Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Sökresultat » +ekologiskt +nyttig
 • Jag har flera gånger skrivit att det saknas belägg för att eko-mat skulle vara nyttigare, eller smaka bättre, än konventionell framställd mat.

  När jag läser en artikel i DN får jag vatten på min kvarn. En forskargrupp har sammanställt 240 olika studier i en så kallad meta-studie. Den är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Annals of Internal Medicine.
  Den inte oväntade slutsatsen av studien är att eko-mat inte är hälsosammare än konventionell.

  – Konsumenter väljer ekologisk mat av en rad skäl, men den här senaste genomgången visar att det just nu inte finns några tydliga skillnader mellan ekologisk och konventionell mat vad gäller nräingsinnehåll eller hälsoeffekter, säger professor Alan Dangour på London school of hygiene and tropical medicine, till BBC.

  Det finns många goda skäl att välja eko-mat, men att den skulle vara hälsosammare eller smaka bättre är inte några av dessa.

  Fotnot: Länkarna till tidskriften och BBC är hämtade från DN-artikeln.

  Andra bloggar om: , , , , , ,

 • Ekologiskt ligger i tiden, men precis som för alla trender följer en rad påståenden som är mer eller mindre bevisade. Många entusiaster påstår till exempel att ekomaten är nyttigare. Nu sällar sig SvD till dessa i en artikel.

  Nu visar preliminära resultat från ett stort fyraårigt odlingsförsök i Newcastle att åtta sorters ekologiskt odlade frukter, grönsaker och sädesslag innehöll upp till 40 procent mer antioxidanter. Även innehållet av mineraler som järn och zink tycks öka, skriver SvD.

  Tidningen hänvisar till kommande rapporter från forskningsprojektet Quality low input food project. Det är naturligtvis helt omöjligt att värdera resultat som inte är publicerade, men värt att notera är en rad reservationer i artikeln.

  För det första talar man bara om mineraler och antioxidanter. Det är bara en del av de nyttigheter sim frukt, grönt och säd bör innehålla. Hur är det med de övriga? Näringsinnehållet är också sortberoende. Vilka sorter har används?

  En annan reservation i artikeln är att fördelarna med ekomat främst tycks bero på faktorer som gynnas, men inte formellt regleras, vid ekologisk odling. Dit hör vården av jordens mineralinnehåll. Vad betyder det? Har extra mineraler tillförts till jorden? Skulle inte det fungera vid konventionell odling?

  Frågetecknen är alltså många efter att ha läst artikeln. Vi får tyvärr vänta till dess resultaten publiceras innan frågetecknen kan rätas ut. Det finns många argument för att välja ekologiskt odlat men artikeln tillför inget ytterligare!

  Andra bloggar om: , , ,

 • TomatEkologiskt odlat frukt och grönt smakar inte bättre än konventionellt odlat. Det finns bara en studie som visar att smaken på tomater kan vinna på ekologisk odling. De är inte heller generellt nyttigare, enligt åtskilliga vetenskapliga studier. Det har jag berättat om i en radiokrönika.

  Nu kommer dock en studie som gör att jag får modifiera min uppfattning något, den gäller också tomater. Ekologiskt odlade tomater innehåller en högre halt av antioxidanter, i det här fallet flavonoider, enligt en amerikansk studie som publicerats i Journal of agricultural and food chemistry. Studien refereras i åtskilliga media, bland annat i DN och GP.

  Antioxidanterna tros skydda mot cancer och motverka hjärt-kärlsjukdomar. Men konventionellt odlade tomater är nog bättre än inga tomater alls.
  Andra bloggar om: , , , ,

 • För- och nackdelar med ekologisk odling brukar debatteras med olika mellanrum. Den här gången startade debatten med en debattartikel på SvD Brännpunkt, av fyra forskare knutna till Sveriges Lantbruksuniversitet. Artikeln verkar också ha som syfte att uppmärksamma en nyutgiven bok från författarna.

  Artikeln, som kunde uppfattas som en bredsida mot ekologisk odling, blev naturligtvis uppmärksammad. DN hade en egen artikel med intervju och TT refererade artikeln i flera tidningar. Ekot hade ett inslag om artikeln och radion följde upp med inslag ibland annat i P1-morgon.

  Men debattartikeln innehöll egentligen inget nytt. Att ekologiskt odlat inte är nyttigare eller smakar bättre är sedan länge klarlagt. Några få undantag finns när det gäller smak, både till för- och nackdel för ekologisk odling. Utsläppen i de olika odlingssystemen har också diskuterats tidigare. Möjligtvis kan man notera att författarna spetsat till det en del genom att påstå att ” Ökad ekologisk odling försämrar allvarligt livsmedelsförsörjningen, både i Sverige och globalt” samt att ” De omfattande stöden för ekologisk odling – cirka 500 miljoner per år – skulle göra större samhällsnytta om de användes i det vanliga jordbrukets fortsatta miljöanpassning”.

  Debatten lär fortsätta. Jag kan dock, precis som tidigare, konstatera att det kanske finns många skäl att välja eko-mat, men att många av förespråkarnas argument inte gäller.

  Uppdatering: Som väntat fick forskarna mothugg. Några kollegor från SLU hävdar att skördarna kan bli lika stor med eko-odling. I en annan replik skriver Charlotte André, ordförande för Organic Sweden, och Lars Nellmer, vd för Krav, att ”De största miljö- och hälsovinsterna som tusentals ekobönder i Sverige och världen över bidrar med är renare vatten och bördigare jordar”. ”Vi står nu i början av jordbrukets ekologiska revolution, vilken är helt nödvändig. Men det ses uppenbarligen som en mardröm för en del. Vi övriga hoppas att det skall bli en sanndröm, replikerar Artur Granstedt, docent i ekologisk odling och koordinator för Östersjöprojektet BERAS.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Trots högre pris väljer allt fler svenskar att handla ekologiskt. En färsk rapport från organisationen Krav visar att försäljningen av Kravmärkt mat ökade med 11 procent i fjol, berättar DN.

  Men det är långt kvar till Kravs vision om 100 procent, i dag står försäljningen av Kravprodukter för 4-5 procent i dagligvaruhandeln.

  För mig är det inte självklart att välja eko-produkter, det finns ju fler än de Krav-märkta.

  Många tror till exempel att eko-produkter är nyttigare och smakar bättre än konventionellt odlade motsvarigheter. Så är inte fallet, med något undantag, visar forskningen. Jag har också invändningar mot ekologisk djurhållning, precis som jag har invändningar mot konventionell sådan.

  Det finns många goda argument för välja ekologisk produktion, men för mig är det inte så enkelt, trots att det kan verka så. Många ”sanningar” är faktiskt osanningar, och allt är kanske inte så bra som det verkar.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Det är bara att erkänna; Jag är inte politiskt korrekt, jag är skeptisk till (viss) eko-mat. Frågan är hur många som, liksom jag, är skeptiska. En av fem väljer att köpa eko-mat, rapporterar DN, men priset kan ju också spela in.

  Att satsa på en hållbar, och djurvänlig, produktion är väl något som de flesta vill skriva under på, även jag. Men frågan är om allt det som vi idag kallar för ekologiskt är så hållbart eller djurvänligt, eller för den skull nyttigare för oss människor.

  Om vi tar det sistnämnda först, nyttigheten, så finns det inga som helst bevis för att det som är ekologiskt odlat är nyttigare. Faktum är att näringsinnehållet i ekologiskt odlat är precis detsamma som i det som är konventionellt odlat.

  Inte heller är eko-produkter godare, eller har bättre smakegenskaper, trots alla myter. När forskare undersökt eko-produkters egenskaper, och det finns hundratals exempel, visar det att de har likadana, eller sämre, egenskaper än konventionellt odlat. Det finns ett enda undantag, som gäller tomater. Eko-odlade tomater var sötare än konventionellt odlade, något som är önskvärt för just den produkten.

  Att eko-odlat upplevs som godare kan bero på att många odlar själva. Att gå ut och skörda, för att därefter tillaga den, ger självklart en fräschare produkt än den du köper i affären. Den kan vara skördad för länge sedan.

  Att den faktiskt inte har bättre egenskaper kan bero på att de sorter vi använder idag är anpassade till konventionell odling. Andra sorter kanske är bättre lämpade för ekologisk odling, och de används inte längre.

  När det gäller djurhållning har jag stora invändningar. Tills helt nyligen fanns det en EU-föreskrift om att djur i ekologisk uppfödning skulle behandlas med växtbaserade eller homeopatiska preparat om de blev sjuka. Det innebar att sjuka djur fick behandling utan bevisad verkan. Verkningslös behandling innebär troligtvis större lidande för djuren. För mig innebar det ett definitivt stopptecken. Lyckligtvis har just den föreskriften ändrats, inte minst efter svenska påtryckningar.

  Kor i ekologisk produktion får också ha kvar sina kalvar för att dia under 3-4 dagar, ofta längre. Frågan är hur bra det är för korna, eller för kalvarna. Hinner inte korna under denna period binda an starkare till kalven, än om de skulle skiljas åt tidigare? Vi kan ju inte fråga djuren om det. Därför köper jag inte ekologisk mjölk.

  Dessutom har ekologisk produktion ifrågasatts ur klimatsynpunkt. För det första ger sådan produktion en sämre avkastning än konventionell, vi använder resurserna sämre. För det andra innebär ekologisk produktion ökat behov av mekanisk bearbetning. I stället för att använda växtgifter måste man köra mer med traktorn och olika maskiner, enkelt uttryckt. Det finns forskare som hävdar att det innebär ett ökat utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid.

  Det finns många goda argument för välja ekologisk produktion, men för mig är det inte så enkelt, trots att det kan verka så. Många ”sanningar” är faktiskt osanningar, och allt är kanske inte så bra som det verkar.

  För mig är det inte självklart att välja eko-mat. Jag är alltså inte politiskt korrekt.

  Andra bloggar om: , , , ,