Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Skulder
 • Kronofogden har just släppt sin statistik för år 2010. Det blev sammanlagt 1 217 052 ärenden om betalningsföreläggande, jämfört med 1 207 801 ärenden under 2009.

  Det är framför allt antalet ärenden som gäller småskulder, under 2 500 kronor, som ökat, berättar TT i en artikel som publiceras i många tidningar. Annika Stenberg, chef för Kronofogdens betalningsföreläggande verksamhet, tror inte att det är lågkonjunkturen som ger utslag. Hon tror att vi fått fler räkningar att hålla reda på.

  – Man har fast telefon och mobiltelefon, man har fast bredband och mobilt bredband och så vidare. Risken att missa en räkning har blivit större, säger hon till TT. Samtidigt har inkassoprocessen blivit snabb.

  Jag har också intrycket att inkassobolagen har väldigt bråttom att skicka ärenden vidare till fogden, och utnyttjar regelverket maximalt. Varför, kan man fråga. I och med att skulden då växer med olika avgifter minskar folks möjlighet att betala.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Äntligen en glädjande nyhet om sms-lånen, antalet ärenden hos Kronofogden minskar. Dessutom kraftigt, förra året hamnade 28 038 ärenden hos Kronofogden jämfört med 46 531 under 2009, en minskning med hela 40 procent. Det berättar TT i en artikel som även finns som notis.

  Trendbrottet syntes redan i somras, och beror antagligen på att allt fler insett att lånebolagen sysslar med rent ocker. Dessutom har Konsumentverket jagat lånebolagen med blåslampa. KoV har till och med polisanmält ett lånebolag för ocker.

  Men det finns smolk i glädjebägaren. Andelen kvinnor med sms-låneskulder hos fogden ökar. Det har uppmärksammats av Kronofogden som gjort en specialstudie.

  Det visar sig att det ofta är kvinnor som saknar ekonomisk buffert och inte har någon att be om hjälp.

  – Den vanligaste orsaken är att man behövt pengar för att köpa dagligvaror, handla till barnen eller betala räntor på andra lån, säger Cecilia Fredholm, kommunikatör på Kronofogden, till TT.

  Det är alltså en utsatt grupp som riskerar att bli än mera utsatt via sms-lån med ockerränta. Det måste bli ett slut på ockrandet!

  Andra bloggar om: , , , ,

 • På tio år har antalet ärenden hos Kronofogden fördubblats, och 2009 gick 1,2 miljoner obetalda räkningar till Kronofogden. Och ökningen ser ut att fortsätta även för 2010, berättar Ekot och deras inslag refereras också av TT.

  Jag skulle vilja veta hur många människor det är fråga om, siffran gäller antalet ärenden. Regeringens politik har gjort att nya tillkommit.

  – Vi upplever att det ökar och det kommer in nya grupper nu, till exempel sådana som hamnar mellan stolarna när det gäller nya sjukförsäkringen och även sådana som inte får ut sin a-kassa, säger Lena Nordqvist, ordförande för föreningen Insolvens, till Ekot.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Tom ficka Samtidigt som antalet ansökningar om skuldsanering ökar kommer en dom i högsta Domstolen som kommer att göra det svårare att få skuldsanering. På Kronofogden kallar man beslutet beklagligt och oroas över att överskuldsatta kan drabbas hårt, skriver DN.

  De skuldsattas hälsa kommer att försämras och färre kommer att få skuldsanering enligt lag. Detta går rakt emot regeringens strävan om att skapa bättre möjligheter till skuldsanering. Det skriver yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst på SvD Brännpunkt.

  Den som inte klarar att betala sina skulder inom överskådlig tid kan beviljas skuldsanering. Den skuldsatte får en avbetalningsplan och måste leva på existensminimum i fem år. Sedan upphör betalningsansvaret för skulderna.

  HD-domen handlar om begreppet överskådlig tid. Hittills har kronofogden ansett att begreppet omfattade fem till tio år. Men HD anser att begreppet ska omfatta minst 15 år.

  Jämfört med andra länder har det hittills varit svårt att få skuldsanering i Sverige. Me politikerna verkar ha insett att det kan vara fördelaktigt för individer och samhälle med lagstiftning som ger den skuldsatte möjlighet att komma igen.

  Jag har inte läst HD-doen men domstolen har antagligen tittat på hur begreppet överskådlig tid tolkas i andra sammanhang. Domen är alltså en signal till politikerna att lagen bör skrivas om. Och det måste ske snart!

  Andra bloggar om: , , ,

 • Lån, Skulder 09.09.2010 3 Kommentarer

  Efter att ha ökat lavinartat under de senaste åren ser vi nu ett trendbrott. För första gången minskar antalet ärenden som beror på obetalda sms-lån hos Kronofogden. Det visar ny statistik över första halvåret 2010.

  På halvårsbasis rör det sig om total 15 939 ansökningar om betalningsföreläggande, jämfört med 23 465 under första halvåret 2009. Det innebär minskningen 32 procent.

  Flest ansökningar gäller personer i Stockholms län, drygt 3 500 under första halvåret 2010.

  Andelen ungdomar minskar, men de är fortfarande överrepresenterade. Däremot ökar andelen kvinnor, men det faktiska antalet minskar även bland dem.

  Andra bloggar om: , ,

 • Sedan 1 januari 2009 får inte barn sättas i skuld av företag. Och från 1 juni i år ändras även lagen för offentliga skulder som rör läkar- och tandläkarvård. Men lagändringarna gäller inte retroaktivt. Barn som skuldsattes före 2009 fortsätter att få krav från företag och inkassobolag.

  KO menar dock att även den tidigare lagen förhindrade föräldrar att skuldsätta sina barn och drar nu ett fall inför domstol, berättar KoV i ett pressmeddelande.

  Fallet handlar om en flicka som krävs på betalning för skolfoton som togs 2002, då hon var 11 år. I dag är flickan myndig och inkassoföretag, Alektum Finans, vill nu att hon ska betala den gamla skulden plus ränta och avgifter. KO anser att hon inte är betalningsskyldig.

  – Det finns många barn i samma situation som den här flickan. Därför är frågan principiellt mycket viktig. Det är inte rätt att ungdomar på sin 18-årsdag får krav från inkassobolag för gamla skulder som deras föräldrar inte har betalat. Skulderna kan leda till betalningsanmärkningar som gör det svårt att få egen bostad, telefonabonnemang och annat man behöver för att börja sitt vuxna liv, säger Gunnar Larsson, Konsumentombudsman.

  Därför har KO valt att företräda flickan som ett så kallat KO-biträde. Genom att driva frågan i domstol är det KO:s avsikt att få fram en dom som blir vägledande för liknande fall, enligt pressmeddelandet.

  Att barn hamnar i skuld har alltid verkat konstigt i mina ögon. De får ju inte ingå avtal, varken nu eller tidigare, som måste vara grunden för att en skuld ska kunna uppstå. Utslaget i det här målet kommer att bli intressant. Det har betydelse för de 80 000 barn som är skuldsatta i Sverige. Majoriteten av skulderna rör små belopp. 76 procent av ärendena gäller skulder som är mindre än 500 kronor. I endast 0,5 procent av ärendena är skulden mer än 10 000 kronor.

  Även TT uppmärksammar saken.

  Andra bloggar om: , , , , , ,

 • Kronofogden har rekord i antalet skulder som går till indrivning. Samtidigt minskar resurserna för budget- och skuldrådgivning i kommunerna, läser jag i ett pressmeddelande från Konsumentverket. Trots att rådgivningen är ett lagkrav är det fortfarande fyra kommuner som inte har någon rådgivning.

  I år är det fler kommuner jämfört med i fjol som har budget- och skuldrådgivning. Trots det erbjuds landets invånare mindre tid totalt sett. En undersökning som Konsumentverket gjort visar att verksamhetens omfattning långtifrån är tillräcklig i alla kommuner. Det läggs få timmar på förebyggande insatser och vissa kommuner erbjuder endast hjälp med skuldsaneringsansökan. Många skuldsatta som inte har rätt till skuldsanering enligt lagen har ändå stort behov av ekonomisk rådgivning.

  Sedan 2009 har det totalt i landet skett en minskning med fem årsarbetskrafter – detta alltså samtidigt som Kronofogden har registrerat det högsta antalet ansökningar om obetalda skulder någonsin, skriver KoV.

  Jag harv tidigare bloggat om resurserna för konsumentvägledning, och skrev då att neddragningar ofta ses som en besparingsmöjlighet för kommunerna. Det är antagligen samma sak med budget- och skuldrådgivningen. Kommunerna inser inta att ett dåligt resultat i rådgivningen kan ge ökade utgifter, kanske i form av försörjningsstöd som socialbidragen numera kallas. Gungor och karuseller, ni vet.

  Andra bloggar om: , , , , ,

 • Sedan en tid driver KO en kampanj mot sms-låneföretagens marknadsföring av ”snabba pengar”. Det argumentet får inte användas i marknadsföringen, enligt ett utslag i Marknadsdomstolen.

  Nu drar KO företaget Northmill (Easy Credit) inför Marknadsdomstolen, skriver KoV i ett pressmeddelande, och TT berättar om detta. Northmill granskades av KO redan i februari i fjol. Bolaget gick då med på att ändra sin marknadsföring.

  Vid en kontroll under hösten märkte KO dock att man åter använde snabbhet som argument. I en annons för Northmill heter det ”sms-lån, mikrolån och snabblån, låna direkt via sms – Easycredit.se. . .pengar på ditt konto inom 15 minuter”.

  För mig känns det bara bra att ockret bekämpas på alla sätt. På dem bara!

  Andra bloggar om: , , , , , , , ,

 • Förra året hade sammanlagt 41197 ungdomar mellan 18 och 25 år en mobilskuld hos kronofogden. Det läser jag i DN, Ekot refererar och TT återger nyheten i en notis.

  Förra året handlade 20 procent av alla nya ansökningar om betalningsföreläggande bland unga om obetalda mobilabonnemang. Det är dubbelt så många ansökningar jämfört med de som rör sms-lånen.

  Inte så konstigt, reflekterar jag. Nästan varje ungdom har en mobiltelefon, men inte så många har tagit sms-lån. Jag tror fortfarande att av de som tagit sms-lån är det betydligt större andel som hamnar hos fogden.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Jag har tidigare upprörts över hur landsting skuldsätter barn för obetalda vårdavgifter, skulder som egentligen ska ligga på föräldrarna. Tack och lov kommer en lagändring, som gör att föräldrarna är betalningsansvariga efter den första juli i år.

  Men det finns landsting som fortsätter att driva de gamla kraven, berättar Konsumentverket och Barnombudsmannen i ett gemensamt pressmeddelande.

  De aktuella landstingen är Blekinge, Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västernorrland och Västmanland. Hos dessa landsting kvarstår inkassoärendet även när barnet fyllt 18 år, berättar Ekot.

  – Enligt min uppfattning så har inte landstingen juridiskt rätt att ställa krav på barn för betalning av saker som deras föräldrar egentligen skulle ha betalt. Det har riksdagspolitikerna nu insett och ändrat lagen. Det tycker jag att landstingen på samma sätt retroaktivt borde skriva av de här skulderna mot barnen och i så fall kräva deras föräldrar. De borde absolut inte hålla på och jaga barn, säger Gunnar Larsson, Konsumentombudsman, till Ekot.

  Landstingen borde skämmas för att fortsätta driva gamla ”skulder” på detta sätt. Bor du i något av dessa landsting, kontakta de ansvariga politikerna och vädra ditt missnöje!

  Uppdatering: Vi får ta bort Uppsala från skamliga listan. De har beslutat stryka gamla skulder, berättar R&D. Då är det fem landsting kvar.

  Andra bloggar om: , , , ,