Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Försäkringar
 • Moderna Försäkringar säljer produktskadeförsäkringar för hemelektronik i Elgigantens butiker. Försäkringarna marknadsförs bland annat med att den ger ett bättre skydd än hemförsäkringen och att den har låg eller ingen självrisk om produkten skadas eller behöver bytas ut.

  Men enligt KO så är försäkringarna oskäliga för konsumenterna på två punkter. Dels är den förskottsbetalade försäkringstiden upp till fem år, dels betalas ingen premie tillbaka vid en totalskada, skriver KoV i ett pressmeddelande.

  Enligt försäkringsavtalslagen får inte avtalstiden för en försäkring överstiga ett år, om det inte finns särskilda skäl. Syftet med det är att konsumenten ska ha möjlighet att aktivt välja om hon vill förnya försäkringen eller inte. Att Moderna Försäkringar erbjuder sina kunder att säga upp avtalet varje år är inte godtagbart, menar KO.

  Försäkringsavtalslagen har också klara regler när det gäller återbetalning av premie. Enligt lagen så har konsumenten rätt att få tillbaka premien om försäkringen upphör i förtid, oavsett anledning.

  Moderna Försäkringars avtalsvillkor innebär att om konsumenten till exempel tecknat en femårig produktförsäkring för en kamera och kameran måste ersättas med en ny efter ett halvår så upphör försäkringen och någon premie återbetalas inte. Försäkringen övergår heller inte till ersättningskameran, enligt pressmeddelandet.

  KO anser att Moderna Försäkringars avtalsvillkor är oskäliga och vill nu att Marknadsdomstolen prövar saken.

  Jag har tidigare bloggat om tilläggsförsäkringar. Frågan är om de ens är nödvändiga.

  Andra bloggar om: , , , , , ,

 • Om det inträffar en katastrof i utlandet, och svenskar måste evakueras, vem ska betala för det? Frågan började diskuteras i samband med flodvågskatastrofen 2004 när också regeringen kritiserades för att vara senfärdiga.

  Senare utreddes saken och det resulterade i en ny lag, som börjar gälla 1 augusti 2010. TT berättar om den.

  – Nu sätter man ner foten och säger att regeringen har ansvar för att ha en kris- och katastrofberedskap, säger Patric Nilsson, departementssekreterare vid UD:s konsulära och civilrättsliga enhet, till TT.

  Samtidigt konstateras att det är den enskilde individen som blir ersättningsskyldig för kostnader för transporter och hälso- och sjukvård som kan knytas till dig om du råkar ut för en kris eller katastrof då du är utanför Sveriges gränser, skriver TT.

  Den nya lagen verkar inte orimlig. Om du blir sjuk i utlandet, och måste fraktas hem, får du redan i dag betala transporten själv.

  Det gör det ännu mer nödvändigt att ha en bra försäkring som täcker sådana situationer.

  Andra bloggar om: , , ,

 • barn_solglasögon Sommaren är en tid då många barn råkar ut för olyckor, men 55 av landets 290 kommuner försäkrar endast barnen under skoltid. Sammanlagt finns 420 000 barn i dessa kommuner varav många barn sannolikt kommer att vara helt oförsäkrade under sommarlovet. Det visar en undersökning från Folksam, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

  – Sannolikt har en stor del av barnen privata olycksfallsförsäkringar, men det är långt ifrån alla. Många barn kommer att vara helt oförsäkrade under sommarlovet, säger Lena Wallin, talesperson medlemsförsäkringar Folksam.

  I pressmeddelandet finns en tabell med de kommuner som inte försäkrar barnen under sommaren.

  Mina barn är försäkrade under sommaren, är dina?

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Den som blir arbetslös får 80 procent av sin lön upp till en inkomst på 18 700 kronor i månaden i ersättning från a-kassan. Men de flesta har en inkomst som överskrider taket.

  De har gjort att allt fler tecknar egna försäkringar. De har tröttnat på att vänta på besked från politikerna om en höjning av taket, berättar Riksdag & Departement.

  – Antalet som har försäkringar hos oss har fördubblats sedan 2008, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker hos Folksam till R&D.

  Enligt honom bedömer de försäkringsbolag som har inkomstförsäkringarna att drygt 1,6 miljoner av a-kassornas drygt 3,4 miljoner medlemmar kan vara intresserade av försäkringen.

  Medlemmar i många fack kan höja taket till mellan 60 000 och 100 000 kronor genom att komplettera den kollektiva försäkringen med en individuell tilläggsförsäkring. Skyddet kan då förlängas upp till 300 dagar, enligt R&D.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Piller Många vanliga läkemedel som säljs på Apoteken omfattas inte av den så kallade läkemedelsförsäkringen. Därmed är möjligheten att få ersättning för en eventuell biverkning sämre, avslöjar Ekot.

  Enligt Ekot har detta uppmärksammats av en patient som fått ett kolesterolsänkande läkemedel utbytt mot ett likvärdigt på Apoteket. När han misstänkte att han fått förhöjda levervärden som en biverkan konstaterade han att företaget bakom medicinen inte var med i läkemedelsförsäkringen.

  En lagändring är på gång så att försäkringsskyddet ska bli lika för alla läkemedel, men de nya reglerna kan träda i kraft tidigast vid årsskiftet, enligt Ekot.

  Ekot har en lista på de läkemedelsbolag som inte deltar i försäkringen.

  Andra bloggar om: , ,

 • Jag har tidigare berättat att det är onödigt att köpa avbeställningsskydd, reseskyddet i hemförsäkringen duger oftast bra. Men efter askmolnet säljs det extra avbeställningsskydd som aldrig förr, berättar SvD. Försäkringsbolaget Europeiskas försäljning har ökat med 65 procent från i fjol.

  Bolaget är naturligtvis glada över det och hävdar att deras försäkring ger ett bättre skydd om det skulle hända något, men de vanliga försäkringsbolagen håller inte med.

  – För en familj som åker till Egypten kan det bli 1500-2000 kronor extra om man köper speciella avbeställingsskydd. Det är helt onödigt om man har hemförsäkring, säger Men Caroline Uliana på försäkringsbolaget If till SvD.

  Enligt min uppfattning fyller den extra reseförsäkringen samma funktion som det extra försäkringar som elektronik- och vitvarukedjorna säljer – de tömmer plånboken.

  Andra bloggar om: , , ,

 • diskmaskin Högsta domstolen har gett prövningstillstånd för ett ersättningskrav som gäller en vattenläcka i en hyreslägenhet, berättar SvD.

  Det gäller ett fall där anslutningen till en diskmaskin brast, med omfattande vattenskada som följd. Svenska Bostäder kräver hyresgästen på 60 000 kronor i ersättning eftersom denne inte följt ordningsföreskrifterna som anger att vattentillförseln ska strypas efter avslutad diskning.

  Tingsrätt och Hovrätt har tidigare gett hyresgästen rätt men nu har alltså HD gett prövningstillstånd för den principiellt viktiga frågan.

  Vad jag funderar på är om inte hela frågan handlar om vilken försäkring som ska betala, hyresgästens hemförsäkring eller Svenska Bostäders fastighetsförsäkring.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Svd har haft en serie artiklar som handlar om äldreboende. I en av dessa hittar jag en konsumentnyhet.

  SvD berättar om en kvinna som blivit bestulen på sitt äldreboende. Men när hon sökte ersättning från sitt försäkringsbolag, gällde inte hemförsäkringen.

  SvD har talat med flera försäkringsbolag, och svaret är detsamma. Den vanliga hemförsäkringen gäller inte på äldreboendet, det krävs en tilläggsförsäkring.

  Rådet blir därför att kontakta försäkringsbolagets kundtjänst för att komplettera försäkringen.

  Andra bloggar om: , ,

 • Jag har tidigare bloggat om tilläggsförsäkringar, som ofta är helt onödiga men en god affär för försäljarna. Jag har också bloggat om Konsumentverkets kritik mot försäkringsvillkoren.

  Nu berättar GP om en effekt av de märkliga försäkringsvillkoren.

  Julia Wintertidh fick en digitalkamera, inklusive tilläggsförsäkring, i presenta av sin mamma. Efter en kort tid upphörde kameran att fungera och Julia fick en ny kamera på garantin.

  Men då upphörde tilläggsförsäkringen att gälla, enligt försäkringsvillkoren. Trots att försäkringen var tecknad för flera år framåt gällde den bara den ursprungliga kameraindividen och någon återbetalning av outnyttjad försäkringspremien skulle inte ske.

  I det här fallet löste sig det hela ändå. Efter det att GP börjat rota i fallet erbjöd sig återförsäljaren att betala tillbaka premien.

  Men fallet får mig att undra över hur tilläggsförsäkringarnas villkor är utformade. Det gäller tydligen att lusläsa villkoren och tänka efter ordentligt innan man tecknar en tilläggsförsäkring!

  Andra bloggar om: , , ,

 • Det vore helt absurt om man skulle vara tvungen att spara kvitton på allt som man vill ha ersättning för. Men det behöver man inte ha, slår Allmänna reklamationsnämnden fast i ett beslut, läser jag i GP.

  Ärendet gäller en kvinna som fick en vattenskada i sin bostadsrätt, och krävde 32 000 i ersättning. Bolaget Moderna försäkringar erbjöd knappt 4 000 kronor när självrisken var dragen. Det fanns inga kvitton som visade sakernas värde och kvinnan hade inte heller bevisat att hon ägde föremålen. De kunde lika gärna tillhöra hennes 21-åriga dotter, resonerade Moderna försäkringar.

  Nu får bolaget bakläxa av ARN. Det finns inget absolut krav på kvitton, säger nämnden. Det går att styrka sina anspråk ändå.

  I det här fallet har kvinnan gjort upp en lista över skadade objekt och deras värde, kompletterad med foton samt prisuppgifter från olika kataloger. Hon har också erbjudit Moderna försäkringar att inspektera skadorna, vilket de avböjde.

  Därmed har hon gjort vad som rimligen kan begäras, anser ARN. Nämnden uppmanar bolaget att ersätta kunden med utgångspunkt i den skadeförteckning som hon lämnat, skriver GP.

  Andra bloggar om: , , ,