Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Sökresultat » CE-märkning
 • Tre av åtta skidhjälmar lever inte upp till säkerhetskraven trots att de är skyddsklassade, visar Testfaktas test. Testet publiceras även i Correnoch i GP.

  Sämst är hjälmen från Stadium som varken dämpar tillräckligt eller klarar av att skydda huvudet mot spetsiga föremål.

  – Vi tar bort hjälmen från butikerna med omedelbar verkan, säger Stadiums produktionsansvarige.

  För att ta reda på hur säkra hjälmarna är lät Testfakta Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, i Borås testa några vanliga modeller. Trots att alla hjälmar i testet är CE-märkta, i enlighet med den europeiska säkerhetsstandarden, lever tre av åtta inte upp till kraven.

  Klart sämst är Stadiums eget märke Everest, som får underkänt i två av tre testmoment. Men det är inte bara Everest som avviker från standarden. Sämst stötdämpande förmåga har RBK 5.5 från Jofa och även Scotts hjälm fick underkänt. Ingen av de tre hjälmarna avviker dock alarmerande mycket från säkerhetskraven för stötdämpning. Bäst i test blev Cebe Spyner Freestyle, enligt Testfakta.

  Testfakta och tidningarna har tabeller som sammanfattar resultaten. SvD har en artikel om indragningen av Stadiums hjälm.

  Det här är ytterligare en indikation på att CE-märkningen inte är mycket värd. Tillverkarna, eller importörerna får själva intyga att produkten uppfyller de europeiska säkerhetskraven, och CE-märka produkten. Det finns inte, som förr, någon oberoende instans som testar produkten.

  Vi konsumenter kan tydligen inte lita på CE-märkningen. EU måste införa oberoende test – för varje produkt!

  Andra bloggar om: , ,

 • Emellanåt verkar inte CE-märkningen vara mycket värd. Trots att den ska garantera att en vara är säker finns det alltför många exempel på motsatsen. Det senaste exemplet visas i Testfaktas test av flytvästar för barn.

  Att en barnflytväst är CE-märkt betyder inte att den är säker, skriver Testfakta. Nyheten har hittills bara publicerats i GP men fler tidningar lär följa efetr. Testfaktas laboratorietest av 13 vanliga modeller visar att ingen av västarna uppfyller kraven i den nya säkerhetsstandarden. Fyra av de 13 flytvästar för barn i testat är livsfarliga.

  Flytvästarna i testet är gjorda för barn som väger mindre än 20 kilo. De kostar mellan 270 och 600 kronor.

  Tre funktioner som är livsviktiga vid en olycka har testats: att snabbt vända barnet på rygg när det hamnat i vattnet, att hålla barnets mun tillräckligt högt över vattenytan och att hålla barnets ansikte i upprätt vinkel för att undvika att vågor och svall täpper till andningsvägarna.

  Samtliga tillverkare gjorde magplask i minst ett av testmomenten.

  Trots att alla västar är CE-märkta och godkända för försäljning inom EU. En förklaring kan vara att samtliga modeller i testet har lanserats före det att den nya säkerhetsstandarden från 2006 började användas. Flytvästar som godkänts enligt den gamla teststandarden kan alltså få underkänt i Testfaktas test som baseras på den nya standarden.

  Du kan läsa mer om teste på Testfaktas webbplats. Men resultaten får mig åter igen att fundera över vad CE-märkningen är värd. Det är tillverkarna som intygar att varan uppfyller säkerhetskraven. Om kraven ändras borde de vara tvungna att ta bort CE-märket. Annars är det värdelöst!

  Uppdatering: Även Sydsvenskan och HD har nu artiklar om testet.

  Andra bloggar om: , ,

 • I ett pressmeddelande varnar Elsäkerhetsverket för att elprodukter kan vara farliga och inte uppfyller de krav som ställs i Sverige och inom EU. Varningen uppmärksammas även av GP.

  När verket gjorde en marknadskontroll som bland annat gällde USB-laddare och på LED-belysning som sålts via internet var resultatet nedslående. LED-lamporna hade bristande eller inget skydd mot spänningsförande delar och var försedda med falsk CE-märkning. USB-laddaren uppfyllde inte något av de krav som Sverige och EU ställer när det gäller elektromagnetiska störningar, enligt pressmeddelandet.

  Verket konstaterar att det inte finns några restriktioner när det gäller att föra in osäkra produkter i Sverige och vill understryka allvaret i frågan. EU-kommissionen borde ta ett krafttag mot problemet genom de internationella kontakter som finns.

  – I väntan på bättre lagstiftning behövs en större medvetenhet hos konsumenterna om de risker som finns med att köpa elektriska produkter via internet, säger Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket, i pressmeddelandet.

  Det gäller alltså att se upp!

  Andra bloggar om: , , ,

 • Nu har den trätt i kraft, den lag för säkrare leksaker som jag tidigare berättat om. Bättre regler mot kvävningsrisk och högre krav på företagens egen kontroll vid tillverkning och import är några av nyheterna, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande. Den nya lagewn uppmärksammas också av SvD.

  Lagen bygger på ett nytt EU-direktiv. Exempelvis införs nu på svenskt initiativ regler som ska skydda barnens hörsel från leksaker med höga ljud.

  Det nya direktivet innehåller också mer omfattande regler om kemikalier i leksaker jämfört med dagens lagstiftning, samt nya regler om leksaker i livsmedel. De nya kemikaliereglerna träder dock i kraft först i juli 2013.

  Direktivet innebär också strängare regler om varningar. Enligt direktivet ska varningar finnas på konsumentförpackningen och synas tydligt för konsumenten före köpet. Lägsta ålder ska anges och särskilda varningar ska tydligt framgå. Det gäller även när köpet sker över internet, enligt KoV.

  Men jag är fortfarande kritisk till CE-märkningen. Det är alldeles för många CE-märkta produkter som ändå är osäkra. När det gäller leksaker är det visserligen tre kontrollmyndigheter, Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket, som ska se till att reglerna följs. Men den kontrollen sker när produkterna redan finns på marknaden.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • När Testfakta låter provningsföretaget SP testa sju barnvagnar av paraplytyp blir resultatet skrämmande; en av sju får godkänt, två klassas som farliga. En av vagnarna i testet fällde ihop sig som en rävsax när chassit gick sönder. Testet publiceras även av DN och HD och som vanligt sammanfattas resultaten i tabeller. Genom TT uppmärksammas de dåliga resultaten i Ekot och Svt Rapport.

  – Vi har testat många vagnar genom åren, men jag har aldrig varit med om ett sämre resultat, säger Patrik Spånglund på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP, som utfört testet.

  Min första tanke är att testet visar på svagheten i EU:ssäkerhetsmärkning av produkter. Alla barnvagnar som säljs inom EU måste leva upp till standarden EN1888, som bland annat svenska Konsumentverket varit med och tagit fram.

  Men tillverkarna får själva intyga att produkterna uppfyller alla säkerhetskrav, genom att CE-märka dem. Följden har blivit att en rad produkter har blivit CE-märkta, trots att de inte uppfyller säkerhetskraven. Några exempel är skidhjälmar och flytvästar.

  Det måste bli ett slut på detta. Det är uppenbart att detta ansvar inte kan överlämnas till tillverkarna. All säkerhetsgranskning och testning måste göras av oberoende organ, annars kan vi inte lita på CE-märkningen. Ett sådant förslag har tidigare lagts fram av MP.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Efter många larm om farliga leksaker har ett EU-direktiv kommit som nu införs i svensk lagstiftning. De nya föreskrifterna börjar gälla 20 juli 2011, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande.

  De nya föreskrifterna innehåller bestämmelser om att:

  • en leksak inte får innebära någon risk för någon persons hälsa eller säkerhet när den används på det sätt som avses.
  • tillverkaren ska förse leksaken med varningar och informationstexter om användningen av den kan innebära en fara att använda den eller om det finns en risk att skadas.
  • innan en leksak släpps ut på marknaden måste tillverkaren testa den för att göra en bedömning av om leksaken överensstämmer med säkerhetskraven.
  • leksaken ska dessutom CE-märkas, vilket fungerar som ett kvitto på att den är godkänd, skriver KoV.

  Själv är jag fortfarande kritisk till CE-märkningen. Det är alldeles för många CE-märkta produkter som ändå är osäkra. Av pressmeddelandet framgår inte vem som ska testa leksakerna.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Jag har länge kritiserat den Europeiska CE-märkningen. EU har överlåtit åt producenterna att själva märka sina produkter, det finns inget oberoende organ som kontrollerar att produkterna verkligen uppfyller säkerhetskraven.

  Följden har blivit att en rad produkter har blivit CE-märkta, trots att de inte uppfyller säkerhetskraven. Några exempel är skidhjälmar och flytvästar.

  Men MP, och kanske den rödgröna alliansen, verkar vilja ändra på det. När Ekot berättar om arbetet för säkrare leksaker, är Maria Wetterstrand starkt kritisk.

  – Det har varit en diskussion i EU den här mandatperioden om leksaker där svenska regeringen har stått på handelns sida. Och det verkar ju vara avsikten att de ska göra nu också. Men det alla miljöorganisationer har krävt är att man ska göra oberoende kontroller av leksaker, medan regeringen har drivit att man ska låta handeln kontrollera sig själv. Och det är ett stort misstag, menar jag, säger Maria Wetterstrand till Ekot.

  Det är en kritik som jag kan ställa upp på. Enda invändningen är att detta naturligtvis ska gälla alla produkter.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Konsumentfrågorna har knappast varit heta hos politikerna de senaste åren. Politikerna har bara reagerat när någon fråga lyfts fram i den allmänna debatten. Regeringen har inte heller fört någon aktiv konsumentpolitik.

  Nu vill Sveriges Konsumenter lyfta fram konsumentfrågorna, och har lanserat sin valplattform inför valet. Den lyfter fram följande frågor:

  1. Hållbar konsumtion och produktion av livsmedel
  2. Fungerande livsmedelskontroll
  3. Finansiella tjänster – sparande, lånande m m
  4. Konsumentens rätt på omreglerade marknader
  5. Konsumentvägledning med kvalitet åt alla
  6. Kortare köer till budget- och skuldrådgivning

  Organisationen har också skickat ut en enkät till partierna, för att få reda på hur de ställer sig i olika frågor.

  Naturligtvis tycker jag också att dessa frågor är viktiga men jag skulle också vilja ställa krav på vad partierna ska åstadkomma på EU-nivå. Det gäller till exempel hur vis ska få en europeisk säkerhetsmärkning som fungerar. Den nuvarande CE-märkningen är knappast värd namnet.

  Andra bloggar om: , , ,

 • När jag funderar över en årskrönika tittar jag naturligtvis på förra årets krönika – och slås av hur lika allting är. Jag skulle kunna kopiera långa stycken.

  Den största skillnaden är naturligtvis den ekonomiska krisen, som slog till i början av hösten.

  Den hade jag väntat på länge, men visste naturligtvis inte när och hur. Jag trodde helt enkelt att den ohejdade spekulationen i fonder, till exempel råvarufonder, skulle välta lasset. Men på sitt sätt var det ju kanske så. Många fonder hade ju investerat i amerikanska bostadslån, sub-prime-lån, som var den utlösande faktorn.

  Trots finanskrisens negativa sidor kanske vi konsumenter få ut något av krisen. Spekulationen i råvaror är över, vilket kan ge lägre priser på till exempel mat. Likaså kommer antagligen neddragningar i industrin att ge lägre elpriser. Vi kommer nog att få se lägre priser på fler områden. En annan fråga är om politiker och ekonomer lärt sig något.

  Vi har inte sett några större matskandaler här hemma i år. Bara små, som när det avslöjades att företaget Ammarnäs vilt blandat nötkött i det viltkött de sålde. Följden blev polisanmälan och företaget gick i putten.

  Däremot har problemen med giftiga ämnen i importerade produkter, inte minst leksaker, fortsatt. Den europeiska säkerhetsmärkningen CE verkar ofta inte vara mycket värd.

  Även den sorgliga historien med så kallade snabblån, sms-lån, fortsätter. Det är fortfarande en gåta för mig att inte regeringen gjort något åt ockret.

  Regeringen borde också göra något åt det förhållande att konsumentlagstiftningen inte gäller när du handlar vid ett så kallat tillfälligt försäljningsställe. Handlar du till exempel el- eller teleabonnemang på gatan är du rättslös!

  Däremot har regeringen med stor energi drivit den fortsatta vandringen in i övervakningssamhället, Bodströmsamhället. Både FRA- och IPRED-lagarna är rena skandalerna ur integritetssynpunkt. Dessutom är de antagligen bara kraftfulla, och dyrbara, slag i luften.

  Den som däremot inte ägnar någon energi åt sitt område är vår konsumentminister, Nyamko Sabuni. Hon gör fortfarande ingenting!

  Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

 • Flera stora svenska butikskedjor har det senaste året sålt produkter som brustit i säkerhet. Det visar en kontroll som Konsumentverket har gjort, enligt ett pressmeddelande. GP har en artikel om kontrollen.

  Konmsumentverket under året granskat produktsäkerhetsarbetet hos åtta stora butikskedjor: Barnens Hus, Biltema, Clas Ohlson, Coop Forum, Ica Maxi, Intersport, Åhléns samt Överskottsbolaget.

  Butikerna har fått redogöra för sitt säkerhetsarbete och lämna teknisk dokumentation. Dessutom har leksaker och personlig skyddsutrustning, som skidglasögon, köpts in och kontrollerats.

  – Samtliga butikskedjor vi har granskat har förebyggande rutiner inom produktsäkerhetsområdet. Men det brister när det gäller kontrollen av själva produkterna och kontrollen av produkternas testintyg, säger Maria Lindstedt, utredare på Konsumentverket.

  Resultatet visar enligt verket på flera brister.

  • Ingen av kedjorna hade tillräckliga rutiner för att fortlöpande kontrollera säkerheten på sina varor.
  • Vissa varor saknade CE-märkning trots att det krävdes på dem. Andra hade CE-märkning trots att de inte får ha det.
  • I flera fall saknades bruksanvisning på svenska och flera varor hade testintyg som inte gick att koppla till varorna.

  Efter Konsumentverkets kontroll har flera av de granskade varorna tagits bort från butikerna, rapporterar GP.

  Jag har flera gånger bloggat om att produkter måste återkallas på grund av bristande säkerhet. Och just CE-märkningen verkar vara ett särskilt problem. EU har överlåtit åt tillverkarna att intyga att deras produkter uppfyller gällande krav. Någon egentlig kontroll sker aldrig och många produkter har fått återkallas, trots märkning. Det verkar som om vi inte kan lita på märkningen.

  Andra bloggar om: , ,