Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Avtal
 • Hos ARN har ärendena som berör köp och uppförande av byggnad ökat konstant sedan 2004, då nämnden började granska den typen av fall. År 2004 inkom tretton ärenden till nämnden, motsvarande siffra 2008 var sjuttio ärenden. Det rapporterar DN och TT refererar artikeln.

  Bland anmälningarna finns exempel på hus som har fuktskadats under byggtiden, tak som har möglat och byggnader som har ställts för nära varandra så att dörrarna inte går att öppna. Ofta orsakas tvisterna av att kunden och entreprenören är oense om vad som är fel och vem som är ansvarig för att åtgärda felen.

  Det händer också att husköpare drabbas av utvecklingsfel, vilket betyder att ett fackmässigt utförande vid byggandet senare visar sig vara olämpligt.

  – Byggbolagen använder ständigt nya metoder för att spara pengar. För kunden är det omöjligt att avgöra om det är en bra metod eller inte eftersom den är ny, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas riksförbund till DN.

  DN ger också, med hjälp av Helena Olofsson från Konsumentverket, tips om hur du kan undvika en del fällor.

  Betala aldrig i förskott. Vid ett husbygge har du rätt att hålla inne pengar gentemot entreprenören. Minimigränsen är tio procent av entreprenörens totala kostnad. Men du kan hålla inne så mycket som det skulle kosta att åtgärda de fel som orsakats av företaget.

  När något blir fel skyddas köparen av Konsumenttjänstlagen och som konsument har du flera instanser du kan vända dig till för att få hjälp.

  Det som kan vara problematiskt är att bevisa vem som orsakat felet, speciellt om huset har byggts med så kallad delad entreprenad.

  Om något blivit fel och du inte kommer överens med entreprenörerna om vem som är ansvarig bör du börja med att ta dit en besiktningsman eller en fackman som kan bedöma felen. Prata även med konsumentvägledaren i kommunen där du bor.

  I nästa skede kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Vet du inte vilken entreprenör som är ansvarig kan du inkludera flera entreprenörer i anmälan.

  – ARN har bara skriftlig bevisning. Då är det viktigt att det finns skriftliga avtal och där faller det tyvärr ibland, säger Helena Olofsson.

  Om tvisten kvarstår efter att ARN har gjort sin bedömning kan du vända dig till en jurist och ta upp fallet i tingsrätten, enligt DN.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Redan i slutet av 2007 fick Ica-banken på tafsen för att de skickat ut Ica-kort med Mastercard-koppling, utan att kunderna beställt dem. Nu kritiseras banken för ett nytt försök i samma riktning, läser jag i SvD.

  Nu meddelar Konsumentverket att man anser att Ica-banken, i samband med marknadsföringen av sitt bankkort kopplat till Mastercard, brutit mot marknadsföringslagen.

  Kunden tillåts inte göra ett aktivt val och förfarandet medför även en risk för att konsumenten betalar för en produkt som man inte beställt eller tror att bankkortet är en förnyelse av ett tidigare kort med andra villkor, menar Konsumentverket.

  Annika Hernodh, som är chefsjurist på Ica-banken, menar att banken tagit lärdom av Konsumentverkets kritik i samband med kampanjen 2007 och bättrat sig.

  – Vi tycker att vi har varit tydliga med att kunden aktivt måste använda kortet för att avtalet ska börja gälla, säger hon till SvD.se.

  Hon planerar att lämna in ett yttrande till Konsumentverket senare i veckan, skriver tidningen.

  Undrar bara vad ” kunden aktivt måste använda kortet för att avtalet ska börja gälla” betyder? Ett Icaa-kort kan ju fungera så att man sätter in pengar och sedan betalar i sin Ica-butik med det!

  Andra bloggar om: , , ,

 • KO menar att konsumentavtal som förlängs automatiskt när avtalsperioden går ut är oskäliga. Därför tar nu KO ett av bolagen som använder metoden, Canal Digital, till Marknadsdomstolen. En fällande dom kan få stor betydelse för flera branscher, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande.

  Konsumentombudsmannen, KO, anser att Canal Digitals avtalsvillkor för digital-tv-abonnemang innehåller så kallad negativ avtalsbindning. Det innebär att konsumenten blir bunden av ytterligare en abonnemangsperiod om han eller hon inte säger ifrån. Vid negativ avtalsbindning ligger ansvaret för att vara vaksam på konsumenten. Det är konsumenten som måste agera för att ta sig ur ett avtal. Det räcker inte att bindningstiden går ut för att ett abonnemang ska sluta gälla.

  Negativ avtalsbindning av konsumentavtal förekommer i flera olika branscher. KO menar att detta bara är tillåtet i undantagsfall. Digital-tv är inte ett sådant undantagsfall enligt KO som därför kräver att Marknadsdomstolen förbjuder Canal Digitals automatiska förlängning av digital-tv-abonnemang.

  – Automatisk förlängning binder upp konsumenter som inte agerar. Det gynnar säljaren på konsumentens bekostnadt, säger Agneta Broberg, ställföreträdande Konsumentombudsman.

  Uppdatering: KO förlorade målet, enligt SvD. I domen kan man läsa att att Canal Digitals avtal inte handlar om negativ marknadsföring därför att: ”Genom de aktuella avtalen har Canal Digital och kunden uttryckligen kommit överens om vad som ska gälla om uppsägning inte sker, dvs. om båda parter förhåller sig passiva”.

  Det gäller alltså att lusläsa avtalen framöver!

  Andra bloggar om: , , ,

 • Rekordmånga köpare klagar på byggjättarnas avtal för nya bostäder. Klagomålen på byggbolagens avtal för nya bostäder strömmar in till konsumentverket. Sedan den första oktober har hela 40 personer hört av sig bara till konsumentvägledarna i Stockholm, läser jag i DN.

  Bostadskris. Svårigheter att sälja den gamla bostaden. Nej till nytt bostadslån. Det är några av de vanligaste skälen till att allt fler personer försöker dra sig ur sina förhandsavtal om köp av nybyggda bostäder. Men många känner sig lurade när de inser hur höga skadestånden kan bli. I vissa fall rör det sig om miljonbelopp.

  – Det här är en ny fråga. Byggbolagen har inte gett ordentlig information till kunderna, säger Stina Johannesson, konsumentvägledare i Stockholms stad.

  De flesta kunder förstår att de förlorar handpenning på cirka 100 000 kronor om de drar sig ur. Men många kunder har inte förstått att de även måste betala mellanskillnaden om bostaden inbringar ett lägre pris när den säljs vidare. Problemet har blivit vanligt sedan priserna på bostadsmarknaden börjat falla, skriver tidningen.

  Det verkar alltså dels som om köparna inte brytt sig om att lusläsa avtalet, innan de skrev på. Det kan jag inte förstå, ett bostadsköp är väl en av de största affärerna man gör som privatperson. Dessutom trodde jag att man alltid villkorade ett nytt avtal med förutsättningen att man kan sälja sin gamla bostad, och få nytt lån. Jag tror tyvärr att de klagande köparna får svårt att klara sig undan en rejäl smäll!

  Andra bloggar om: , , ,

 • Konsumentombudsmannen, KO, utfärdade tidigt i höstas ett förbudsföreläggande mot Bahnhof som gällde en prisjusteringsklausul i företagets avtalsvillkor, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande.

  Klausulen gav Bahnhof en mycket långtgående rätt att höja sina priser. Det angavs heller inte vilka omständigheter som gav Bahnhof rätten att höja priserna. Tvärtom verkade detta kunna ske helt efter eget godtycke.

  Bahnhof valde att inte godkänna KO:s förbudsföreläggande och införde istället en ny prisjusteringsklausul i sina standardavtal. Den nya prisjusteringsklausulen innebär att bolaget kan, ”under löpande avtalsperiod ändra sina priser om ändringen orsakats av väsentligt ökande kostnader till följd av förhållanden som inte Bahnhof kan råda över och inte rimligen kan förutse, t ex beslut av myndighet, nya eller ändrade lagar och författningar eller höjda priser från under leverantörer och nätägare”.

  KO konstaterar att det krävs ett så kallat Force Majeure-förhållande för att höjda priser från underleverantörer och nätägare ska kunna läggas på konsumenterna. KO anser därför att även det nya avtalsvillkoret är oskäligt och vill nu få saken prövad i Marknadsdomstolen.

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • Försäkringsbolaget GAR-BO Försäkring AB använder sig av avtalsvillkor som är oskäliga mot konsumenter. Det anser Konsumentombudsmannen som nu stämmer bolaget i Marknadsdomstolen, enligt ett pressmeddelande.

  GAR-BO Försäkring AB säljer byggfelsförsäkringar och färdigställandeförsäkringar för småhus. Det här är försäkringar som alla konsumenter som låter bygga småhus måste ha.

  KO har granskat försäkringsbolagets avtalsvillkor och funnit att de strider mot avtalsvillkorslagen på tre punkter.

  För det första förbehåller sig bolaget rätten att godkänna besiktningsman när arbetet är utfört. Detta strider mot konsumenttjänstlagen, menar KO. Enligt konsumenttjänstlagen framgår det tydligt att det i första hand är konsumenten som ska utse en besiktningsman.

  Vidare använder sig GAR-BO av formuleringar i sina avtalsvillkor som ger intrycket att det inte är möjligt att komplettera försäkringen med tillägg eller ändringsarbeten som inte avtalats skriftligen. Detta saknar, enligt KO, stöd i lagen.

  Konsumentombudsmannen reagerar också mot ett annat villkor som skapar intrycket att konsumenten inte har någon rätt till ersättning om de entreprenörer som man anlitat gör avsteg från gällande byggnormer. Även det villkoret är oskäligt, enligt KO.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Konsumentverket misstänker att Tele 2:s avtalsvillkor när det gäller bredbandstjänster kan vara oskäliga, rapporterar TT.

  Det hänger ihop med den trafikbegränsning för bredband, som jag tidigare berättat om. Från att tidigare kunnat surfa obegränsat, sänker nu Tele 2 hastigheten för de kunder som har en hög trafikmängd.

  I avtalet mellan kunden och Tele 2 förbehåller sig visserligen bolaget rätten att vidta förändringar i tjänsten struktur, omfattning och funktion, skriver TT.

  Men enligt Konsumentverket kan ett villkor som tillåter näringsidkaren att ensidigt ändra tjänsten utan att något giltigt skäl till ändringen anges bedömas som ett oskäligt avtalsvillkor. I de aktuella villkoren anges inget giltigt skäl för förändringen, konstaterar Konsumentverket. De är därför att betrakta som oskäliga.

  Nu får Tele 2 till den 20 mars på sig att förklara sig för Konsumentverket, enligt TT.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Om du får ett presentkort till en butik ska du använda det så fort du kan. Det kan bli värdelöst, om till exempel butiken eller huvudbolaget går i konkurs. Samma sak gäller för tillgodokvitton.

  Gp berättar om en kille som fått två presentkort hos butikskedjan Verner & Verner som säljer hushållsredskap. Presentkorten har blivit värdelösa sedan butikskedjans moderbolag försatts i konkurs. Detta trots att butikerna som sålt korten finns kvar.

  När han försökte handla för sina presentkort gick det inte bra. Först ursäktade sig expediten med att datorn inte fungerade, sedan sa hon att beroende av vilket datum presentkort var utställt skulle det gälla eller inte. Slutligen tog hon fram ett A4-papper med information om att ”centrala” presentkort utställda av Verner & Verner Svenska AB inte längre var giltiga sedan moderbolaget försatts i konkurs.

  Till slut fick han dock handla för sina presentkort. Det berodde på att de stämplats med ett annat organisationsnummer än moderbolagets.

  På presentkorten fanns både namn och organisationsnummer från ett annat bolag, numera Matzima AB, som tidigare drev Frölunda-butiken och då hette Madeleines Köksbod AB.

  – Då är det ju inget centralt presentkort han har. Om det är utställt med ett organisationsnummer som tillhör ett annat företag måste man ju som innehavare av presentkortet kunna lita på att det faktiskt är där jag kan få ut mitt tillgodohavande, säger Anna Fjellman på Konsument Göteborg till GP.

  Alla kan inte ha samma tur. Handla för dina presentkort så fort du kan!

  Andra bloggar om: , ,

 • Pensionsbolagen tjänar på att människor inte förstår vad de har för pensioner eller hur mycket de betalar för dem. En stor majoritet, 78 procent, av pensionsspararna förstår inte innehållet i sina pensionsbesked och 5 procent läser dem inte alls, visar en ny undersökning från Alecta. Det beror på att pensionsbolagen medvetet har krånglat till pensionsbeskeden för att de tjänar på att spararna hålls ovetande om vad bolagen tar betalt för, skriver DN i en artikel.

  Samtidigt nås jag av en annan nyhet. Företagen på finansmarknaden använder svårförståeliga och krångliga avtalsvillkor. Det konstaterar Finansinspektionen och Konsumentverket i en gemensam utredning.

  Många av avtalsvillkoren är svårförståeliga och krångliga för konsumenter att överblicka. Ett exempel är friskrivningsklausuler där nästan samtliga banker friskriver sig från ansvar om banken varit ”normalt aktsam”. Likaså är avtalsvillkor om avgifter ofta otydliga och svårgenomträngliga. Konsumenterna ska i avtalet få tydlig information om vilka slags avgifter som kommer eller som kan komma att tas ut.

  FI och Konsumentverket anser därför att företagen måste se till att villkoren formuleras om så att kunderna begriper vad det är de skriver på. Det konstateras också att brister i olika avtal fortfarande finns kvar trots att Konsumentverket tidigare påtalat detta. Det skriver Finansinspektionen och Konsumentverket i ett gemensamt pressmeddelande.

  En tredje nyhet gör affär av allt detta. En ny aktör på elmarknaden lovar oss begripligare elräkningar, berättar Dina Pengar. Lägre pris dessutom. Hur det blir återstår att se, aktören är som sagt ny.

  Det måste bli slut på mumbo-jumbo i avtal och den information vi borde få i begriplig form. Kräv att företag och myndigheter förklarar det du inte tycker är solklart. Det är nog det enda sättet att få en ändring.

  Andra bloggar om: , ,

 • Avtal 12.06.2007 8 Kommentarer

  Blir du av med plånboken behövs bara ett telefonsamtal för att alla kort ska bli spärrade. Det låter som en bra idé, som också erbjuds av företaget Spärrservice.

  Det finns dock en nackdel. Har du väl börjat abonnera på tjänsten är den inte så lätt att bli av med, skriver Dina Pengar i en artikel.

  Kruxet är att företaget kräver en skriftlig uppsägning en månad innan avtalet går ut. Annars förlängs det automatiskt. I artikeln säger en kund att påminnelsen från företaget kom så sent att det inte gick.

  Konsumentverket uppger enligt tidningen att rättsläget i de här fallen inte är solklart. En konsument måste underrättas tydligt och minst 30 dagar innan avtalet ska sägas upp.

  Avtal med Spärrservice är så krångligt att det i dag finns 54 anmälningar mot företaget hos Konsumentverket.

  Uppdatering: ARN har avgjort tre mål som har att göra med frågan om automatisk förlängning av avtalen med Spärrservice, berättar GP. ARN gav kunderna rätt.

  ARN konstaterar i sin bedömning att långa avtalsperioder i sig inte kan anses vara till nackdel för konsumenten, men att dessa avtal emellertid bör förlängas först efter en aktiv handling från konsumentens sida, skriver GP.

  Andra bloggar om: ,