ärenden.

  Regeringen vill att det ska krävas tillstånd att bedriva snabblåneverksamhet hos Finansinspektionen (FI). Det skulle betyda att FI till exempel kan återkalla tillstånd för oseriösa företag. Konsumentverket ska dessutom få rätt att ta ut straffavgifter av snabblåneföretag som slarvar med sina kreditprövningar. Förslaget uppmärksammas också av Ekot och i en artikel från TT. GP tar också upp förslaget på ledarplats.

  Det är på tiden att det händer något handfast, det finns alldeles för många oseriösa snabblåneföretag.

  Frågan är bara hur det slutliga förslaget kommer att se ut, och när det kan införas.

  Uppdatering: Nu kommer regeringen med ett förslag, skriver de i ett pressmeddelande som även uppmärksammas av TT. Färre personer ska riskera att fastna i en skuldspiral. För att åstadkomma detta föreslår regeringen bland annat att det införs ett räntetak och ett kostnadstak.

  I lagrådsremissen föreslår regeringen därför att kredit- och dröjsmålsräntor för högkostnadskrediter maximalt får vara 40 procentenheter högre än referensräntan (f.n. -0,5 procent). För en högkostnadskredit ska kostnaderna, till exempel räntor, avgifter och inkassokostnader, aldrig få överstiga ett belopp som motsvarar kreditbeloppet. Vid ett lån på 1 000 kr ska man som konsument alltså inte behöva betala mer än totalt 2 000 kr, skriver de.

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • Lån, Skulder 17.08.2011 1 Kommentar

  Glädjande nog fortsätter antalet sms-lån som hamnar hos Kronofogden att minska. Under första halvåret i år har antalet ansökningar om betalningsförelägganden på grund av sms-lån minskat med 10 procent, jämfört med förra året. Det visar ny statistik från Kronofogden, berättar Ekot. TT har en kort artikel om de nya siffrorna.

  Den nya konsumentkreditlagen, som började gälla vid årsskiftet, med krav på kreditprövning aoch bättre redovisning av lånekostnaden kan ha haft viss effekt. Men minskningen började redan tidigare, första halvåret 2010 var minskningen 32 procent. Folk började få upp ögonen för ockret.

  Vi kan bara hoppas att sms-lånebranschen håller på att dö. Ett tecken på det kan vara att bolagen söker nya vägar för ocker.

  Andra bloggar om: , ,

 • Äntligen en glädjande nyhet om sms-lånen, antalet ärenden hos Kronofogden minskar. Dessutom kraftigt, förra året hamnade 28 038 ärenden hos Kronofogden jämfört med 46 531 under 2009, en minskning med hela 40 procent. Det berättar TT i en artikel som även finns som notis.

  Trendbrottet syntes redan i somras, och beror antagligen på att allt fler insett att lånebolagen sysslar med rent ocker. Dessutom har Konsumentverket jagat lånebolagen med blåslampa. KoV har till och med polisanmält ett lånebolag för ocker.

  Men det finns smolk i glädjebägaren. Andelen kvinnor med sms-låneskulder hos fogden ökar. Det har uppmärksammats av Kronofogden som gjort en specialstudie.

  Det visar sig att det ofta är kvinnor som saknar ekonomisk buffert och inte har någon att be om hjälp.

  – Den vanligaste orsaken är att man behövt pengar för att köpa dagligvaror, handla till barnen eller betala räntor på andra lån, säger Cecilia Fredholm, kommunikatör på Kronofogden, till TT.

  Det är alltså en utsatt grupp som riskerar att bli än mera utsatt via sms-lån med ockerränta. Det måste bli ett slut på ockrandet!

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Luften börjar gå ur sms-lånemarknaden. Allt fler inser att företagen tar ut ockerräntor, vilket har gjort att antalet sms-låneärenden hos Kronofogden har minskat. Samtidigt ställer Konsumentverket högre krav på företagen och deras marknadsföring och ett lagförslag om ångerrätt och krav på kreditprövning är på gång.

  Då ser sig låneföretagen sig om efter alternativa affärsmöjligheter för att kunna ockra vidare. Det senaste erbjudandet från det största snabblåneföretaget, Folkia, är ” Ta en paus från dina räkningar i några veckor och låt oss betala i stället”, läser jag i DN.

  Tjänsten går under namnet Folkgiro. Men det är en dyr tjänst, den effektiva räntan kan bli 1 800 procent.

  – Vi vill hjälpa helt vanliga människor att lösa ett vardagsproblem. Oftast behöver personer skjuta på räkningar om de fått oväntade utgifter eller har spridda inkomster, säger Per Spångberg, vd för Folkia, till DN.

  Men med tanke på hur hög räntan kan bli handlar det knappast om att hjälpa folk, det handlar fortfarande om ocker. De har antagligen hittat en ny lucka i lagstiftningen.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Lån, Skulder 09.09.2010 3 Kommentarer

  Efter att ha ökat lavinartat under de senaste åren ser vi nu ett trendbrott. För första gången minskar antalet ärenden som beror på obetalda sms-lån hos Kronofogden. Det visar ny statistik över första halvåret 2010.

  På halvårsbasis rör det sig om total 15 939 ansökningar om betalningsföreläggande, jämfört med 23 465 under första halvåret 2009. Det innebär minskningen 32 procent.

  Flest ansökningar gäller personer i Stockholms län, drygt 3 500 under första halvåret 2010.

  Andelen ungdomar minskar, men de är fortfarande överrepresenterade. Däremot ökar andelen kvinnor, men det faktiska antalet minskar även bland dem.

  Andra bloggar om: , ,

 • Datainspektionen riktar, efter en granskning, kritik mot flera sms-låneföretag. Kritiken gäller bland annat bristande datasäkerhet och ovarsam hantering av personuppgifter, berättar myndigheten i ett pressmeddelande. Det har även blivit en artikel i DN.

  Granskningen gällde fyra av de största företagen i branschen. Vid samtliga företag upptäcktes brister.

  – Flertalet av de brister som vi upptäckte under inspektionerna har åtgärdats eller håller på att åtgärdas, vilket är bra, säger Hans Kärnlöf som lett granskningsprojektet, i pressmeddelandet.

  Jag kan inte låta bli att konstatera att det här var precis vad jag väntat mig av aktörer i en oseriös bransch.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Ingen vet hur många sms-låneföretag det finns, konstaterar SvD i en artiklel med ett halvhjärtat försök att kartlägga branschen. Företagen erbjuder snabba lån, ibland via flera olika webbplatser under olika namn, men är anonyma och ovilliga att svara på frågor. Antalet företag som erbjuder lån uppskattas till mellan 30 och 40.

  Det finns cirka 46 000 ansökningar om betalningsföreläggande hos Kronofogden på grund av obetalda sms-lån, berättar tidningen i en annan artikel. För att råda bot på skuldsättningen har regeringen föreslagit ny lagstiftning. Bland annat krävs bättre kreditprövning och ångerrätt.

  Tidningen har talat med Jan Bertoft, generalsekreterare för organisationen Sveriges Konsumenter. Han kritiserar regeringens lagförslag som senfärdigt och efterlyser en uppdatering av lagstiftningen om ocker.

  Det är framför allt Konsumentverket som fört krig mot avarterna med sms-lån. De har förbjudit företag att använda snabbhet som argument och krävt att den effektiva räntan ska redovisas. Verket har även polisanmält ett företag, HTO Finansiering, för ocker.

  Hur det går med KoV:s ockeranmälan återstår att se. När jag talade med ansvarig åklagare innan semestrarna, konstaterade han att ärendet överlämnats till polisen men att någon ansvarig utredare där ännu inte utsetts.

  Uppdaterting: Även DN refererar SvD:s artikel.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Trots att det ryktats om det skulle bli försenat, har nu förslaget om skärpta sms-låneregler överlämnats till riksdagen, berättar TT.

  Reglerna innebär bland annat 14 dagars ångerrätt. Då ska man inte behöva betala andra kostnader för lånet än räntan under den tid man haft tillgång till pengarna.

  Ett annat förslag är att kreditgivaren måste göra en kreditprövning av låntagaren. Om personen saknar ekonomiskt utrymme för att betala lånet, ska det inte beviljas. Vidare ska den effektiva räntan anges vid marknadsföring av sms-lån. Information om detta ska ges låntagaren innan ett avtal ingås, enligt TT.

  Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2011.

  Andra bloggar om: , , ,

 • TT har en artikel om dagsläget i Konsumentverkets krig mot de företag som erbjuder sms-lån till ockerräntor. Grejen är att företagen inte anger sin ohemula förtjänst som ränta utan som kostnad. Flera av företagen påstår sig till och med inte ha någon ränta, antagligen för att undvika åtal för ocker.

  Trots det har KoV anmält ett företag för ocker, och förundersökning pågår.

  Enligt reglerna får bolaget bara ta en avgift som motsvarar den kostnad som kreditgivaren har för just den krediten. Bolagen får inte lägga till kostnader för personal, marknadsföring eller liknande. Den typen av kostnader ska täckas av räntan på lånen, precis som hos bankerna.

  Då blir det också lättare för kunderna att jämföra kostnaden för olika lån.

  Dagsläget är att 27 bolag i brev fått förklara sina avgifter och räntor.

  – Jag har nu kunnat avskriva fem av ärendena, säger Anna Hallqvist, utredare på KO.

  Ett av bolagen har alltså lagt ned sin verksamhet och fyra har anpassat sig till reglerna. De övriga får nu ytterligare en chans till att förklara sig innan ärendena skickas vidare till KO:s sekretariat för bedömning om en rättslig prövning ska göras, skriver TT.

  Själv ser jag med glädje på KoV:s agerande. När bolagen tvingas anpassa sig till reglerna kommer det att framgå att deras räntor är just ockerräntor, vilket öppnar för fler anmälningar.

  Andra bloggar om: , , , ,