Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Försäljning
 • Under 2012 kritiserade Konsumentombudsmannen teleoperatören Svea Telecom för att ringa säljsamtal till nummer som spärrats i NIX-registret. KO utfärdade ett förbudsföreläggande som godkändes av företaget. Ett vite på en halv miljon kopplades till föreläggandet.

  Men Svea Telecom trotsade föreläggandet och fortsatte med oskicket. Nu har tingsrätten fastställt att bolaget ska betala vitet, skriver KO i ett pressmeddelande som också uppmärksammas av Ekot.

  Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

 • Miljonlotteriet, dotterbolag till IOGT-NTO, har fortsatt med sina skojarmetoder för att värva kunder.

  Lotteriföretaget har anmälts 47 gånger till Konsumentverket hittills i år, oftast för att de har bundit sina kunder till en lottprenumeration utan att kunden vetat om det, rapporterar Ekot.

  Skojeriet går till så här: Försäljare på stan delar ut ”gratislotter”, som märkligt nog ger vinst varje gång. I det fall som Ekot beskriver var vinsten sex ”gratislotter” till det verkliga lotteriet och försäljaren ska ha försäkrat att de verkligen var gratis. Syftet är dock bara att få till ett samtal med försäljarna, i tron att du ska kunna hämta ut en ”vinst”, och få dig att lämna dina uppgifter. Hux flux är du bunden vid en prenumeration, som är svår att klara sig ur, och får en faktura i brevlådan.

  – Det är naturligtvis inte tillåtet att utelämna väsentlig information i marknadsföringen. Om ett erbjudande omfattar en prenumeration så måste det framgå klart och tydligt för konsumenten, säger Erik Fröcklin, jurist på Konsumentverket, till Ekot.

  Ekot rapporterade ursprungligen om skojeriet på sensommaren i år. Då lovade lotteriföretaget att se över sina metoder. Men anmälningarna har fortsatt strömma in. Nu säger Miljonlotteriets vd Ludwig Alholt till Ekot att företaget har gjort en kvalitetsöversyn och genomfört utbildningar av sina säljare. Han tror dock inte att effekterna av åtgärderna har märks av än.

  Med tanke på de fortsatta anmälningarna verkar de inte ha haft alltför bråttom och jag saknar åtgärder från huvudmannen, IOGT-NTO.

  Uppdatering: Nu har KoV, efter många anmälningar, fått nog och drar Miljonlotteriet inför domstol. Lotteriet har begått en rad allvarliga överträdelser i sin telefonförsäljning av lotter. Det anser KO och kräver att en marknadsstörningsavgift på tio miljoner kronor döms ut. Allt enligt ett pressmeddelande från KoV.

  Uppdatering: Lotteriets säljmetoder förbjuds med omedelbar verkan. Det blev domen när metoderna prövades i Patent- och marknadsdomstolens efter an stämning från KO. Det skriver KO/KoV i ett pressmeddelande.

  Domstolen förbjuder nu IOGT-NTO att kräva betalt för lotter som konsumenten inte beställt. Föreningen förbjuds också att ge intrycket att konsumenten vunnit, när det inte finns någon garanterad vinst eller när kravet är att konsumenten ska köpa ett abonnemang på lotter. Säljarna får inte heller påstå eller låtsas att konsumenten är utvald och har en särskild vinstchans. Föreningen förbjuds också att skapa intrycket att det inte handlar om säljsamtal.

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • TelemarketingTrots den tidigare debatten om mobil-nix, där flera framfört att detta öppnar för säljsamtal till mobilen, kommer branschen att ge dem rätt och genomföra en regeländring. Det berättar DN och saken uppmärksammas även av TT.

  I början på nästa år ändras nämligen branschens egna etiska regler. De börjar gälla den 1 februari 2014 och innebär att det är fritt fram för försäljare att ringa till både fasta telefoner och mobiler, skriver DN.

  – Vad vi gör nu är att vi skapar harmoni mellan lagstiftning, nix-register och etiska regler som gör att det blir enkelt för konsumenter och näringsidkare med vad som gäller, säger Tina Walroth, vd för branschorganisationen Kontakta, till TT.

  Hittills har mobilen varit fri från säljsamtal, enligt branschens regler har det varit tabu. Jag tycker att det borde förblivit så, men branschen har tyvärr konstaterat att allt färre använder fast telefon. Jag tänker omedelbart nixa min mobil. Gör detsamma, länk till nix-registret finns på bloggen, under Länkar nere till höger.

  Uppdatering: Branschens syfte med regeländringen är att man vill öppna upp för att ringa säljsamtal till mobiler. De lämpar över ansvaret på konsumenterna, skriver KO/KoV i en kommentar.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Konsumentverket, Post- och telestyrelsen och Telekområdgivarna går ut med en gemensam varning mot teleoperatören Svea Telecom. Företaget har på kort tid dragit på sig en stor mängd anmälningar och klagomål från konsumenter som känt sig lurade. Varningen uppmärksammas även av TT samt av Ekot.

  Många vittnar i anmälningarna att de känt sig lurade av företaget. Man har blivit uppringd av en telefonförsäljare som gett sken av att de ringt från konsumentens nuvarande operatör. Trots att man inte tackat ja till något erbjudande har konsumenterna ändå blivit bundna av ett abonnemang. När man sedan försökt ångra avtalet, vilket man har rätt till, har det inte gått att nå Svea Telecom.

  Trots att företaget tidigare fått ett föreläggande från KO har de fortsatt att ringa upp hushåll vars telefon är ansluten till NIX-registret. Det kan få KO att utlösa ett vite om en halv miljon, enligt DN.

  Svea Telecom tycks dessutom ha riktat in sig på telefonförsäljning till äldre personer. De har inte ens dragit sig för att sluta avtal med en dement kvinna, enligt SvD. Hon har förvaltare och kan inte teckna några avtal själv.

  Andra bloggar om: , , ,

 • De hoppar på dig på stan eller i ett köpcentrum och erbjuder en ”gratislott”. Men trots att ”lotterna” har vinst varje gång vinner du inget annat än ett samtal med säljarna, där du erbjuds att prenumerera på lotter. Så värvar Miljonlotteriet, dotterbolag till IOGT-NTO, kunder.

  Konsumentverket har fått in ett tjugotal anmälningar mot lotteriet i år, förra året 40. Många anmälare anser att de inte förstått att det rör sig om en prenumeration, andra att de fått dålig information, uppger Ekot i ett inslag.

  – Konsumenten anmärker på att de inte har förstått att de får en prenumeration på köpet eller att de sagt nej men ändå har fått någon form av välkomstbrev. Så någonstans har informationen brustit om man utgår från anmälningarna, säger Erik Fröcklin, jurist på Konsumentverket, till Ekot.

  Miljonlotteriets vd Ludwig Alholt uppger för Ekot att säljarna alltid uppger att det rör sig om en prenumeration. Han tycker dock att redan en anmälan är en för mycket och medger att försäljningen kan behöva ses över:

  Det är inte första gången som Miljonlotteriet anmäls för att ha varit otydliga med prenumerationsreglerna. Redan 2011 fick lotteriet kritik från Konsumentombudsmannen för samma sak, skriver Ekot.

  Jag kan inte tycka annat än att redan ”gratislotterna” är en form av bondfångeri och knappast seriöst.

  Andra bloggar om: , , ,

 • TelemarketingAlliansregeringen vill införa ett krav att den som per telefon köpt vissa pensionstjänster efteråt skriftligt ska bekräfta sitt köp för att det ska gälla. Det räcker inte, menar en del kritiker. Andra vill inte ha denna förändring alls, enligt ett inslag i Ekot.

  Förslaget har varit ute på remiss. I stort alla som företräder näringslivsintressen, inte minst företag verksamma med telefonförsäljning, är helt emot. Men de remissinstanser som vill gå längre än regeringen dominerar. De menar att oseriös telefonförsäljning finns inom många områden.

  I en fråga enas kritikerna, enligt Ekot. Risken är påtaglig att konsumenterna inte förstår att kravet på skriftlig bekräftelse enbart gäller mycket begränsade finansiella tjänster och inget annat.

  Oseriös telefonförsäljning förekommer inom alla områden, och klagomål finns i tusental. Jag kan inte annat än hålla med de som vill utvidga förslaget. Varför ska skriftlig bekräftelse bara gälla vissa pensionstjänster? Det borde gälla all telefonförsäljning!

  Andra bloggar om: , , ,

 • Telemarketing till mobilnummer är i dag förbjudet. Men ett NIX-register för mobilnummer riskerar att öppna den kanalen. Den farhågan har tidigare framförts av Konsumentombudsman Gunnar Larsson. Nu framför han den igen, med stöd av PTS generaldirektör Göran Marby, i en artikel på SvD:s debattsida. Artikeln refereras av TT i flera medier.

  De båda verkscheferna konstaterar att försäljning via telefon ger upphov till många klagomål. ”Vi fruktar nu för att branschen planerar för att kasta de etiska riktlinjerna överbord”, skriver de bland annat. ”Vad som egentligen innebär en radikal försämring för konsumenterna presenteras av branschen som något positivt”. De anser dock att det ”är uppenbart att det förhåller sig precis tvärtom, att det är branschen som kommit på en plan för att tjäna mer pengar”.

  Vad jag anser kan du läsa här.

  Andra bloggar om: , , , , , ,

 • Som väntat lanseras nu ett NIX-register även för mobiltelefoner, något som också uppmärksammas av TT i flera tidningar. Men frågan är om det innebär någon förbättring.

  Det är SWEDMA, branschorganisationen för direktmarknadsföring, som står bakom NIX-registret. Jag tror att målet med registret var att minska risken för telefonförsäljare att ringa upp folk som bara blev förbannade, färre bom-samtal alltså. Registret har funkat bra, mitt nummer är NIXat sedan många år och har bara fått ett fåtal samtal.

  Men jag känner mig tveksam till ett motsvarande register för mobilnummer. Sedan tidigare finns en branschöverenskommelse om att ringa mobilnummer, borde inte det räcka? Innebär mobil-NIX att det är fritt fram för ej NIXade nummer? KO har tidigare kritiserat mobil-NIX på samma grunder.

  Jag tycker att den gamla ordningen borde bestå!

  Andra bloggar om: , , ,

 • TelemarketingAtt införa ett NIX-register för mobiltelefoner skulle kunna leda till fler säljsamtal till mobilnummer. Det säger Konsumentombudsman Gunnar Larsson i en intervju med Ekot. I dag finns e branschöverenskommelse som i princip förbjuder säljsamtal till mobilnummer.

  – Redan i dag så är det ju så att det är förbjudet och otillåtet att ringa säljarsamtal till mobiltelefoner. Och om man inför ett NIX-register då lägger man ju över ansvaret på konsumenterna att NIX:a sina mobiltelefoner, och den som inte gör det kommer då att utsättas för säljsamtal, säger Gunnar Larsson.

  Vi vet att branschen diskuterar ett NIX-register för mobilnummer, det är helt enkelt på gång. Gunnar Larsson vill hellre se ett omvänt förfarande, att säljsamtal endast är tillåtet för de nummer som anmält att de tillåter det.

  Dit är det nog svårt att få det till stånd. Att det skulle finnas ett förbud verkar vara en chimär, jag får säljsamtal till mobilen i alla fall. Jag skulle gärna NIX:a mitt mobilnummer.

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • För att komma åt oseriösa telefonförsäljare måste lagen skärpas. Krav på skriftligt godkännande av avtal vid all telefonförsäljning bör införas, skriver KO Gunnar Larsson och PTS generaldirektör Göran Marby i en debattartikel i SvD.

  Att det fixas och trixas vid försäljning per telefon är inget nytt. Många kunder hävdar att de inte beställt något, andra att de inte ingått något abonnemang. Tidigare infördes ett krav på att samtalen skulle spelas in för bevisning, men det förekommer att det klipps i inspelningarna.

  De båda generaldirektörerna vill nu se ny lagstiftning om skriftligt godkännande av avtal vid all telefonförsäljning.

  ” Den stora fördelen är att det inte längre skulle råda några tveksamheter om vilket avtal som slutits och förtroendet för telemarketingbranschen skulle öka. Detta skulle konsumenter tjäna på, liksom alla de företag som bedriver seriös försäljning”, skriver de.

  Heja generaldirektörerna! Vi får väl se hur politikerna reagerar, de har hittills varit senfärdiga. KoV framförde ett liknande förslag 2007. Skojare ska stoppas!

  Uppdatering: Även TT uppmärksammar debattinlägget.

  Andra bloggar om: , , , , ,