Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/8/4/0/konsumenter.se/httpd.www/blogg/wp-config.php on line 22 Carls konsumentblogg » Lagstiftning
 • Vi var nog många som trodde att antalet sms-lån, som också kallas snabblån eller mikrolån, skulle minska genom den lagändring som trädde i kraft vid förra årsskiftet. Vid den här tiden förra året meddelade Kronofogden att antalet ärenden hade minskat.

  Men nu är trenden bruten, enligt Kronofogdens statistik för första halvåret, som refereras av TT i många medier. Ökningen är så stor som 70 procent jämfört med samma tid förra året.

  – Det är faktiskt all time high. Det är oerhört skrämmande, säger Janne Åkerlund, kommunikatör på Kronofogden, till TT.

  Janne Åkerlund skyller ökningen bland annat på aggressiv marknadsföring, men också på dålig kreditprövning. I en stickprovskontroll var det till exempel 70 procent av de unga som hade skulder hos Kronofogden redan innan de fick sms-lån, skriver TT.

  Nu ska Finansinspektionen (FI) ta över ansvaret för att granska sms-låneföretagen. Det ska rensa ut oseriösa aktörer, skriver TT i en annan artikel.

  Finansmarknadsminister Peter Norman säger att regeringen stramat upp regelverket för sms-lån fler gånger.

  – Men vad vi gör nu i budgeten är att sms-låneföretagen ska komma in under Finansinspektionens (FI) tillsyn, säger han till TT.

  Själv tror jag att vad som skulle behövas är en uppdatering av lagstiftningen om ocker. Den är väldigt gammal, och luddig. Om lagstiftningen skulle innebära att årsräntor på flera hundra procent, som sms-lånen har, anses som ocker skulle branschen inte vara så intressant.

  Uppdatering: Mängden SMS-långivare har ökat. Framför allt är det företag från Finland och Östeuropa som har etablerat sig på den svenska marknaden, uppger Riksdag & Departement som också tar upp skaen.

  Uppdatering: 23 707 procent har sms-låneföretaget Kredit 365, som ägs av lånebolaget Folkia, i effektiv ränta på ett av sina lån. Kredit 365 lånar dessutom ut pengar till de som redan har betalningsanmärkningar, enligt en TT-artikel. Hur det över huvud taget kan vara tillåtet begriper jag inte. Lagstiftningen måste uppdateras!

  Andra bloggar om: , , , , , ,

 • Det är självklart att du ska kunna få ett glas vin eller en sup till maten, även om du bor inom omsorgen. Men hittills har det behövts serveringstillstånd för att personalen ska kunna servera de boende alkohol. Men det ska ändras från och med den 1 juni, berättar Riksdag & Departement. Regeringen föreslår i en proposition att det blir tillåtet att servera öl, vin och sprit på ålderdomshem och särskilda boenden som har måltidsservice.

  Regeringen räknar inte med att serveringen ska få några negativa effekter på folkhälsan. ”Det är fråga om människor som i allmänhet inte kan antas vara några storkonsumenter eller tillhöra någon riskgrupp”, skriver regeringen i propositionen, enligt R&D.

  Men det finns remissinstanser som är negativa. IOGT-NTO och Vilhelmina kommun avstyrkte förslaget med hänsyn till de alkoholpolitiska konsekvenserna. De tycker tydligen att boende inom omsorgen ska sättas under förmyndare.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Efter radioprogrammet Kaliber, där ett bluffande företag avslöjades, har det uppstått en debatt om vilka rättigheter ett företag ska ha när det köper varor eller tjänster på distans.

  För en privat konsument finns det ett skydd. Exempelvis finns det ångerrätt vid distansköp. Men samma rättigheter gäller inte för företag.

  Efter Kalibers inslag, som också refereras av TT, har det uppstått en diskussion om ångerrätt för företag. Flera politiker anser att företagen bör få ångerrätt, berättar Ekot.

  Men det gäller inte Justitieminister Beatrice Ask (M). Hon låter via sin politiskt sakkunnige hälsa att regeringens hållning är att det skulle få negativa konsekvenser för handeln och göra det krångligare att hantera den dagliga verksamheten, skriver Ekot.

  En ogenomtänkt åsikt, tycker jag. Det vore viktigare att skydda även företag mot oseriösa aktörer, närmast självklart. Tidigare har svensk Handel skrivit till regeringen och bett om besked om vad den tänkt göra åt ett annat problem, bluffakturor.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Juristsvenska är ofta tillkrånglad och använder ofta ålderdomliga ord. Ibland har jag funnit att de inte själva begriper vad de skrivit, jag har själv bearbetat texter som är fulla av motsägelser. Juristspråket uppmärksammas i en artikel i Dagens Juridik som jag hittar via en TT-artikel.

  Tvärt emot vad man kan tro är det oftast yngre jurister som krånglar till det, medan äldre hurister skriver rakt upp och ner.

  – De använde oftare ett fikonspråk, utan rak ordföljd och med ålderdomliga ord, medan de äldre skrev rakt upp och ner, säger Christina Ramberg, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, till DJ.

  En förklaring kan vara, enligt tidningen, att jurister under utbildningen ofta läser äldre böcker, och språket i dem fastnar. Med erfarenhet blir språket enklare.

  Jag vet att det pågår arbete för att förenkla språket. Till exempel ska lagtexter som lämnar Riksdagen inte innehålla ordet skall, som ofta upplevs som alltför formellt. Det ersätts av ordet ska.

  I artikeln finns ett annat exempel. Hovrätten för Västra Sverige försöker städa språket i sina domar. För att alla ska förstå vad som står i en dom försöker de undvika krångliga ord. ”Ehuru” ersätts till exempel med fastän/trots att och ”eljest” med annars/på annat sätt.

  Men det är bra att juristspråket uppmärksammas. Men jag kan tycka att skriftlig framställning kanske borde få ett ökat utrymme under utbildningen. Det är meningslöst om många svenskar inte begriper vad juristerna skriver.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Nu har den trätt i kraft, den lag för säkrare leksaker som jag tidigare berättat om. Bättre regler mot kvävningsrisk och högre krav på företagens egen kontroll vid tillverkning och import är några av nyheterna, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande. Den nya lagewn uppmärksammas också av SvD.

  Lagen bygger på ett nytt EU-direktiv. Exempelvis införs nu på svenskt initiativ regler som ska skydda barnens hörsel från leksaker med höga ljud.

  Det nya direktivet innehåller också mer omfattande regler om kemikalier i leksaker jämfört med dagens lagstiftning, samt nya regler om leksaker i livsmedel. De nya kemikaliereglerna träder dock i kraft först i juli 2013.

  Direktivet innebär också strängare regler om varningar. Enligt direktivet ska varningar finnas på konsumentförpackningen och synas tydligt för konsumenten före köpet. Lägsta ålder ska anges och särskilda varningar ska tydligt framgå. Det gäller även när köpet sker över internet, enligt KoV.

  Men jag är fortfarande kritisk till CE-märkningen. Det är alldeles för många CE-märkta produkter som ändå är osäkra. När det gäller leksaker är det visserligen tre kontrollmyndigheter, Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket, som ska se till att reglerna följs. Men den kontrollen sker när produkterna redan finns på marknaden.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Den nya nedskräpningslagen och tillämpningsbestämmelserna från RÅ väcker känslor, läser jag i DN. Det faktum att böterna inte inkluderar fimpar har fått kommuner, organisationer och politiker att kräva att reglerna görs om. Även miljöminister Andreas Carlgren (C) blåser till strid mot fimpeländet på gator och torg, skriver tidningen.

  Visst är det otrevligt med stora mängder fimpar på gatorna. Men det kan finnas anledning att fimpa på marken, risken för bränder är ofta mindre.

  På vissa håll, till exempel vid tunnelbanans ingångar, finns det askkoppar. Där brinner det ofta, eftersom de töms alltför sällan. Slänger man en fimp i en papperskorg kan resultatet bli en brand.

  Det är rätt att inte bötfälla fimparna. Däremot kan man kräva att rökarna fimpar med eftertanke, inte minst att de tänker på brandrisken. Dessutom kan man kräva att renhållningen blir bättre, det mesta skräpet på gator, parker och torg är inte fimpar!

  Andra bloggar om: , , ,

 • Från och med den 1 juli gäller en ny mäklarlag. Den nya lagen uppmärksammas av TT i flera tidningar. E24 har den bästa sammanfattningen i en egen artikel.

  Den föregicks av en utredning och en omfattande remissrunda. I utredningen föreslogs att mäklaren skulle vara skyldig att sätta ut ett ”bedömt marknadsvärde”. Men regeringen valde att låta mäklarna att fortsätta sätta ut vilka priser de ville, och riksdagen har godkänt detta. Möjligheten till lockpriser finns alltså kvar, enligt E24.

  Men lagen innebär en del förändringar. Budgivningen ska dokumenteras mer detaljerat. Objektbeskrivningen ska bli mer omfattande. Köparen ska också få ett skriftligt besked om undersökningsplikten. Mäklaren ska också få sälja kringtjänster som flyttstädning, homestyling och flytthjälp.

  Mäklaren, eller närstående, får inte köpa objekt som mäklaren haft i uppdrag att förmedla. Dessutom inrättas en mild form av disciplinåtgärd mot mäklare som misskött sig, erinran.

  Däremot står fortfarande inte mäklarföretaget, bara mäklaren, under tillsyn vilket både Fastighetsmäklarnämnden och Konsumentverket har efterlyste i sina remissvar, enligt E24.

  Den nya lagen sätter inte stopp för den största avarten i branschen, lockpriserna. Att inte heller företagen står under tillsyn är obegripligt. Sammantaget verkar det som om regeringen vikt sig för företagen. Tyvärr lär vi få vänta innan dessa felaktigheter rättas till.

  Uppdatering: Även DN har nu en artikel om lagen.Samtidigt rapporterar Ekot att Fastigetsmäklarnämnden varnat 45 procent fler mäklare iunder första halvåret i år. Många av dessa varnas för att man annonserat ut bostäder till lockpriser. Ekots uppgifter refereras i en notis av TT.

  Uppdatering: Ekot har sökt en förklaring till varför inte lockpriser blev förbjudna i den nya lagen. Gustav Gellerbrandt, politisk sakkunnig på justitiedepartementet berättar att det främsta skälet var att det är för svårt för mäklarna att göra en korrekt bedömning eftersom priserna på fastigheter varierar kraftigt. Dålig motivering, det finns ju verktyg, tycker jag!

  Andra bloggar om: , , ,

 • Det gäller att hålla koll på de avtal man tecknar. I många fall kan avtalen förlängas automatiskt, utan ditt medgivande. Då kan de vara svåra att komma ur. Konsumentverket har uppmärksammat problemet och kräver nu en lagändring, skriver verket i ett pressmeddelande som också uppmärksammats av DN.

  Konsumentverket har fått mängder av anmälningar som gäller automatisk avtalsförlängning. Man tecknar sig för ett förmånligt erbjudande under en tidsbegränsad period. Om man inte säger ifrån blir man efter avtalstidens slut bunden av en ny avtalsperiod eller ett tillsvidareavtal. I vissa fall har det inneburit att man blivit bunden i ett helt år till, utan möjlighet att säga upp avtalet. Metoden används inom flera branscher. Allt ifrån telefoni och bredband till dejtingsajter och försäljning av kosttillskott.

  KO, Konsumentombudsmannen, har drivit flera fall i domstol för att få fram en tydlig rättspraxis på området, men utan framgång.

  Därför vänder sig myndigheten nu till regeringen. Syftet är att få fram en uttrycklig lagstiftning som innebär att konsumenten alltid kan säga upp det förlängda avtalet med en månads uppsägningstid, skriver de.

  Det är självklart att alla avtal ska gå att säga upp, utom de man tecknat medvetet. Har man glömt bort att ett avtal snart går ut, och glömmer att säga upp det måste det gå att säga upp inom rimlig tid. Jag ställer mig därför i samma kö som KoV och kräver en lagändring. Dessutom borde de dyra tills-vidareavtalen när det gäller el inte få finnas.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • papperskorg Jag har tidigare berättat att den nya nedskräpningslagen är klubbad. Då fanns inte ännu några tillämpningsregler eller bötesbelopp fastställda.

  Riksåklagaren har nu bestämt sig för bötesnivåerna för brottet, berättar DN. Och de varierar kraftigt beroende vilket skräp som lämnats kvar. Ölburkar, engångsgrillar och snabbmatsförpackningar ger 800 kronor i penningböter.

  Polisen ska däremot se genom fingrarna när folk kastar bort bussbiljetter, cigarettfimpar eller tuggummin. Sådant skräp betraktas nämligen som en ringa förseelse, utan straffansvar, skriver DN.

  När jag betraktar problemet ser jag just engångsgrillen som ett speciellt problem. Jag ser dem lite här och där, nu under sommaren. Men den är nog svår att slänga, den är varm länge. Slängs den i en papperskorg medan den är varm, kan det börja brinna. Då är det nog frestande att lämna kvar den.

  Det kanske borde till ett speciellt incitament för att ta hand om engångsgrillar. Om man fick betala en hög pant för den, minst tjugo kronor, skulle nog fler vara beredda att ta hand om och återlämna grillarna. Många andra skulle låta bli att köpa den.

  Även HD har uppmärksammat de nya reglerna.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Från och med den första juli kan fler få skuldsanering. De nuvarande reglerna att en företagare inte kan få skuldsanering om näringsverksamheten är mer än ringa slopas. Det ska inte heller vara ett krav att skulderna är gamla. Det berättar Ekot och Riksdag & Departement.

  Men riksdagen har också röstat ja till motionsförslag från de rödgröna som innebär att fler privatpersoner kan få skuldsanering. De som inte kan betala av sina skulder inom fem år ska kunna få hjälp. Detta har tillkommit som ett krav fr¨n oppositionen sedan en HD-dom slagit fast att tidsgränsen ska vara 15 år.

  Redan nu går det att ansöka om skuldsanering enligt de nya reglerna eftersom utredningstiden kan vara flera månader.

  Andra bloggar om: , , , ,