web analytics
 • Det gäller att hålla koll på de avtal man tecknar. I många fall kan avtalen förlängas automatiskt, utan ditt medgivande. Då kan de vara svåra att komma ur. Konsumentverket har uppmärksammat problemet och kräver nu en lagändring, skriver verket i ett pressmeddelande som också uppmärksammats av DN.

  Konsumentverket har fått mängder av anmälningar som gäller automatisk avtalsförlängning. Man tecknar sig för ett förmånligt erbjudande under en tidsbegränsad period. Om man inte säger ifrån blir man efter avtalstidens slut bunden av en ny avtalsperiod eller ett tillsvidareavtal. I vissa fall har det inneburit att man blivit bunden i ett helt år till, utan möjlighet att säga upp avtalet. Metoden används inom flera branscher. Allt ifrån telefoni och bredband till dejtingsajter och försäljning av kosttillskott.

  KO, Konsumentombudsmannen, har drivit flera fall i domstol för att få fram en tydlig rättspraxis på området, men utan framgång.

  Därför vänder sig myndigheten nu till regeringen. Syftet är att få fram en uttrycklig lagstiftning som innebär att konsumenten alltid kan säga upp det förlängda avtalet med en månads uppsägningstid, skriver de.

  Det är självklart att alla avtal ska gå att säga upp, utom de man tecknat medvetet. Har man glömt bort att ett avtal snart går ut, och glömmer att säga upp det måste det gå att säga upp inom rimlig tid. Jag ställer mig därför i samma kö som KoV och kräver en lagändring. Dessutom borde de dyra tills-vidareavtalen när det gäller el inte få finnas.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Spärrlinjen AB har dragit på sig ett antal anmälningar från ovilliga kunder. Spärrlinjen erbjuder en tjänst där konsumentens ID-handlingar, kreditkort, mobiltelefoner med mera kan spärras. Tjänsten är ett abonnemang som löper i ett år och där avtalsperioden förlängs automatiskt med ytterligare ett år om inte konsumenten skriftligen säger upp avtalet senast två månader innan avtalsperioden är slut skriver KoV i ett pressmeddelande.

  I ett fall vägrade konsumenten att betala för ytterligare ett års abonnemang med följden att Spärrlinjen överlät fordringen till ett inkassobolag. Inkassobolaget vann i tingsrätten, men konsumenten överklagade till hovrätten. Eftersom frågan var principiellt intressant gick Konsumentombudsmannen, KO, in som konsumentens biträde i tvisten.

  Nyligen avkunnade Göta hovrätt sin dom och domstolen fann att villkoret om automatisk förlängning var oskäligt och att konsumenten därför slipper betala några pengar till Spärrlinjen.

  – Automatisk förlängning av konsumentavtal är vanligt förekommande, men hovrätten sänder här en tydlig signal att näringsidkare måste vara försiktiga med sådana förlängningar eftersom de riskerar att vara oskäliga, säger ställföreträdande KO Agneta Broberg enligt pressmeddelandet.

  Eftersom automatisk förlängning är mycket vanligt, lär vi få se fler fall inför skranket innan konsumenternas rättsläge är klarlagt.

  Andra bloggar om: , ,

 • KO menar att konsumentavtal som förlängs automatiskt när avtalsperioden går ut är oskäliga. Därför tar nu KO ett av bolagen som använder metoden, Canal Digital, till Marknadsdomstolen. En fällande dom kan få stor betydelse för flera branscher, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande.

  Konsumentombudsmannen, KO, anser att Canal Digitals avtalsvillkor för digital-tv-abonnemang innehåller så kallad negativ avtalsbindning. Det innebär att konsumenten blir bunden av ytterligare en abonnemangsperiod om han eller hon inte säger ifrån. Vid negativ avtalsbindning ligger ansvaret för att vara vaksam på konsumenten. Det är konsumenten som måste agera för att ta sig ur ett avtal. Det räcker inte att bindningstiden går ut för att ett abonnemang ska sluta gälla.

  Negativ avtalsbindning av konsumentavtal förekommer i flera olika branscher. KO menar att detta bara är tillåtet i undantagsfall. Digital-tv är inte ett sådant undantagsfall enligt KO som därför kräver att Marknadsdomstolen förbjuder Canal Digitals automatiska förlängning av digital-tv-abonnemang.

  – Automatisk förlängning binder upp konsumenter som inte agerar. Det gynnar säljaren på konsumentens bekostnadt, säger Agneta Broberg, ställföreträdande Konsumentombudsman.

  Uppdatering: KO förlorade målet, enligt SvD. I domen kan man läsa att att Canal Digitals avtal inte handlar om negativ marknadsföring därför att: ”Genom de aktuella avtalen har Canal Digital och kunden uttryckligen kommit överens om vad som ska gälla om uppsägning inte sker, dvs. om båda parter förhåller sig passiva”.

  Det gäller alltså att lusläsa avtalen framöver!

  Andra bloggar om: , , ,

 • Foto: Tage Olsin, Wikipedia commons

  Foto: Tage Olsin, Wikipedia commons

  Som vanligt gäller en rad nya lagar som påverkar oss konsumenter från 1 januari 2015. Här följer några av de viktigaste nyheterna, jag har tagit hjälp av en kortfattad sammanställning i DN.

  Automatisk förlängning av avtal, exempelvis för gymkort, har varit ett problem som jag skrivit om några gånger. Hittills har sådana avtal kunnat förlängas automatiskt, om kunden inte aktivt sagt upp det.

  Från och med 1 januari blir det krav på näringsidkare att skriftligen påminna kunden om avtalstidens utgång senast en månad i förväg.

  Ett bättre skydd för taxiresenärer införs också. Sedan avregleringen 1990, då prissättningen släpptes fri, har så kallad fultaxi med rena skojarpriser varit ett problem. Som jag berättat tidigare valde den tidigare regeringen att införa utökad informationsplikt för att angripa problemet. Själv tycker jag att ett pristak vore bättre.

  Om jämförelsepriset överstiger 500 kronor måste resenären tydligt upplysas om detta i samband med beställning, sammanfattar DN. Prisuppgiften ska ange det pris som resan som högst kan komma att gå på.

  För oss som använder tobak och dricker alkoholhaltiga drycker höjs priserna, genom höjd tobaks- och alkoholskatt. På snus höjs punktskatten med 12 procent och 6 procent för övrig tobak. Spritskatten höjs med 1 procent och för vin, öl och övriga alkoholhaltiga drycker är höjningen 9 procent.

  Dessutom blir det dyrare att ha bil för många. Skatten höjs för ett flertal bilar, lätta bussar och lätta lastbilar i det koldioxidbaserade systemet.

  Uppdatering: För bilägare som redan betalat fordonsskatt för en del av året kan skattehöjningen innebära att de måste göra en extra inbetalning. ”Vi bedömer att ägarna till cirka en miljon bilar kommer att behöva göra en extra inbetalning. Vi skickar ut avierna under nästa vecka och det är samma betalningsregler som gäller som för fordonsskatten normalt”, skriver Transportstyrelsen i ett pressmeddelande, enligt TT i flera tidningar.

  Andra bloggar om: , , , , , , ,

 • Nu läggs en utredning fram som ska förbättra lagstiftningen när det gäller konsumenters rättigheter. Jag har inte läst den ännu, utan får utgå från Ekots rapportering.

  Enligt Ekot har utredningen två huvudnummer. Automatisk förlängning av olika avtal utan förvarning, till exempel på gym och dejtingsajter, har upplevts som ett problem. Utredaren föreslår att konsumenten ska förvarnas och ha tre veckor på sig att säga upp avtalet.

  Barns köp i olika spel uppmärksammas också. Egentligen får barn inte sluta avta, men i olika nät- och mobilspel kan de göra av med tiotusentals kronor. Av rent oförstånd. Utredaren är tydlig med att barn inte ska kunna ingå avtal och att föräldrarna inte automatiskt ska kunna vara skyldig till att betala när ett barn har använt spelen, enligt Ekot.

  Några framsteg, även om det finns många andra avarter att reglera. Jag får se om det finns mer godis bland utredarens förslag.

  P1morgon har ett lite längre inslag om utredningen.

  Uppdatering: Även TT uppmärksammar utredarens förslag. Riksdag & Departement sammanfattar.

  På regeringens webbplats finns nu uppgifter om utredningen, samt länkar till publikationen och presskonferensen.

  Av uppgifterna framgår bland annat att det är som innehållsleverantören som är konsumentens avtalspart, inte operatören. Det innebär bland annat att operatören inte längre kan stänga abonnemanget vid utebliven betalning. Det borde stärka konsumenters ställning, framför allt då innehållsleverantören finns utomland. Då har de ibland varit svåra att kontakta.

  Reglerna om barns köp gäller inte om de fått kontantkort av föräldern.

  Andra bloggar om: , ,

 • Det finns olika värderingstjänster på nätet, till exempel för bilar eller bostäder, som luktar bluff lång väg. Vid en första anblick verkar tjänsterna vara gratis, men efter ett tag kommer en faktura.

  Efter många klagomål har Konsumentverket gått ut med en generell varning och har också en speciell sida för företeelsen på sin webbplats.

  Men de oseriösa tjänsterna verkar även locka andra oseriösa aktörer, läser jag i GP. Fakturor från bostadsnet.info eller ditthem.net verkar ha sålts vidare till ett företag, Sjö & Hämäläinen Law Office, som bedriver indrivning utan tillstånd.

  De vakna vägledarna på Konsument Göteborg har agerat snabbt och anmält företaget till Datainspektionen. Detta eftersom företaget saknar myndighetens tillstånd att överta fordringar, skriver GP.

  DI har i sin tur, under viteshot, begärt en förklaring från företaget. I förlängningen riskerat de en polisanmälan.

  Om du råkat ut för liknande bedrägerier, läs på KoV:s webbplats. Grundregeln är att inte betala. Pengarna lär du aldrig få igen.

  Uppdatering: Nu går KoV ut med ett pressmeddelande om indrivningen. Betala inte, skriver verket.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Den senaste tidens stora mediahändelse är den nya kungaboken, med undertiteln ”Den motvillige monarken”.

  Jag kan inte låta bli att beundra den PR-kampanj som föregått utgivningen i nästa vecka. Boken har redan blivit en mediahändelse och är antagligen redan slutsåld.

  Vem som dragit igång kampanjen har jag ingen aning om, antingen är det förlaget eller författarna. Jag sätter en peng på det senare alternativet, eftersom boken är skriven av journalister och de är bättre än förlag på att förstå hur media fungerar. I vilket fall som helst har boken blivit en mediahändelse inte bara i skandalpressen, kvällstidningarna, utan även i resten av media. Bra jobbat.

  Dessutom måste jag beundra hovets hantering av uppståndelsen. Om det är hovets personal som kommit med upplägget, eller om de anlitad någon PR-byrå, vet jag inte heller. Trots att media grävt fram ett parPR-experter” som underkänner hanteringen tror jag att upplägget är helt rätt.

  Kungen uttalade sig på en redan schemalagd pressträff i samband med hans årliga älgjakt. I korthet sa han att han ännu inte hade hunnit läsa boken och att det som återgavs hände för länge sedan – vi ”måste vända blad”. Vad han egentlige sa var att boken är så oviktig att den inte förtjänar någon speciell presskonferens och att den inte ens förtjänade att han omedelbart läst den. I förlängningen sa han att vi andra borde ägna boken samma uppmärksamhet.

  Jag tror att båda parter har nått sina syften. Boken kommer att sälja som smör och hovet har från sin sida lyckats tona ner hela historien.

  Jag är visserligen helt övertygad om att det kommer ytterligare ett steg i PR-kampanjen kring boken, med något ännu saftigare avslöjande från innehållet. Det kommer att späda på uppståndelsen kring boken ytterligare, men är avslöjandet inte något rejält saftigt kommer hovet att svara med ännu än teatergäspning.

  Uppdatering: PR-kampanjen för boken kanske behövdes. Den får dåliga recensioner i flera tidningar, i något fall betyget ”riktigt dålig”.

  Andra bloggar om: , , ,

 • kraftledning Nätavgifterna, den avgift nätägarna tar för att distribuera elen, har ökat betydligt de senaste åren, berättar Ekonomiekot.

  – Elnätpriserna har ökat med 15 procent på två år, och det är ju väldigt mycket mer än någon annan prisökning i samhället, säger Magnus Askander, vd för Elprisguiden, till Ekot.

  Nätägarna motiverar prishöjningarna bland annat med investeringar i elnätet, för att minska risken för avbrott. Men det argumentet underkänns av Magnus Askander.

  – Nej, höjningen som sker nu är inte befogad eftersom de i förlängningen kan spara in mycket på drift och underhåll, på grund av de investeringar man gör, säger han till Ekot.

  Nätavgifterna tycks vara en ständig källa för diskussion. Villaägarna har tyckt att de är för höga. Enligt förbundet agerar företagen på en ”monopolmarknad”. Energimarknadsinspektionen ifrågasätter också nätpriserna och har en pågående diskussion med nätägarna om hur priserna ska sättas.

  Själv funderar jag ofta om infrastruktur, som elnätet, ska ägas av privata aktörer. Risken för monopolsituationer är överhängande, och priserna därefter.

  Andra bloggar om: , , , ,

 • Resor 08.11.2009 2 Kommentarer

  Flygplan tummen upp Det är nog ingen som längre tror att de biljettpriser som lågprisflyget marknadsför är de som man verkligen får betala. Jag har tidigare bloggat om fenomenet.

  Nu har Konsumentverket och dess motsvarigheter i 11 andra EU-länder gjort en kartläggning av extrakostnaderna. Arbetet har letts av det norska konsumentverket, Forbrukerombudet, som också skrivit en EU-rapport (pdf).

  SvD har skrivit en artikel om rapporten, som också gett upphov till ett pressmeddelande från Konsumentverket, och ett inslag i Rapport.

  När man bokar en flygbiljett idag kan den del av kostnaden som utgör skatter och avgifter beskrivas på olika sätt hos olika flygbolag. Flygplatsavgift, bränsletillägg, incheckningsavgift och kreditkortsavgift är några exempel, skriver SvD.

  Detta kan upplevas som förvirrande enligt EU-rapporten, och i förlängningen få konsumenter att göra köp de annars inte hade gjort.

  – När man sätter ett lågt pris på själva biljetten kanske konsumenten tänker att ”det här var billigt – jag köper den”. Ett annat bolag som speglar själva priset mer korrekt kanske verkar dyrare, fast de i slutändan kostar lika mycket. Man ska visa saker och ting för vad de verkligen är, säger Henrik Hoffmeister, jurist på Konsumentverket, till Rapport.

  I EU-rapporten föreslås också enligt SVT att priset för en flygbiljett ska bli tydligare genom en striktare uppdelning: priset, flygplatsavgifter och skatt. I priset ska oundvikliga kostnader ingå, till exempel för bränsle.

  Andra bloggar om: , , ,

 • Vid halvårsskiftet träder en rad nya lagar i kraft. Några av dem påverkar din privatekonomi och andra ditt privatliv. Jag ska försöka sammanfatta utifrån en artikel på SvD:s E24.

  På det privatekonomiska området har vi skatteavdraget för hushållsarbete som nu utvidgas till att också gälla reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnader av bostäder. Därmed omfattas såväl tvätt, städning och barnpassning som målning och tapetsering. Nytt är också att köparen får skattelättnaden direkt vid köpet.

  Vidare upphör miljöbilspremien den 30 juni och ersätts av en generell skattebefrielse för miljöbilar från och med den 1 juli 2009. Det blir ekonomiskt sämre för privatpersoner, men en förbättring för företag.

  Regeringen vill att konkurrensen mellan olika tågbolag ska öka, och att det i förlängningen gör det billigare att åka tåg. Ändringar i järnvägslagen och järnvägsförordningen innebär nu att SJ:s ensamrätt på interregional trafik upphävs och att persontrafikmarknaden stegvis öppnas för konkurrens.

  Arbetslösa som har fyllt 25 år får ökade möjligheter att få studiemedel med den högre bidragsdelen för studier inom yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning under 2009 och 2010. Förslaget gäller för studier som har påbörjats efter den 14 mars i år.

  En barnomsorgspeng införs, det är ett bidrag som följer barnet till den verksamhet som föräldrarna väljer. Enskilda förskolor och fritidshem samt alternativa former av pedagogisk omsorg i enskild regi kan ansöka om kommunens godkännande.

  Bland andra lagändringar märks också att svenska pass numera ska förses med fingeravtryck. Undantag görs för barn som är under sex år och personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck.

  Från första juli bryts också Apoteksmonopolet och Apoteket AB:s ensamrätt att bedriva detaljhandel med vissa läkemedel försvinner, enligt E24.

  Andra bloggar om: ,