Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Konsumentpolitik
 • Åtta av tio gillar inte gatuförsäljare. Kritiken gäller att de stör, är påstridiga och oseriösa. Det visar en undersökning som Konsument Göteborg har gjort, läser jag i GP.

  De säljer mobil- eller el-abonnemang och kreditkort. De står där du går. Mitt i steget kommer lockropet, oftast en fråga som ”vilket bolag ringer du med?” Så kommer blocket fram och några snabba streck blir en uträkning som visar vilken vinnare du kan bli när bytet är gjort till det gatuförsäljaren erbjudit. Väl hemma kommer ångern. Men ångerrätten gäller inte vid den här typen av gatuförsäljning.

  – När det är många gatuförsäljare på stan får vi problem! Det är vi som får se baksidan av det här, säger konsumentvägledare Monika Jukic.
  Konsument Göteborg har fått många klagomål och reklamationer och det är orsaken till undersökningen. Resultat: konsumenterna är mycket missnöjda med gatuförsäljningen.

  Undersökningen visar att åtta av tio personer är negativt inställda till denna typ av försäljning och sju av tio tycker att försäljarna är påstridiga.

  Attityderna är lika hos män och kvinnor och såväl yngre som äldre ogillar gatuförsäljningen, även om äldre är mest negativa. De som inte är negativa ser både fördelar och nackdelar. Bland annat gillar de att få personlig kontakt med säljaren och information om nya varor.
  Men de allra flesta anser:

  • Försäljare stör mig i min vardag.
  • Det kan vara svårt att säga nej till erjudanden.
  • Man kan lockas till impulsköp.
  • Jag tycker att försäljningsmetoden är oseriös.
  • Jag tycker att försäljarna är påstridiga.

  Allt enligt GP. Men det största problemet är att konsumentlagstifrningen inte gäller vid den här typen av försäljning. Att regeringen inte tagit itu med detta, trots påpekanden från Konsumentverket, är väl bara ett bevis för att vi har en konsumentminister som snarast verkar ointresserad av konsumentfrågor.

  Andra bloggar om: , , , , , ,

 • Dagens budgetproposition innebär inga väsentliga förändringar av konsumentpolitiken, skriver Sveriges Konsumenter i ett pressmeddelande. Området får dryga 180 miljoner, vilket bara är en bråkdel av det mångmiljardstöd som går till jordbruk och näringsliv.

  – När EU:s inre marknad kräver starka och medvetna konsumenter är det beklagligt att regeringen inte inser att en sådan politik också kräver satsningar på efterfrågesidan, på konsumentpolitiken, säger Inger Persson, ordförande i Sveriges Konsumenter.

  I budgetpropositionen föreslås 109,6 miljoner kronor gå till Konsumentverket, en liten minskning. 26,8 miljoner går till Allmänna reklamationsnämnden, en höjning med två miljoner, och 17, 5 till ”Åtgärder på konsumentområdet”, bland annat stöd till konsumentorganisationer. Det senare är helt oförändrat.

  Konsumenternas medvetna val tas upp på flera håll i området jordbrukspolitik. ”Nyckelhålet” ska utvecklas. EU:s märkning för ekologiska livsmedel ska förbättras.

  – Ansatsen är riktig, men det är viktigt att det verkligen leder till förbättringar för konsumenterna. Allt går heller inte att lösa med märkning utan det behövs ”kunskapslyft”, inte minst genom skolan. Här kommer vi i konsumentrörelsen att noggrant följa utvecklingen, säger Jan Bertoft, generalsekreterare i Sveriges Konsumenter i pressmeddelandet.

  Enligt min mening visar detta bara regeringens ointresse för konsumentfrågor. Det gäller inte minst den ansvariga ministern, Nyamko Sabuni.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Post- och telestyrelsen (PTS) får in allt fler anmälningar som gäller marknadsföring av telefonitjänster, berättar Råd & Rön.

  – Vi ser problemen och att de växer. Vi får många klagomål, så det är viktigt att titta på frågan, menar Olof Bjurö, chef för enheten för konsumenttillsyn.

  Gatuförsäljningen av både fast och mobil telefoni har blivit aggressivare. Nya kunder som nappat på erbjudanden har blivit anslutna till en operatör utan att ha gett sitt medgivande.

  – Gatuförsäljning är en pressad situation, försäljarna är envisa. Och så tror många att ångerrätten gäller, spekulerar Olof Bjurö.

  Men vid gatuförsäljning gäller inte den ångerrätt som finns i distansavtalslagen. Detta vill PTS nu ändra på, och har därför ställt sig bakom Konsumentverkets krav på att ångerrätten bör utvidgas, skriver tidningen.

  För mig är det obegripligt att den ansvariga ministern, konsumentminister Nyamko Sabuni, ännu inte gjort något åt dessa missförhållanden. ”Vi arbetar med saken”, är det enda besked hon gett. Å andra sidan verkar hon inte speciellt intresserad av konsumentfrågor!

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Riksdagen har klubbat igenom anpassningen av den svenska marknadsföringslagen till EUs lagstiftning, enligt Dagens Media. Det innebär bland annat förbjud med direkta köpuppmaningar i reklam till barn.

  Riksdagen ger klartecken till lagförändringar i marknadsföringslagen. Ändringarna innebär att oönskad och påträngande telefonförsäljning förbjuds. Lagändringar gäller från och med 1 juli i år.

  En annan förändring är att direkta köpuppmaningar i reklam till barn förbjuds, en lagändring som Sveriges Annonsörer tidigare ansett strider mot EU-direktivet som lagen grundas på, skriver tidningen.

  Förbudet mot reklam till barn kommer att vara en nagel i ögat på annonsbranschen. Förr eller senare kommer det att prövas i EU:s rättsliga instanser. Vi får se hur det går!

  Marknadsföringslagen, Barnreklam, Reklam, Barn, Marknadsföring

 • Nyamko Zabuni Nyamko Sabini har gjort sitt årliga framträdande som Konsumentminister. Som vanligt när landets konsumentvägledare samlas för årets konsumentdagar, denna gång i Karlstad.

  Som vanligt hade hon få konkreta saker att komma med. Den allra viktigaste frågan för henne är omvärldsbevakningen, enligt GP.

  – Det vill säga att Sverige ligger i framkant på konsumentområdet, sa Sabuni.

  Ett exempel på att ligga först är att utveckla konsumentskydd specialinriktat på ungdomars behov. En aktuell fråga är sms-lånen: en undersökning som Danske bank gjorde visade att sex av tio unga svenskar inte förstår begreppet låneränta, eller klarar av att räkna om räntan till kronor och ören.

  – Vi måste söka kreativa lösningar på morgondagens problem, sa Sabuni.

  – Som konsumentminister driver jag på harmoniseringen inom EU, men den ska inte tvinga Sverige bakåt, sa Sabuni.

  Nästa år tar Sverige över ordförandeskapet inom EU och frågan ska föras ytterligare framåt, enligt henne. Redan i dag arbetar EU-kommissionen bland annat med att se över direktiven för att få en hög skyddsnivå inom konsumentskyddslagstiftningen och att få ett effektivt samarbete och fungerande tillsyn.

  – Det är min och regeringens åsikt att starka och välinformerade konsumenter gör de bästa valen. Vi vill inte frånta konsumenterna deras makt till val. Starka konsumentorganisationer är viktiga liksom konsumentvägledare på lokal nivå, sa hon.

  Gatuförsäljning av mobilabonnemang och annat var i fokus tidigare på dagen när denna verksamhet fick utmärkelsen Bottennappet. Konsumentminister Sabuni fick frågor även om detta. Eftersom distans- och hemförsäljningslagen inte gäller i dag har kunder inte ångerrätt när de handlar av gatuförsäljare. Däremot utreds frågan.

  – Men man kommer inte åt alla problem genom att införa ångerrätt. Vi vill få fram ett helhetsskydd, svarade Sabuni enligt GP.

  Mycket snack och lite verkstad, alltså. Som vanligt när det gäller vår konsumentminister, vill jag tillägga. Hon imponerar verkligen inte!

  Andra bloggar om: , , ,

 • Konsumentminister Nyamko Sabuni vill ge telekunderna bättre kontroll över sina teleräkningar. Från den 1 juli måste alla teleoperatörer ge kunderna möjlighet att spärra vissa telefonnummer och sätta en gräns för hur hög räkningen får bli, skriver DN.

  Förslaget går ut på att alla telebolag ska tvingas införa tjänster som gör att kunderna enkelt kan spärra vissa telefonnummer och sätta en övre gräns för hur hög telekostnaden får bli under en viss period. I dag går inte det hos alla bolag.

  – Jag hoppas att många konsumenter utnyttjar den här möjligheten att ta kontroll över sina telefonkostnader, säger konsumentminister Nyamko Sabuni.

  Förslaget har arbetats fram i ljuset av att skenande telekostnader blivit ett allt större problem, både för ungdomar och föräldrar till minderåriga barn, enligt DN.

  Jag undrar hur stor verkan förslaget får. Spärrmöjligheterna finns redan hos flera telebolag, men hur ofta utnyttjas de? Men det är bra att Nyamko Sabuni äntligen insett att hon är konsumentminister också.

  Andra bloggar om: ,

 • Det finns en rejäl lucka i konsumentlagstiftningen. När lagarna kom till var det ingen som tänkte på att du kunde skriva avtal på gatan eller vid ett tillfälligt försäljningsställe i till exempel ett köpcentrum. På fackspråk kallas det canvas- eller eventförsäljning. Något som är väldigt vanligt i dag. Så säljs ofta mobil-, tele- eller elabonnemang. Skriver du på ett avtal då är du rättslös, ingen del av konsumentlagstiftningen gäller. Du har till exempel ingen ångerrätt.

  Det här har varit känt länge. Men hittills har inte regeringen gjort något åt saken. Nu ryter den nytillträdde KO till och kräver en ändring, något som rapporteras i samtliga media.

  – Konsumenten känner att de hamnar i en oförberedd försäljningssituation. Man är ute i andra ärenden och stöter på en aggressiv försäljare och så sluter man ett nytt mobilabonnemang och så visar det sig när man kommer hem att man gjort något oöverlagt som man inte kan krypa ur, man har ingen ångerrätt och det tror de flesta att man har precis som i hemförsäljningslagen, säger han till SR.

  KO kräver nu att lagen ändras och skriver till regeringen att rätten att ångra köpet i fjorton dagar borde gälla alla avtal som sluts utanför fasta försäljningsställen.

  Det här är något som borde vara genomfört för länge sedan. Men eftersom vi har en konsumentminister, Nyamko Sabuni, som verkar vara fullständigt ointresserad av sitt område, har inget hänt. Händer något nu, eller måste andra skrika högre?

  Andra bloggar om: , , , , , ,

 • Nyamko ZabuniVi har en konsumentminister som inte har gjort sig känd för någon högre aktivitet inom konsumentpolitiken. Jag skulle bli förvånad om ens ett par procent av svenskarna visste att hon heter Nyamko Sabuni (fp).

  Det var därför med stor spänning som jag tog del av pressmeddelandet om hennes förslag till ny marknadsföringslag. Men jag blev besviken, förslaget visade sig bara vara en anpassning av lagen till EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Några andra nyheter verkar inte finnas.

  I den nya lagen finns ett uttryckligt förbud för upprepade och oönskade kontakter per telefon, skriver TT. Det finns också en generell bestämmelse mot aggressiv marknadsföring, vilket även kan omfatta försäljare som söker upp en konsument på gatan eller i hemmet.

  Vilka metoder som ska anses aggressiva, till exempel hur sent på kvällen man kan bli uppringd, blir upp till Marknadsdomstolen att avgöra.

  I och med att uttryckliga förbud för olika affärsmetoder nu ska införas i lagen, räknar regeringen med att fler fall kommer att prövas och att företag blir mer återhållsamma i sina metoder när risken för sanktioner ökar.

  I den nya lagen svartlistas uttryckligen 31 affärsmetoder, bland annat vissa lockerbjudanden. Sabuni anser att det i dag är alltför vanligt att konsumenter lockas i väg till en affär, för att sedan upptäcka att varan med det billiga priset i reklamen redan är slut, eftersom så få fanns i lager. Ministern hoppas att den nya lagen ska göra lockerbjudanden mer pålitliga, enligt TT.

  I och med den nya lagen införs också ett förbud mot direkta köpuppmaningar i reklam till barn i samtliga medier. Dessutom behålls förbudet att rikta reklam till barn under 12 år i TV-sändningar.

  En del bedömare anser att förbudet om reklam till barn strider mot EU-direktivet. Men regeringen står alltså fast, vilket är bra. Men det hade nog funnits utrymme för andra förändringar än vad direktivet föreskriver. Vi får nog byta minister innan det blir ens krypfart på det konsumentpolitiska området. Annat än anpassningar till EU-direktiv.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Sverige tar strid med EU för att behålla förbudet mot tv-reklam riktad till barn. Regeringen är beredd på en rättegång i EG-domstolen. Det beskedet ger konsumentminister Nyamko Sabuni till GP.

  EU-kommissionen har i flera år begärt att Sverige ska tillåta tv-reklam för barn under 12 år. Det är en följd av den så kallade harmoniseringen av konsumentlagstiftningen, alltså arbetet med att införa likadana regler i hela unionen.

  Sverige är ett av de länder som har starkast konsumentskydd och EU anser att Sverige måste släppa på en del av sina regler.

  Sabuni och hennes tjänstemän har vridit och vänt på frågan och anser sig ha hittat en juridisk utväg. Det formella ställningstagandet kommer i en proposition som läggs fram i mars.

  – Vår bedömning är att frågan inte ingår i EU-direktivet och att vi därför kan behålla förbudet, säger hon till GP.

  Den tolkningen lär inte få stöd från Bryssel. Bland EU-tjänstemän finns det en stark irritation mot den svenska hållningen, enligt tidningen.

  Förbudet är bra, det vill vi behålla. Vi får väl önska Konsumentministern lycka till, sedan hon helt oförmodat vaknat ur dvalan. Bara hon inte somnar om.

  Andra bloggar om: , ,

 • Jag har tidigare bloggat om vissa, framför allt borgerligt styrda, kommuners inställning till konsumentvägledning.

  Kommunal konsumentvägledning är onödig, tycker Stockholms finansborgarråd, moderaten Kristina Axén Olin. Hon kallar systemet med konsumentvägledare föråldrat.

  – Vem som helst kan när som helst gå in på nätet och får konsumentinformation gratis, säger hon i en intervju i DN.

  Och Stockholm har också bantat sin konsumentvägledning, från fjorton till nio tjänster. För ett år sedan fanns det en konsumentvägledare per 59.000 invånare i Stockholms stad. I dag ska varje vägledare serva 87.000 personer. Det är fyra gånger fler än vad Konsumentverket rekommenderar, som är 20.000 invånare per konsumentvägledare, skriver DN.

  – Det är djupt oroande att man skär ned. Det slår mot svaga konsumenter. De välutbildade kan kanske hitta information på nätet – men hur ska konsumenter som inte är så verbala och utbildade klara sig? säger Jan Bertoft, generalsekreterare i intresseorganisationen Sveriges Konsumenter till tidningen.

  Jan Bertoft och Louise Ungerth, chef för konsumentfrågor på Konsumentföreningen Stockholm, säger att deras organisationer får många samtal från desperata personer som inte vet vart de ska vända sig.

  – Vi har inte kompetens att hjälpa dem. Många säger att de har försökt leta på internet men att de inte förstår, säger Louise Ungerth till DN.

  Konsumentlagstiftningen är snårig och inte lätt att begripa sig på. Även om du kan hitta uppgifter på nätet står du dig ofta slätt utan fackfolk som konsumentvägledare. Själv får jag, trots att jag dagligen sysslar med konsumentfrågor, ofta anlita andra med specialkunskap. Hur ska det då gå för en lågutbildad, pensionär eller en ny svensk?

  Det vore intressant att låta Kristina Axén Olin svara på några konsumentfrågor med hjälp av internet. Men det kommer hon aldrig att ställa upp på, hennes uppfattning är huggen i sten.

  Andra bloggar om: , ,